zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Energetika v 7. RP: Cílem je transformace

28.03.2008
Energie
Energetika v 7. RP: Cílem je transformace
Energetický výzkum s rozpočtem 2,4 miliardy eur na sedm let patří v 7. RP ke středně velkým prioritám.
Cílem investic do tohoto výzkumu je transformace současného energetického systému založeného na fosilních palivech na udržitelnější systém založený na širokém spektru energetických zdrojů a nosičů a zároveň vykazující vyšší energetickou účinnost a citlivost k  životnímu   prostředí  . Priorita je členěna na devět oblastí:

vodík a palivové články (zákl. výzkum),

výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů,

výroba obnovitelných paliv,

obnovitelné zdroje pro topení a chlazení,

technologie zachycování a skladování  CO2  pro bezemisní výrobu elektřiny,

technologie čistého  spalování  uhlí,

inteligentní energetické sítě,

energetická účinnost a úspory energie,

znalosti pro vytváření energetické politiky.

V současnosti byla uzavřena první výzva pro rok 2008 zaměřená na dlouhodobější základní výzkum. V následujících týdnech by měla být vypsána druhá výzva dotovaná cca 150 mil. eur orientovaná na nové technologie a jejich demonstraci (většinou musí jít 70 % projektového rozpočtu na demonstrační činnosti). Vybrané technologie, koncepty nebo systémy musí jít nad rámec současných znalostí a musí mít potenciál pro širší a komerční využití na evropské úrovni. Jako vždy se musí řešení projektu účastnit konsorcium partnerů alespoň ze tří zemí EU, přičemž podporováno je zapojení malých a středních podniků.

Konkrétní témata nadcházející výzvy budou zahrnovat:

různé přínosy PV systémů,

výroba elektřiny z  biomasy  a  odpadu  ve větším měřítku,

rozsáhle větrné farmy vč. efektivní integrace do sítě,

elektřina z geotermálních systémů a geotermálních zdrojů s nízkou entalpií,

environmentální charakteristiky zařízení na koncentraci sluneční energie,

demonstrace získávání energie z oceánů,

skladování nesouvisle dodávané elektřiny,

biopaliva z vlhké  biomasy  - výroba biometanu,

výroba bioetanolu z lignocelulózy,

fluidní  spalování  ,

 spalování  s řízeným přísunem kyslíku,

plynové turbíny pro zplyňování pevného paliva,

studie řešení pro bezemisní elektrárnu na fosilní paliva,

využití skleníkových plynů kromě  CO2  ,

dohled a údržba přenosových sítí,

studie potřeb budoucích plynových sítí,

vysoce účinná polygenerace pro výrobu a služby,

komunity CONCERTO usilující o energetickou soběstačnost (www.concertoplus.eu).

Výzkumné záměry priority Energie navazují na aplikovaný vývoj financovaný prostřednictvím právě schvalované Společné technologické iniciativy Vodík a palivové články (www.hfpeurope.org), na program Inteligentní energie Evropa (ec.europa.eu/cip) a na granty Výzkumného fondu uhlí a oceli (cordis.europa.eu/coal-steel-rtd).

AUTOR: DAVID KOLMAN

CZELO

Technologické centrum AV ČR
Zdroj: HN

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí