zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Ekologický trend zasáhl i vydavatele

15.04.2008
Obecné
Ekologický trend zasáhl i vydavatele
Rostoucí požadavky na ekologické chování firem se dotýkají i vydavatelského podnikání. Světové časopisy a noviny přecházejí na využívání recyklovaného papíru.

AUTOR: Martina Vojtěchovská

Zpráva kanadské ekologické organizace Markets Initiative ukázala, že kanadský tiskový průmysl, jehož hodnota dosáhla v loňském roce 19 mld. kanadských dolarů, učinil vloni výrazný krok vpřed v ochraně životního prostředí. Více než 520 vydavatelů časopisů, novin a knih už vlastní označení AFF (ohleduplný k lesům) nebo začali tisknout na ekologických papírech. Nárůst počtu vydavatelů, kteří zavádějí ekologický přístup, se v Kanadě přitom za poslední rok zvýšil o 300 % ze 172 v roce 2006. V souvislosti s měnící se politikou vydavatelů přibývá i typů ekologických papírů, v roce 2007 se jejich počet rozšířil o 17. Zatímco tradiční výrobci papíru čelí ztrátovému hospodaření, výrobci ekologických papírů zvyšují tržby. Například společnost Cascades Fine Paper zaznamenala vloni nárůst tržeb o 235 %, a to díky nárůstu v prodeji svého 100% recyklovatelného papíru.

Navíc, jak dokazuje zmíněná zpráva, tato ekologická politika je vysoce ceněna čtenáři. Až 95 % Kanaďanů říká, že podpora ekologie vydavateli je důležitým znakem celkového přístupu k životnímu prostředí. Na druhou stranu tyto deklarované postupy musí být potvrzeny v praxi. Ukázalo se totiž, že 78 % dotázaných se domnívá, že se společnosti prezentují jako ekologičtější, než ve skutečnosti jsou. Zpráva proto varuje, že by firmy podporující "zelené" značky neměly podceňovat následky greenwashingu.

Podpora pro ekologické magazíny

Také američtí vydavatelé nastolili zelený kurz. Největší časopisečtí vydavatelé se na začátku letošního roku spojili a vytvořili kampaň nazvanou ReMix, což je zkratka sloganu Recycling Magazines Is Excellent! (Recyklovat časopisy je skvělé!). Šlo tak o poslední z iniciativ vydavatelů časopisů, kteří jsou vystaveni požadavkům skupin čtenářů apelujících, aby vydavatelé zohlednili ekologické chování.

"Stále více lidí si tyto otázky klade," potvrzuje David Refkin z vydavatelství Time Inc., které se rovněž zapojilo do kampaně na podporu recyklovaných časopisů. "Budou se ptát lidí z branže, co v této věci hodlají dělat. Zda se budou podílet na řešení," dodává.

Prodejce knih a časopisů Barnes & Noble začal podporovat magazíny, jež používají recyklovaný papír. A společnost Co-op America spočítala, že pokud by celý severoamerický magazínový průmysl používal jen 30 % recyklovaného papíru, téměř 37 mil. kg skleníkového plynu by se do atmosféry nedostalo.

A nejsou to jen čtenáři, kteří si ekologického přístupu vydavatelů všímají. Týká se to i reklamních zadavatelů. Společnost Aveda, spadající pod Estée Lauder, změnila rozložení svých investic v časopisech, když začala inzerovat jen v těch magazínech, které alespoň z 10 % využívají recyklovaného papíru. K této politice přistoupila už v roce 2004 a uplatňuje ji dodnes.

Speciální otázky pak vyvolává stánkový prodej. V Americe většinou vydavatelé dodávají na jeden prodaný výtisk tři další, které zajišťují, aby byl daný titul na patřičném místě vždy v prodeji. Nadbytek dodávaných výtisků má pomáhat k celkově lepším prodejním výsledkům. Za posledních deset let snížilo 74 předních časopisů distribuci na stánky v průměru o 36 %. Prodej na stánku se jim měl snížit o 52 %. Naproti tomu 26 titulů náklad navýšilo a v prodejích si polepšilo o 21 %, vyplývá z údajů Capell's Circulation Report.

Rozhoduje i obsah

Další z výzkumných studií potvrdila, že důležitý je také obsah časopisů - čtenáři jej totiž považují za jeden z hlavních faktorů při posuzování toho, zda se titul chová ekologicky odpovědně. Časopisy, jež podporují spotřebu a umělé hodnoty, jsou podle výzkumu považovány za neekologické, zatímco ty, které se věnují zdravému životnímu stylu a duchovnu, hrají údajně důležitou roli při ochraně životního prostředí. Zjistila to studie, již zpracoval odborník na životní prostředí Oskari Salmi z helsinské univerzity společně s papírenskou společností M-real.

Cílem výzkumu bylo zjistit, zda si čtenáři uvědomují, že vydávání časopisů má ekologické důsledky. Čtenáři podle studie považují za žádoucí, aby magazíny přinášely informace o tom, jak životní prostředí ochraňovat, včetně praktických tipů pro chování, které je ekologicky přijatelné. Výzkumu se účastnili respondenti ve věku 21-47 let, pohlaví byla zastoupena rovnoměrně. Stejně tak počet respondentů podle vzdělání byl vyvážený - polovina byla s vysokoškolským vzděláním, polovina se středoškolským.

"Čtenáři dokáží přemýšlet v několika směrech o tom, jak mohou časopisy ovlivnit životní prostředí," říká Salmi. "Například myšlenka, že časopisy, které přispívají k vyrovnanému a šťastnému životu, jsou zároveň ekologicky pozitivní, je zajímavá. Čtenáři tvrdí, že pokud časopisy nabízejí řešení vedoucí k šťastnému a zdravému životu, přináší to zároveň energii k ochraně prostředí."

Naopak časopisy, jež zdůrazňují materialistické hodnoty, neopodstatněnou spotřebu a nevšímají si stavu životního prostředí, jsou vnímány jako takové, které nepodporují rovnováhu s okolním prostředím. Většina čtenářů se nevyjadřovala k papíru, na němž jsou časopisy vytištěny, ale ti, kteří tento aspekt zmínili, zastávali konvenční postoj: méně jasné, lesklé a "bílé" papíry jsou k životnímu prostředí ohleduplnější.

Zpracováno podle Advertisng Age, Magazine World, M-real

zelený trend. Ukázka z kampaně amerických časopisů na podporu recyklace papíru.

nepodceňujte ekologii. Čtenáři se začínají zajímat o to, zda se tiskové tituly chovají ekologicky.
Zdroj: HN

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí