zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Evropští poslanci se zasazují za ekologicky šetrnou dopravu

03.04.2008
Obecné
Evropští poslanci se zasazují za ekologicky šetrnou dopravu

Evropský parlament minulý týden přijal zprávu Výboru pro dopravu, která se zabývá evropskou politikou udržitelné dopravy. Podle tiskového oddělení parlamentu se poslanci prostřednictvím zprávy snaží reagovat na nové výzvy související na jedné straně se zvyšováním poptávky, obavami z nedostatku fosilních paliv a stále se zhoršující dopravní situací ve městech, a na druhé straně na negativní dopady na životní prostředí, lidské zdraví a klima.
Poslanci ve zprávě poukazují na skutečnost, že v městské dopravě vzniká 40 procent emisí CO2 a 70 procent emisí jiných znečisťujících látek produkovaných automobily. Celá jedna třetina spotřeby energie ve 25 zemích EU je spojena s odvětvím dopravy, přičemž silniční doprava (s podílem kolem 83 procent) je v souhrnu nejvíce energeticky náročná. Navíc se jedná o odvětví, které je z 97 procent závislé na fosilních palivech.
Podle europoslanců je proto nutné v první řadě snížit emise z jednotlivých druhů dopravy, nalézt východisko z téměř úplné závislosti na fosilních palivech, zintenzivnit výzkum v oblasti obnovitelných energií, investovat do nové nebo modernizované infrastruktury a do inteligentních dopravních systémů, přetvořit města s cílem podpořit v nich udržitelnou mobilitu, zavést odpovídající cenu dopravy prostřednictvím poplatků za používání silnic, podporovat přechod k jiným druhům dopravy a zlepšit interoperabilitu.
Řešením je kombinace různých přístupů
Toho bude podle poslanců možné dosáhnout kombinací různých přístupů, které by se měly soustředit na tři hlavní oblasti – technologický rozvoj (opatření ke zvýšení energetické účinnosti, nové standardy pro paliva a motory, používání nových technologií a alternativních paliv), tržní nástroje (daně či poplatky zohledňující environmentální dopad nebo zabraňující dopravním zácpám, daňové pobídky, systém obchodování s emisemi skleníkových plynů aplikovaný i na jednotlivé druhy dopravy) a doprovodná opatření směřující k optimalizaci využívání dopravních prostředků a infrastruktury.
Poslanci dále vyzvali Radu ministrů a členské státy, aby zintenzivnily investice do infrastruktury a do inteligentních dopravních systémů. Evropská komise by měla současně do června předložit „všeobecně použitelný, transparentní a srozumitelný model pro hodnocení externích nákladů“ u všech druhů dopravy, který bude sloužit jako základ pro budoucí výpočty poplatků za používání infrastruktury, a dále návrh na revizi směrnice o evropské silniční známce.
Železniční, námořní a letecká doprava
V oblasti železniční dopravy parlament doporučil, aby členské země co nejdříve vybudovaly jednotný železniční prostor a přistoupily k vytvoření jednotného systému řízení železničního provozu (ERRMS).
Pokud jde o leteckou dopravu, poslanci se domnívají, že evropský systém nové generace pro řízení letového provozu (SESAR) by měl být využíván ve větším rozsahu. V této souvislosti poukázali na skutečnost, že přestože letecké společnosti v posledních letech snížily spotřebu paliva na cestujícího na kilometr a výrazně snížily také emise hluku, dopad civilního letectví na životní prostředí je v důsledku značného nárůstu objemu dopravy stále větší.
Parlament také konstatoval, že dochází k neustálému zvyšování emisí v námořní dopravě. Poslanci proto doporučili, aby byly sníženy i emise některých látek (například CO2, SO2 a oxidů dusíku), které produkují plavidla. Členské země by rovněž měly zavést a prosazovat používání obnovitelných zdrojů energie a analyzovat možnost omezení emisí prostřednictvím systému pro obchodování s povolenkami na emise. (lan)
www.europarl.europa.eu/news

http://www.dnoviny.cz

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí