zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

O Ropáka roku soutěží i Čunek s Bémem

01.04.2008
Obecné
O Ropáka roku soutěží i Čunek s Bémem

PRAHA – Sdružení Arnika dnes zveřejnilo své kandidáty na Ropáka roku 2007. Mezi soutěžícími o titul největšího škůdce životního prostředí figuruje bývalý ministr Jiří Čunek, pražský primátor Pavel Bém, vysoký úředník Ministerstva životního prostředí, převor Břevnovského kláštera a starosta Skutče. Ti všichni podle Arniky přispěli k rozmachu příropy na úkor přírody, jak říká motto soutěže. Mimo prosazování záměrů poškozujících životní prostředí jsou někteří kandidáti zapleteni do netransparentního rozhodování. Arnika tvrdí, že přehlížejí zájmy občanů, které by měli chránit.

 

„Naši kandidáti na Ropáka se od sebe vzájemně velmi liší. Tato sestava ale ukazuje, jak různými způsoby a mechanismy dochází k ničení životního prostředí, podkopávání občanské společnosti protlačování soukromých zájmů ve veřejném prostoru,“ vysvětlil předseda Arniky Lukáš Matějka. Přestože podle něj nemohou být lokální ničitelé přírody v soutěži Ropák adekvátními soupeři celostátních škůdců, je dobré i na zdánlivě malé kauzy upozornit. „Na životní prostředí obyvatel města mohou mít kroky místních politiků stejně ničivý dopad, jako celostátní katastrofa způsobená nějakým ministrem,“ řekl Matějka.

 

Jiří Čunek se uchází o Ropáka za svou snahu o změnu stavebního zákona, která by vedla k devastaci české krajiny nekoncepční zástavbou a umožnila investorům obcházet územní plány. Primátor Bém si vysloužil nominaci svou podporou výstavby mrakodrapů v Praze i přes odpor Centra světového dědictví UNESCO a za to, že nezabránil skrývání informací o tomto projektu úředníky magistrátu. Ředitel pracoviště Ministerstva životního prostředí v Hradci Králové způsobil, že firma, která nezákonně zasypala odpadem jezero a spolu s ním stovky ohrožených žab, nebyla spravedlivě potrestána. Převor Břevnovského kláštera zase nezabránil vykácení historické aleje lip, přestože to výslovně zakázala Inspekce životního prostředí. A konečně starosta Skutče soutěží o Ropáka roku za prosazování stavby supermarketu uprostřed parku a ostrakizování spoluobčanů, kteří s tím nesouhlasí.

 

Arnika zároveň nominovala do ankety o Zelenou perlu primátora Ostravy Petra Kajnara za výrok: "Stromy mají sloužit, a ne překážet. Stromy ve městě vyrostou, kácejí se a sadí se nové. To je život. Město je parkem, kde je třeba zeleň udržovat, a ne deštným pralesem, ve kterém příroda neřízeně bují.“ Nominován byl i šéf magistrátního odboru Jan Kněžínek za tvrzení, že vyškrtnutí Prahy z Listiny UNESCO by naše hlavní město nijak nepoškodilo. Za výrok bagatelizující enormní úniky rakovinotvorného formaldehydu z podniku Knauf soutěží o Zelenou perlu také lobbyista průmyslových firem Milan Křivohlavý.

 

Soutěž Ropák roku a anketu o Zelenou perlu organizuje od devadesátých let 20. století sdružení Děti Země. Ropák se bude letos vyhlašovat již pošestnácté. Výsledky budou zveřejněny 25. dubna v Brně. Ropákem roku 2006 se stal ministr průmyslu a obchodu a poslanec za ODS Martin Říman za systematickou práci vedoucí ke zhoršování globálních změn klimatu. Zelenou perlu 2006 získal primátor Teplic a senátor za ODS Jaroslav Kubera.

 

 

Poznámky:

 

(1) Více o soutěži Ropák roku: http://detizeme.cz/ropak/

 

(2) Ropák roku 2007 – návrhy Arniky

 

Jiří Čunek, bývalý ministr pro místní rozvoj

 

Za prosazování devastace české krajiny její nekoncepční zástavbou a vymýšlení legislativních kliček, které by investorům umožnily obcházet územní plány.

 

Jiří Čunek navrhl novelu stavebního zákona, která by umožnila umisťovat stavby ve volné krajině bez toho, aby to bylo nejdříve povoleno územním plánem. Prohloubil by se tím trend rozlézání průmyslových a skladových zón, satelitních městeček a jiných příkladů sídelní kaše na úkor přírody a zemědělské půdy. Ačkoliv vláda Čunkův návrh nepřijala, šlo o nebezpečný pokus prolomit ochranu krajiny ve prospěch soukromých zájmů investorů.

 

Více informací: http://www.cepo.arnika.org/tz.shtml?x=2018291

http://www.cepo.arnika.org/tz.shtml?x=2018824

 

Pavel Bém, primátor Prahy

 

Za prosazování výstavby mrakodrapů přes protesty Centra světového dědictví UNESCO a za to, že nezabránil skrývání informací o tomto projektu před veřejností úředníky magistrátu.

 

Návrh postavit na horizontu Prahy mrakodrapy je znám od roku 2000. V roce 2007 se naplno rozjely procesy směřující k jeho povolení. Primátor uspořádal setkání se zahraničními experty, které utajil před občanskými sdruženími. Přestože později vyšlo najevo, že projekt může ohrozil setrvání Prahy na Listině světového dědictví, primátor jej veřejně podporuje. Jednotlivé složky magistrátu systematicky skrývají dokumenty související s projektem a porušují tak zákon. Ředitel pražského magistrátu je přitom přímo odpovědný primátoru Bémovi, který ho může úkolovat. Jedná se o příklad netransparentního rozhodování o klíčovém rozvojovém projektu, který může výrazně poškodit město a jeho životní prostředí.

 

Více informací: http://cepo.arnika.org/pankrac/

 

Emil Rudolf, ředitel pracoviště Ministerstva životního prostředí v Hradci Králové

 

Za neschopnost a nadržování firmě, která nezákonně zasypala odpadem jezero v Blatě u Mikulovic a spolu s ním i stovky ohrožených žab.

 

Společnost Skládka Elzet začala nezákonně zavážet jezero u Mikulovic v roce 2004. Úřad vedený ředitelem Rudolfem soustavně snižoval či přímo rušil pokuty, které firmě udělovala Inspekce životního prostředí. Poslední případ vyvrcholil v roce 2007, kdy odbor tak dlouho váhal s rozhodnutím o odvolání, že byl případ promlčen. Původní pokuta 300 tisíc korun neplatí a znovu rozhodnout nelze, protože zákonná lhůta tří let uplynula. Jedná se o ukázkový příklad nekompetentnosti a porušování zákona samotným úředníkem.

 

Více na http://www.cepo.arnika.org/novinky.shtml?x=2019034

Petr Linhart, správce Břevnovského kláštera, Petr Siosztronek, převor kláštera

Za úmyslnou a vědomou devastaci historické aleje v Břevnovském klášteře poté, co kácení až 250 let starých stromů výslovně zakázala Inspekce životního prostředí.

 

Správce a převor nezbránili pokácení 16 lip v aleji vedoucí ke klášteru v rámci celkové obnovy klášterního areálu. Poté, co nakoupili nové stromy dříve, než získali povolení ke kácení těch starých, a ČIŽP historické stromořadí kácet zakázala kvůli dobrému stavu stromů a jejich výjimečné hodnotě, přistoupili k nezákonnému zničení hodnotné aleje. Jde o exemplární případ ničení zeleně v intravilánu města.

 

Více informací: http://stromy.arnika.org/tz.shtml?x=2057011

 

Pavel Novotovný, starosta Skutče

 

Za ignorování názorů veřejnosti, zneužívání obecních novin k propagandě a potlačování diskuse o rozvoji města.

 

Ve Skutči se vede spor o umístění diskontní prodejny jednoho z maloobchodních řetězců. Radnice prosazuje stavbu na místě současného parku využívaného mnoha lidmi, a ignoruje názor části veřejnosti. Radnice opakovaně nevybíravě napadla místní občanské sdružení v radničních novinách a odmítla otisknout reakce lidí, kteří se chtěli hájit. Jde o příklad zneužívání obecních novin a nedemokratického rozhodování o věcech veřejných.

 

Více informací: http://www.cepo.arnika.org/tz.shtml?x=1959756

http://www.cepo.arnika.org/tz.shtml?x=1997667

http://www.cepo.arnika.org/tz.shtml?x=2020462

http://www.cepo.arnika.org/tz.shtml?x=2057815

 


(3) Zelená perla 2007 – návrhy Arniky

 

Petr Kajnar, primátor Ostravy

 

"Stromy mají sloužit, a ne překážet. Město je prostě krajina měněná a obývaná člověkem. Stromy ve městě vyrostou, kácejí se a sadí se nové. To je život. Město je parkem, kde je třeba zeleň udržovat, a ne deštným pralesem, ve kterém příroda neřízeně bují.“

 

Prohlášení z ledna 2007 se vztahovalo k petici občanů, bojujících proti pokácení 144 zdravých vzrostlých stromů v Ostravě-Porubě. Padesátileté lípy mají ustoupit vybudování nových parkovacích míst.

 

Milan Křivohlavý, lobbyista průmyslových firem, zastupuje společnosti Knauf Insulation (výroba izolací) a Logika (havarovaná skládka nebezpečných odpadů v Pozďátkách)

 

„Knauf samozřejmě nějaké dopady do toho životního prostředí má. Ale velmi nepatrné. Jsou to limity, které jsou stanoveny na schopnost přírody se přirozeným způsobem v několika desítkách minut toho formaldehydu průběžně zbavovat.“

 

Citace zazněla ve zpravodajství ČT dne 8. listopadu 2007. Zazněla poté, co Knauf vypustil během prvních sedmi měsíců svého provozu šestkrát více rakovinotvorného formaldehydu než Chemopetrol Litvínov za celý rok a ohrozil tak zdraví stovek lidí.

Jan Kněžínek, ředitel Odboru památkové péče Magistrátu hl. m. Prahy

 

„UNESCO nás v žádném případě kvůli výškovým budovám na Pankráci  nevyškrtne. To jsou výškové budovy, které v panoramatu investor zasadil  do pozadí. Nebudou tedy při pohledu na Pankrác rušit. V roce 1992, kdy byla na seznam připsána, o Praze ve světě téměř nikdo nevěděl a pro město to znamenalo příliv peněz. Dnes už by metropoli vyškrtnutí, kromě ztráty prestiže, prakticky neublížilo. Seznam je pro nás jakýmsi prestižním klubem.“

 

Rozhovor publikoval deník 24 hodin dne 26. února 2008.
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí