zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Město připravuje linku na zpracování biologicky rozložitelného odpadu

03.04.2008
Odpady
Město připravuje linku na zpracování biologicky rozložitelného odpadu

Krnov - Stále rostoucí produkce odpadů nutí města a obce se zamýšlet nad možnostmi snížení množství odpadů uložených na skládky a zvýšení jejich využití.

Je tomu tak i v případě Krnova, jehož zastupitelstvo schválilo záměr vybudovat v průmyslové zóně Červený dvůr zařízení na zpracování bioodpadu a společně s ostatními obcemi mikroregionu Krnovsko tam hodlá také vybudovat centrální sběrný dvůr.

„Ve zpracovatelském zařízení bioodpadu by se měla zpracovávat část kalů z čistírny odpadních vod, odpad z údržby ze zeleně a další bioodpady na palivo, které bude schopna vykupovat a spalovat společnost Dalkia. Ta je v Krnově hlavním dodavatelem tepla a teplé vody a už dnes spaluje vysoký podíl biopaliva,“ uvedla starostka Renata Ramazanová.

Zatímco zpracování biologicky rozložitelného odpadu je projektem města Krnova, které na ní spolupracuje se společností Dalkia, na vybudování centrálního sběrného dvora se budou podílet všechny obce mikroregionu Krnovsko. Od intenzifikace sběru objemných odpadů, zapojení všech obcí do systému Ekokomu, rozšíření sítě sběrných dvorů a zajištění efektivního svozu na třidící linku si obce slibují podstatné snížení skládkování odpadů a splnění cíle Plánu odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje.

Protože se jedná o velké investice přibližně ve výši 100 milionů korun, budou město Krnov a mikroregion Krnovsko usilovat o získání prostředků z Operačního programu Životní prostředí a Evropského fondu regionálního rozvoje a Fondu soudržnosti. Bioodpady jednak vznikají přímo obcím například při úpravě zeleně a jednak jeho velké množství produkují majitelé soukromých zahrad, kteří čím dál méně rostlinný materiál kompostují a ten se pak ve větší míře stává odpadem a vstupuje do systému odpadového hospodářství obcí.

Krnov chce mít další dva nové sběrné dvory
Město Krnov se snaží předcházet vzniku černých skládek na území města tím, že nabízí obyvatelům možnost bezplatně odkládat velkoobjemové i nebezpečné odpady nebo elektrozařízení na sběrném dvoře. Zatím jediný sběrný dvůr je na Karáskově ulici, ale aby se lidé nemohli vymlouvat, že tam mají z místa bydliště daleko, chce rozšířit nabídku sběrných dvorů.

Další dva nové dvory vzniknou v Kostelci v areálu motoservisu na křižovatce ulic Bruntálské a Partyzánů a na Opavské ulici v odlehlé části areálu výtopny. Na sběrném dvoře v Kostelci budou od občanů odebírány biologicky rozložitelné odpady, jako tráva, listí a podobně, a současně objemné odpady, které se kvůli svým rozměrům nevejdou do běžné sběrné nádoby. Rovněž zde bude možné odevzdávat nebezpečné složky komunálního odpadu.

„Tento sběrný dvůr je prioritně určen pro tisíc osm set obyvatel Kostelce. Zařízení ke sběru odpadů bude vybudováno v části areálu motoservisu, na ploše 380 metrů čtverečních, kde budou umístěny tři kontejnery. Ve sběrném dvoře nebude instalována žádná technologie pro úpravu odpadů,“ uvedla vedoucí odboru životního prostředí Rostislava Rollerová.

Na oba sběrné dvory byla v městském rozpočtu vyčleněna částka 202 500 korun, dalších 457 500 korun získalo město Krnov z programu Moravskoslezského kraje Podpora přípravy projektů v oblasti životního prostředí a zemědělství. Peníze jsou určeny na pořízení projektové dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení, která bude sloužit jako podklad pro žádosti o dotace.

Bruntálský a krnovský deník 

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí