zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Environmentalistika je přístupná přírodovědně i humanitně nadaným

03.04.2008
Obecné
Environmentalistika je přístupná přírodovědně i humanitně nadaným

Zájem současné moderní společnosti o životní prostředí a jeho ochranu v posledních letech stoupá. Pokud ani vám toto téma není lhostejné a příroda je vám blízká, možná jste uvažovali o studiu environmentalistiky. Tento obor má mnoho různých podob a nachází se v nabídce hned několika fakult.

Environmentalistika se jako nauka o životním prostředí úzce související s ekologií zabývá vztahem člověka k přírodě a jeho zásahy do ekosystémů. Její nedílnou součástí je hledání historických a kulturních zdrojů ekologické krize a snaha o nápravu vzniklých škod a celkovou prevenci znečišťování životního prostředí. Cílem je uvést do povědomí populace šetrné nakládání s energiemi a využívání přírodních zdrojů.

Na problematiku životního prostředí lze nahlížet z několika různých úhlů pohledu – environmentalistiku lze studovat jak z hlediska přírodovědného a technického, tak z hlediska humanitního, které problematiku zkoumá především z hlediska společenských věd a klade důraz především na studium životního způsobu v souvislosti s řešením ekologických problémů.

Podle zvolené fakulty se tak studenti setkají s předměty zaměřenými na ekologii, chemii ovzduší, hydrochemii, geologii, geografii, biotechnologie, tepelnou techniku a tepelnou energii ale i na ekonomii či právo.

Uplatnění:

Absolventi oboru mohou své znalosti uplatnit například v oblasti správy chráněných krajinných území, v ochranářských institucích, v nevládních ekologických organizacích a hnutích či v orgánech státní správy (například v kontrolních orgánech pro ochranu životního prostředí). Dále mohou působit též v poradenství v oblasti životního prostředí, environmentální osvětě, výzkumu a výuce či v podnikatelském sektoru (například v odborech životního prostředí, ve firemním poradenství nebo jako manageři v odděleních životního prostředí průmyslových a zemědělských podniků).


Kde studovat enironmentalistiku:

České Budějovice
Jihočeská fakulta v Českých Budějovicích – Přírodovědecká fakulta
http://www.bf.jcu.cz/

Brno
Masarykova univerzita – Fakulta sociálních studií
http://humenv.fss.muni.cz/

Vysoké učení technické v Brně – Fakulta chemická
http://www.fch.vutbr.cz/

Praha
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze – Fakulta chemické technologie
http://www.vscht.cz/main/soucasti/fakulty/fcht/

Olomouc
Univerzita Palackého v Olomouci – Přírodovědecká fakulta
http://www.upol.cz/fakulty/prf/

Ostrava
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava – Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství
http://www.fmmi.vsb.cz/

Ústí nad Labem
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně - Fakulta životního prostředí
http://fzp.ujep.cz/

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí