zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Pracovní snídaně ke klimaticko-energetickému balíčku

11.04.2008
Ovzduší
Energie
Pracovní snídaně ke klimaticko-energetickému balíčku
Dne 4. dubna 2008 uspořádalo CEBRE ve spolupráci se Stálým zastoupením ČR při EU další bruselskou pracovní snídani

Tentokráte na téma klimaticko-energetický balíček. Společně posnídali zástupci Evropské komise, české státní správy, Evropského parlamentu, spotřebitelů energie a jejích výrobců (mezi nimi ČEZ a.s. jako partner akce), českých krajů, podnikatelů a konzultantských společností. Účastníci návrh Komise vítají, uvádí však určité výhrady k jeho obsahu, termínům a způsobu plnění jednotlivých opatření. Zdůrazňují potřebu provedení hlubších analýz dopadu zejména na cenu energie, vytvoření efektivního a transparentního systému obchodování s povolenkami a zhodnocení potencionálního přínosu nových technologií.   

web2_9.jpg

Zástupci Evropské komise představili základní cíle balíčku, které počítají se snížením emisí skleníkových plynů do roku 2020 o 20% (resp. 30% v případě dosažení globální dohody), zvýšení energetické účinnosti o 20% a dosažením alespoň 20% podílu obnovitelných zdrojů energie na finální spotřebě, včetně 10% podílu biopaliv. Návrh také zavádí nová pravidla pro obchodování s emisními povolenkami počítající s jednotným evropským stropem - snížení emisí skleníkových plynů o 21% do roku 2020 v porovnání s rokem 2005, rozšíření na více sektorů a skleníkových plynů a zahájení dražení od roku 2013 plně pro energetiku, postupně pro ostatní sektory. Pro členské státy, jejichž HDP nedosahuje 120% průměru HDP Unie bylo u aukcí určeno zvýhodnění v celkové výši 10%. „Při výpočtu národních cílů pracuje Komise s přepočtem HDP na hlavu v absolutní výši, nikoliv v paritě kupní síly, což pro ČR zaručuje lepší pozici“, vysvětlil Ladislav Miko z Evropské komise. Návrh tak vyznívá ve prospěch zemí s menší ekonomickou silou, a proto je občas nazýván jako jeden z nástrojů kohezní politiky podporující chudší regiony. „Komise též při stanovování českého cíle zohlednila skutečnost, že je ČR patří mezi pět zemí, které vykázaly v uplynulém období nejvyšší nárůst podílu obnovitelných zdrojů,“ doplnil Jan Pánek z Komise. „Cíl pro ČR ve výši 13% je vztažen vůči konečné spotřebě a zhruba odpovídá 8,6% vypočítaným v naší vlastní studii potenciálu OZE na základě primární spotřeby. Po Bulharsku a Rumunsku má ČR třetí nejméně ambiciózní cíl. a realisticky nelze očekávat,, že se během dalších jednání podaří jeho výši snížit na úkor jiných zemí“, uvedl Jaroslav Zajíček ze SZ Brusel. „Cíl 13% bude znamenat ztrojnásobení výroby energie z obnovitelných zdrojů a 100% aukcionování povolenek na emise skleníkových plynů jednorázově od roku 2013 povede k přesunu investic namísto do nových zdrojů do obchodování a ke zvyšování cen elektřiny“, vyjádřila obavy Zuzana Krejčiříková ze společnosti ČEZ. Přesný podíl obnovitelných zdrojů energie bude samozřejmě záviset i na zvyšování, resp. snižování spotřeby energie.

Vhodnou příležitost vidí Pánek v nových technologiích jako např. separace a ukládání CO2 (CCS). Krejčiříková informovala, že společnost ČEZ zamýšlí o umístění demonstrační jednotky na území ČR na bázi CCS ideálně do roku 2015 a nyní je ve fázi identifikace vhodné lokality a vyjednávání s českou vládou o možné finanční podpoře. Vypracování analýzy potencionálního přesunu provozoven dotčených omezeními do zemí mimo EU, studie technologií CCS a podpora postupného zavádění aukcionování jsou hlavními body pozice ČR, kterou představil Roman Diatka ze SZ Brusel. ČR dále požaduje umožnit vyjmutí malých provozoven (do 25 tis. tun emisí CO2 ročně) ze systému emisního obchodování. „Problematiku klimaticko-energetického balíčku je však nutné také vnímat v souvislosti s ostatními návrhy, které dnes leží Komisi na stole, dále též z pohledu bezpečnosti dodávek co do přetěžování přenosových soustav a možného porušování pravidel hospodářské soutěže v rámci obchodování s emisními povolenkami“, zdůraznil Martin Nedelka z advokátní kanceláře GleissLutz.

„Důležitost klimaticko-energetického balíčku vyplývá z potřeby dosažení úspor energie a z dopadu, který se dotkne bezesporu všech obyvatel Unie. Navržený balíček bude ČR s velkou pravděpodobností uzavírat během svého předsednictví v Radě EU“, uvedla Milena Vicenová, velvyslankyně ČR při EU.

Více informací o energeticko-klimatickém balíčku

Zdroj: http://www.cebre.cz

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí