zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Ministři chtějí ještě letos souhlas nad klimatickým balíčkem

05.03.2008
Ovzduší
Ministři chtějí ještě letos souhlas nad klimatickým balíčkem

V Bruselu se včera sešli ministři životního prostředí evropské Sedmadvacítky na zasedání Rady EU pro životní prostředí. Ministři se dohodli na ambicióznějším termínu pro dosažení shody ke klimaticko-energetickému balíčku. Chtějí, aby celá čtveřice legislativních předpisů, které mají za cíl snížení emisí skleníkových plynů do roku 2020 o 20 % ve srovnání s rokem 1990, byla v Radě EU schválena ještě do konce roku 2008. To umožní, že balíček bude moci projednat ještě současný Evropský parlament na jaře 2009, tedy v průběhu českého předsednictví v Radě EU. Ministerské zasedání dnes pokračuje společným jednáním s ministry životního prostředí zemí Latinské Ameriky.

 

Balíček je návrhem Evropské komise, kterým reagovala na rozhodnutí Rady EU z března 2007. Podle tohoto summitu hlav členských zemí EU má Unie jako celek do roku 2020 snížit emise CO2 o zmíněných 20 % (resp. 30 %, pokud se podaří k redukčním závazkům přimět další velké znečišťovatele – především USA, Japonsko, Čínu či Indii). Do roku 2050 pak mají emise CO2 v EU klesnout minimálně o 50 % (ve srovnání s rokem 1990). Pětina z konečné spotřeby energií v EU má být v roce 2020 pokryta s pomocí obnovitelných energetických zdrojů a desetinu palivového mixu v každé členské zemi mají pokrývat biopaliva. Balíček obsahuje legislativní návrhy, týkající se rozvoje obnovitelných zdrojů energie, využívání biopaliv, ukládání uhlíku do geologického podloží (CCS) a změny evropského systému obchodování s emisními povolenkami (EU ETS).

 

Ministři ale nejednali pouze o ochraně klimatu. Zabývali se také ochranou biologické rozmanitosti (biodiverzity). Akční plán EU vyzývá členské státy i Komisi k většímu úsilí o zastavení ztráty biodiverzity. Jedním ze zásadních kroků k tomu je dokončení celoevropské soustavy chráněných území Natura 2000. Podle údajů Světového svazu ochrany přírody (IUCN) je v Evropě přes 570 ohrožených druhů živočichů a rostlin. Mizí především kvůli intenzivnímu zemědělství, monokulturnímu lesnictví a pokračujícímu rozrůstání měst a dopravní infrastruktury. V ČR se mezi ohroženými druhy nachází třetina druhů savců a ryb, téměř dvě třetiny ptačích druhů, 90 % obojživelníků a všechny druhy plazů. Ohrožených je i 488 druhů rostlin a 46 druhů hub.

 

Rada EU pro životní prostředí se zabývala také rozvojem environmentálních technologií. Ministři zdůraznili důležitost eko-designu (designu s ohledem na dopad výrobku při jeho výrobě, užívání i likvidaci na životní prostředí i energetickou efektivitu) LCA (Life Cycle Analysis – analýza celého životního cyklu výrobku) pro úspěšné zavádění nových moderních a energeticky úsporných technologií. Ministři proto přivítali záměr Komise připravit a ještě letos představit společně návrh Akčního plánu udržitelné spotřeby a výroby a Akčního plánu udržitelné průmyslové politiky.

 

Závěry Rady EU pro životní prostředí projednají předsedové vlád a prezidenti zemí EU-27 na Summitu EU 13. a 14. března v Bruselu.
Zdroj: MŽP

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí