zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Praha rozhodla o nakládání s objemným odpadem

10.03.2008
Odpady
Praha rozhodla o nakládání s objemným odpadem

PRAHA (WR) - V letošním roce zůstává celkový počet velkoobjemových kontejnerů (VOK) pro hlavní město Prahu (HMP) stejný jako v roce 2007, to znamená, že bude umístěno 9764 kontejnerů. Rozmisťování těchto kontejnerů v jednotlivých městských částech je ale navrženo v jiném režimu. Předpokládá se, že tato služba bude letos zajišťována ve spolupráci s úřady městských částí a Pražskými službami, jednak stávajícím způsobem, tedy rozmisťováním velkoobjemových kontejnerů na veřejných prostranstvích dle harmonogramu stanoveného po dohodě s městskými částmi a dále nově zkušebně formou soustředění určitého počtu VOK na veřejném prostranství po omezenou dobu pod dozorem obsluhy svozové firmy.

"Tento způsob nakládání s objemným odpadem je především z ekologického hlediska daleko příznivější. Zatímco objemný odpad uložený ve velkoobjemových kontejnerech umístěných na veřejných prostranstvích je odvážen neroztříděný přímo na skládku komunálního odpadu, tímto novým způsobem dojde na místě k roztřídění veškerého občany přivezeného odpadu a s vytříděným odpadem se bude dále nakládat dle určitého druhu," uvedl Petr Štěpánek, radní HMP pro oblast životního prostředí. Nový způsob by měl také omezit zneužívání veřejně přistavených VOK pro odkládání odpadu, vznikajícího při provozu živností. Bude doporučeno, aby samostatně stojící VOK byly umístěny mimo docházkovou vzdálenost od stávajících sběrných dvorů (asi jeden kilometr).

V prvním pololetí je navržen k ověření pilotní projekt "Soustředěná stanoviště VOK". V rámci pilotního projektu se předpokládá umístit v druhém čtvrtletí na území šesti vybraných městských částí takzvaná soustředěná stanoviště VOK a to na každou městskou část dvakrát (jednou ve všední den a jednou v sobotu). Zajištění soustředěného stanoviště VOK se předpokládá provést v rozsahu sedmi obsloužených VOK s mimořádným vývozem objemného odpadu a odpadu ze zeleně v předem stanovenou dobu od 9:00 do 17:00 hodin pod dozorem svozové firmy na místech vytipovaných městskou částí. Na základě vyhodnocení pilotního projektu budou ve druhém pololetí provozována soustředěná stanoviště VOK v zatím omezeném počtu, předpokládá se stejný režim všedních dnů a sobot.

Vydavatel: Ochrana obyvatel
Redaktor: Kateřina Bouda Kašparová
Telefon: 420 733 112 112
e-mail: kasparova@ochranaobyvatel.cz

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
1
2. 2021
1.2-1.11.2021 - Seminář, školení
Litomyšl, Plzeň, Žďár nad Sázavou, Karlovy Vary, Znojmo, Liberec, Modrá, Tábor, Olomouc, Kutná Hora
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí