zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Z demolic k výrobkům

19.03.2008
Odpady
Z demolic k výrobkům
Stavební a demoliční  odpady  představují zhruba čtvrtinu celkové produkce všech  odpadů  jak v Evropské unii, tak u nás. Po procesu  recyklace  se mohou vrátit do stavebnictví jako plnohodnotné stavební materiály.

V letech 2002 až 2005 představovala produkce  recyklátů  stavebních a demoličních  odpadů  zhruba osm procent produkce stavebního kamene. V roce 2006 však došlo k dramatickému poklesu na pouhých 6,71 procenta, zejména u produkce  recyklátů  ze zdiva a betonů (skupina 1701 podle katalogu  odpadů  - Betony, cihly, keramika). Tento údaj potvrzuje, že ačkoliv roste objem stavební výroby i těžba stavebního kameniva a štěrkopísků, množství využívaných  recyklátů  se snižuje.

Nakládání se stavebními a demoličními  odpady  upravuje Plán  odpadového   hospodářství  ČR (nařízení vlády č. 197/2003 Sb.), kterému jsou podřízeny i POH jednotlivých krajů. Plán požaduje, aby se podíl  recyklovaných  stavebních  odpadů  stále zvyšoval. Do 31. prosince 2005 mělo být využíváno 50 % hmotnosti vznikajících stavebních a demoličních  odpadů  . Tento cíl byl podle  MŽP  splněn, protože v roce 2005 bylo využito 85 % SDO z celkové produkce. Dalším cílem je zajistit, aby do 31. prosince 2012 bylo využíváno 75 % hmotnosti vznikajících stavebních a demoličních  odpadů  . O dosažení této hodnoty však ARSM již pochybuje - právě z důvodu snižujícího se podílu vyrobených  recyklátů  .

V České republice v současnosti pracuje 36  recyklačních  firem, které provozují 74 drtičů s maximální výkonností 25 až 160 t/hod a 96 třídičů. Celková roční kapacita všech  recyklačních  linek je zhruba 7500 tisíc tun. Je tedy o více než 50 % vyšší, než je produkce  recyklátů  .

Pro zisk kvalitního stavebního  recyklátu  je nutno dodržet vhodný technologický postup, a to již od fáze výběru vhodné technologie demolice, následného třídění sutí a jejich zdrobňování.

Z hlediska dalšího využití stavební sutě je nezbytné provádět třídění, přičemž třídění již na stavbě je mnohem účinnější a také levnější než u výrobce  recyklátu  .  Recyklátoři  především doporučují v prvním kroku oddělení  kontaminovaných  materiálů a oddělení cizorodých materiálů, zejména by mělo být odděleno dřevo, lepenky, sádrokartony, plasty, kovy, nátěrové hmoty, azbesty atd.

Pro inertní minerální sutě je vhodné vytvoření třídicího logistického sys-tému, kdy jsou tyto materiály separovány v několika kontejnerech na frakce: cihelná stavební suť, betonová suť, živičné sutě (kry) a výkopová zemina.

AUTOR: -jhm-


Charakteristika zpracovaných stavebních  odpadů  v  recyklačních  linkách

Druh  recyklovaného   odpadu  Rok
2001 2002 2003 2004 2005 2006
Cihelná suť 990,0 1408,9 1391,6 1664,3 1711,3 1615,9
Betonová suť 614,8 1013,9 1254,6 994 1233,4 1111,9
Asfaltové směsi bez dehtu 323,9 475,2 516,4 514,2 597,6 575,5
Směsný stavební  odpad  3,9 0,6 59.0 130,6 122,1 53,6
Kamenivo 513,3 464,2 913,4 718,5 596,2 738,3
Výkopová zemina 275,7 339,4 452,1 432,3 298,2 590.0
Ostatní 417,5 300,7 261,4 309,1 134,2 386,5
Celkem 3139 4002,6 4848,5 4770,5 4865,4 5071,7
Z toho minerální suť 1932,5 2898,3 3221,6 3303,1 3664,5 3356,9
(cih. suť betonová suť asfalty směs. st.  odpadu  )
Celkem zemina a  recyklované  kamenivo 789,0 803,6 1365,5 1150,8 894,4 1328,3
Rec. dalších  odpadů  (struska a uhelná hlušina) celkem 417,5 300,7 261,4 309,1 134,2 386,5
Zdroj: STAVITEL

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí