zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Firem je hodně, horší je to s prodejem recyklátů

03.04.2008
Odpady
Firem je hodně, horší je to s prodejem recyklátů
Na současnou situací v  recyklaci  stavebních a demoličních  odpadů  jsme se zeptali doc. Ing. Miroslava Škopána, CSc., prezidenta Asociace pro rozvoj  recyklace  stavebních materiálů.
Jaký stav  recyklace  stavebních a demoličních  odpadů  je u nás?

Trend není příliš optimistický. Produkce  recyklátu  je zhruba stejná jako v minulých letech, ale produkce štěrkopísku a stavebního kamene rychle roste. Poměr využívání  recyklátu  vůči využívání stavebního kamene je proto stále nepříznivější, ačkoliv před zhruba pěti lety vypadala situace pro  recykláty  poměrně nadějně. Hledali jsme důvody tohoto poklesu a definovali několik základních příčin.


Které to jsou?

Zamýšleli jsme se, kdo je hlavním odběratelem  recyklátů  , kam jdou materiálové proudy.  Recykláty  jsou používány hlavně na velkých akcích - stavbách dopravní infrastruktury a dalších, zejména plošně rozsáhlých stavbách (např. hyper a supermarkety, logistická centra). Před několika lety začali právě obchodní a logistická centra stavět hlavně soukromí investoři, kteří byli většinou ze zahraničí, respektive z Evropské unie.  Recyklát  byl pro ně běžný materiál, který byli zvyklí využívat. Navíc je levný a oni se snažili minimalizovat náklady.

V současné době se těžiště přesouvá ke stavbám komunikací nebo železnic, kde je hlavním investorem stát. U nich - zdá se - nezáleží, kolik stavba bude stát, není zde zájem ušetřit ani korunu. Navíc projektant dostává odměnu odvozenou z výsledné ceny stavby. V té chvíli by byl sám proti sobě, kdyby navrhoval levné alternativní materiály. Jsou zde však i další důvody. Otevřelo se velké množství malých těžebních lokalit, zejména v okolí velkých měst. Prodeje také ovlivňují marketingové možnosti producentů primárních surovin a producentů  recyklátů  , které jsou velmi odlišné.


Ovlivňují prodej cenové relace?

 Recykláty  vyjdou levněji než přírodní suroviny - samozřejmě podle druhu.  Recyklát  z betonu - čistý drcený beton, zejména v úzkých frakcích - může být takřka stejně drahý jako kamenivo vhodné pro daný účel, ale spíše o 20 až 30 % levnější. Cihelné  recykláty  na zásypy jsou zpravidla na třetině, maximálně polovině ceny primární suroviny. Uplatnění  recyklátů  se výrazně liší podle místní situace. Loni je v Praze, kde je  recyklátů  hodně, někteří producenti nabízeli zadarmo, jen za odvoz, aby se uvolnilo místo deponiím. Buduje se tu totiž řada tunelů a metro kopané shora a vzniklo obrovské množství výkopové zeminy a kameniva. Na druhé straně na Olomoucku, kde se stavěly kanalizace a vodovody, byla po  recyklátech  pro zásypové účely značná poptávka.

Uplatnění  recyklátu  je regionální záležitost. Jde o velmi levný materiál, jehož cenu silně ovlivňuje doprava. Ekonomická vzdálenost pro jeho dopravu je maximálně 35 kilometrů, ale spíše méně.


Dotýká se to nějak měst a obcí?

Města se dostávají do paradoxní situace. Před lety povolila podnikatelským subjektům vybudovat  recyklační  linky, aby se odpovídajícím způsobem nakládalo se stavebními  odpady  . Protože o výrobky z  recyklátů  není v některých regionech velký zájem, jsou mezideponie téměř naplněny. Je otázkou několika měsíců, kdy firmy přestanou odebírat od měst stavební  odpad  , protože nebude prostor pro jeho zpracování. Města budou mít problém, jak nakládat se stavebním  odpadem  , ale  recyklační  firmy to příliš neohrozí. Většinou mají mobilní  recyklační  linky, které převezou do prvního kamenolomu a budou pracovat dál.


Není problém také ve vlastnostech  recyklátů  ?

Do jisté míry ano.  Recyklát  má dobré vlastnosti, pokud se s ním nakládá správ-ně podle technologického postupu. Nakládání s přírodními surovinami je z tohoto hlediska jednodušší, proto jim stavaři dávají přednost.

Kromě toho neexistuje pro  recykláty  jednotný systém posuzování vlastností. Pro certifikaci výrobku musí jeho výrobce získat potvrzení akreditované osoby, že materiál má deklarované vlastnosti - nic víc, nic míň. Nehovoří se o tom, k čemu se materiál hodí.

Při konkrétním využití, např. na stavbu komunikací, existují příslušné ČSN pro kamenivo. Jenže například cihelný  recyklát  obvykle nemůže splnit normu pro nasákavost, která je vždy vyšší než u přírodního kameniva. Proto by bylo třeba pro  recykláty  vytvořit normy, odpovídající jejich vlastnostem.


Víme, jaké procento z veškerých stavebních  odpadů  se u nás  recykluje  ?

Přesné číslo bohužel neznáme. Víme přesně, kolik se vyrobí  recyklátu  , protože děláme roční evidenci u rozhodujících firem. Ale nikdo není schopen řícti, kolik tun SDO ve skutečnosti vznikne. Podle našich odhadů je míra  recyklace  nad 50 %.

Tato nejistota je dána nejednoznačnou definicí  odpadů  v zákoně o  odpadech  . Pokud se při demolici materiály na místě rozdrtí a rovnou na místě znovu použijí, ze zákona se na  odpadech  ani kilogram tohoto materiálu neobjeví v evidenci  odpadů  . Nezměnil vlastníka, takže se vlastně  odpadem  nestal.


Jaká je situace s využitím SDO v ostatních zemích Unie?

V některých zemích EU, zejména v jižní Evropě, je situace velmi špatná. Ve Španělsku se  recykluje  jen podél hranic s Francií, v Itálii jen v jižních Tyrolích, v Řecku a na Kypru není jediná technologie. V západních zemích je to zase jinak. V Belgii nebo Holandsku se  recykluje  hodně, protože stavební kámen je tam velmi drahý.

AUTOR: Jarmila Šťastná


doc. Miroslav Škopán (1953)

docent na VUT FS v Brně pro obor dopravní a manipulační technika s výzkumným zaměřením na  recyklaci  inertních minerálních  odpadů  jako zdroje druhotných surovin a optimalizaci používaných strojních technologií, od roku 1995 předseda Asociace pro rozvoj  recyklace  stavebních materiálů v ČR, člen předsednictva mezinárodní asociace "Federation Internationale du Recyclage" F.I.R, Holandsko, a asociace "European Quality Association for  Recycling  e.V." (EQAR), Německo.
Zdroj: STAVITEL

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí