zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Pozvánka na seminář Energetika a životní prostředí

04.04.2008
Energie
Pozvánka na seminář Energetika a životní prostředí
Datum konání: 22. dubna 2008 (kongresové centrum ALDIS Hradec Králové)

Seminář je pořádán v rámci konání XIV. ročníku mezinárodní odborné výstavy techniky a technologií pro dálkové zásobování teplem a chladem, elektroenergetiku a obnovitelné zdroje energie.

Stalo se již tradicí, že se každoročně (již 14 let) setkáváme při pořádání semináře v rámci konání mezinárodní výstavy Teplárenské dny.

Letošní rok semináře jsme se rozhodli zaměřit na problematiku energetiky a životního prostředí.  Největší pozornost bude věnována připravované novele směrnice o procesu integrovaného povolení, kdy se předpokládá, že od roku 2012 budou pod proces integrované prevence zařazeni všichni výrobci energie s tepelným příkonem nad 20 MWt (dnes je tato hranice stanovena na tepelný příkon nad 50 MW). Tím se značně rozšíří počet provozních jednotek, které budou muset projít složitým a zdlouhavým procesem integrovaného povolování. V současné době má integrované povolení v ČR vydáno přibližně 120 provozovatelů kategorie 1.1, tzn. výrobců tepla a energie. Připravovanou novelou by se tento počet mohl rozšířit na dalších cca 120 provozovatelů.

Další blok semináře bude věnován problematice chemických látek. Konkrétně se jedná o Nařízení ES č. 1907/2006 pracovně nazývané jako nařízení REACH. Tímto nařízením vznikají významné povinnosti zejména pro výrobce a dovozce chemických látek. Nově jsou však stanoveny také povinnosti následným uživatelům, příp. distributorům chemických látek.  V rámci EU nebudou moci být vyráběny nebo do zemí EU dováženy takové chemické látky, které nebudou zaregistrovány. Limitní hranice pro registraci je stanovena na 1 t/rok. Nařízením REACH dochází také například ke změnám při vypracovávání bezpečnostních listů látek/přípravků.

S touto problematikou úzce souvisí připravovaná novela zákona o chemických látkách a přípravcích, která by měla být kompetentní s Nařízením REACH.

Podrobné informace o připravovaném semináři naleznete na našich internetovských stránkách www.ekonox.cz
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí