zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Co dnes projedná vláda

16.04.2008
Obecné
Co dnes projedná vláda
Z PROGRAMU SCHŮZE VLÁDY ČR, která se koná ve středu 16. dubna 2008 v 09:00 hod. v zasedací síni budovy Úřadu vlády, Praha 1, nábřeží E.Beneše 4

K projednání s rozpravou:

5.  
Návrh nařízení vlády o stanovení podmínek pro poskytování dotací na zachování hospodářského souboru lesního porostu v rámci opatření Natura 2000 v lesích  
č.j. 316/08  
Předkládá: ministr zemědělství  

 6.  
Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 239/2007 Sb., o stanovení podmínek pro poskytování dotací na zalesňování zemědělské půdy, a nařízení vlády č. 308/2004 Sb., o stanovení některých podmínek pro poskytování dotací na zalesňování zemědělské půdy a na založení porostů rychle rostoucích dřevin na zemědělské půdě určených pro energetické využití, ve znění nařízení vlády č. 512/2006 Sb.  
č.j. 375/08  
Předkládá: ministr zemědělství 

11.  
Vyhodnocení Národního programu na zmírnění dopadů změny klimatu v České republice  
č.j. 427/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 12.  
Rozvojový program enviromentálního poradenství v České republice na roky 2008 - 2013  
č.j. 469/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí 

K projednání bez rozpravy: 

 17.  
Zpráva o výsledcích činnosti Státního úřadu pro jadernou bezpečnost při výkonu státního dozoru nad jadernou bezpečností a radiační ochranou v roce 2007  
č.j. 403/08  
Předkládají: předseda vlády a předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost 

26.  
Návrh na sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Polskou republikou o provádění geologických prací v oblasti společných státních hranic  
č.j. 487/08  
Předkládají: ministři průmyslu a obchodu a zahraničních věcí 

32.  
Žádost společnosti GENERAL BOTTLERS CR s.r.o. o udělení výjimky ze základních ochranných podmínek Krkonošského národního parku dle § 43 a § 16 odst. 1 písm. d) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, a to pro vjezd motorových vozidel na účelové komunikace Velká Úpa – Růžohorky, Pec pod Sněžkou – Richterovy Boudy – Výrovka – Luční bouda z důvodu zajištění servisní opravy zařízení v rekreačních objektech  
č.j. 452/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 33.  
Žádost TJ Jiskra Horní Maršov o udělení výjimky ze základních ochranných podmínek Krkonošského národního parku dle § 43 a § 16 odst. 1 písm. e) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, a to pro pořádání 21. ročníku závodu v běhu do vrchu „Velká cena Krkonoš“  
č.j. 453/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 34.  
CHKO Kokořínsko, Přírodní rezervace Kokořínský důl - stavba oplocení drátěným pletivem s potahem PVC na pozemku KN st.p. 124 v k.ú Kokořín, osada Kokořínský Důl, žadatel pan Jaroslav Černý, Kokořínská 16, 276 01 Mělník  
č.j. 454/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 35.  
Národní přírodní rezervace (NPR) Černé a Čertovo jezero v CHKO Šumava - povolení ke vstupu a vjezdu pro členy výzkumného týmu Hydrobiologického ústavu AV ČR České Budějovice za účelem výzkumné činnosti v rámci projektu GA ČR č. 206/07/1200 "Limitující faktory a omezení biologického zotavování z acidifikace: Jaká je budoucnost horských ekosystémů Šumavy?"  
č.j. 455/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 36.  
Povolení výjimky podle ustanovení § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ze základních ochranných podmínek NP Šumava uvedených v ustanovení § 16, odst.1, písm. d) zákona pro firmu David Keliš - Marwinex za účelem zajištění náhradní autobusové přepravy cestujících Českých drah, a.s. na účelových komunikacích Vltavská a Stožec - Nové Údolí na území NP Šumava  
č.j. 456/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 37.  
Žádost o povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 26 odst. 1 písm. c) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek CHKO Beskydy pro vjezd a stání motorových vozidel mimo silnice a místní komunikace za účelem provozování radioamatérského sportu  
č.j. 457/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 38.  
Žádost o povolení výjimky podle § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, ze základních ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Beskydy za účelem táboření, vjíždění a setrvání motorových vozidel mimo silnice a místní komunikace a místa vyhrazená se souhlasem orgánu ochrany přírody, a to v lokalitě Portáš na komunikaci vedoucí z parkoviště pod chatou Kohútka k chatě Spartak, a to v souvislosti s provozováním radioamatérského sportu  
č.j. 458/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí 

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí