zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

V Petrovicích u D8 může vyrůst velká podnikatelská zóna

10.04.2008
EIA
V Petrovicích u D8 může vyrůst velká podnikatelská zóna

Děti Země jsou znepokojeny plánem vykácet téměř 23 hektarů lesa

 

Obecní úřad Petrovic na Ústecku dne 17. března zveřejnil návrh zadání změny územního plánu obce, který předpokládá na dvou plochách blízko dálnice D8 vytvořit obchodně-podnikatelskou zónu na místě nynějšího lesa. Vzhledem k tomu, že by se muselo vykácet velké množství stromů, mohou se zde nacházet zvláště chránění živočichové a rostliny a může dojít k nevratnému negativnímu ovlivnění odtokových poměrů, zaslaly své znepokojující připomínky i Děti Země z Brna. Obavy z narušení pohody bydlení mají i někteří obyvatelé obce. Připomínky lze posílat do 15. dubna.

 

„Obrovská urbanizace území podél dálnice D8 se sice dala očekávat, ale poněkud nás zaráží, že tato honba za ziskem může být bezohledná nejen vůči občanům, kteří v blízkosti různých zón trvale či rekreačně bydlí, ale i vůči přírodě, neboť se mohou kácet stovky stromů, naruší se krajinný ráz či může dojít k další likvidaci biotopů zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin,“ vyjadřuje své obavy Miroslav Patrik z Dětí Země.

 

Ty již v minulosti při schvalování dálnice D8 přes Krušné hory kritizovaly zbytečné umístění mimoúrovňové křižovatky u Petrovic do lesních porostů. Navíc výstavba zařízení staveniště pro stavbu severního portálu tunelu Panenská dálnice D8 v roce 2003 pro firmu METROSTAV, a. s. proběhla bez stavebního povolení. Dokonce byl kvůli tomu jeden hektar lesa vykácen v rozporu se zákony, což potvrdilo i šetření ústecké ČIŽP.

 

„Ve svých připomínkách po obci požadujeme zpracovat biologické hodnocení, hydrologický posudek, hlukovou a emisní studii a také třeba vliv této podnikatelské zóny na rekreaci a bydlení místních obyvatel,“ vyjmenovává některé z osmi bodů připomínek Patrik.

 

Podle zjištění Dětí Země tento záměr zastupitelů Petrovic je také v nelibosti některých místních obyvatel v jižní části obce, kteří bydlí v její blízkosti. Dokonce také prý uvažují o hromadném poslání vlastních připomínek.

 

Děti Země také již monitorují plán firmy UNIVES, s. r. o. Praha vybudovat po obou stranách dálnice D8 u Knínic obchodní zónu, kterou považují rovněž za nevhodně umístěnou. Správa CHKO České středohoří zde již od října 2007 vede správní řízení k zásahu do biotopů chřástala polního a střevlíka.

 

„Navrhli jsme výjimku ze zákona o ochraně přírody a krajiny pro tuto zónu samozřejmě nepovolit, další likvidace biotopů chřástala není ve veřejném zájmu, stačila už dálnice D8,“ upozorňuje Patrik.

 

Další informace:

 

1) Vendula Fremlová z Petrovic: vendula.fremlova@post.cz

2) Oznámení ObÚ Petrovice o návrhu změny územního plánu:

http://vismo.obce.cz/petrovice/dokumenty2.asp?u=12009&id_org=12009&id=37489&p1=&p2=&p3=

3) Tisková zpráva DZ „Zařízení staveniště pro dálnici D8 nemá stavební povolení” (3. 10. 2003):

www.detizeme.cz

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí