zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

MŽP připravuje sadu opatření ke zlepšení kvality ovzduší

15.04.2008
Ovzduší
MŽP připravuje sadu opatření ke zlepšení kvality ovzduší

Evropská unie dnes v Lucemburku schválila směrnici o kvalitě ovzduší, která stanovuje přísnější limity pro jemné prachové částice, které jsou nejvíce nebezpečné pro lidské zdraví. Ministerstvo životního prostředí již od loňského roku připravuje zákon o ochraně ovzduší a další opatření zejména v oblasti dopravy a vytápění domácností, vedoucí ke zkvalitnění vzduchu a dosažení nově stanovených limitů.

 

Nová směrnice nastavuje normy a cíle pro snížení koncentrace jemných prachových částic menších než 2,5 mikrometru (PM2,5). Ty se v dýchacím ústrojí dostávají nejhlouběji a patří společně s hrubými prachovými částicemi, jejichž limity jsou již delší dobu stanoveny, mezi nejvíce nebezpečné pro lidské zdraví.

 

Na základě dokumentu EU jsou jednotlivé členské státy povinny zredukovat množství prachových částic v ovzduší průměrně o 20 % do roku 2020. Směrnice zároveň zavazuje země EU k tomu, aby své obyvatele v městských oblastech vystavovali nanejvýše 25 mikrogramům těchto částic na metr krychlový. Této hodnoty musí dosáhnout do roku 2015 nebo, kde je to možné, už do roku 2010.

 

V reakci na nově schválenou směrnici bude ČR novelizovat své právní předpisy a přijme opatření, která povedou k redukci jemných prachových částic v ovzduší.

 

„Vzhledem ke stanoveným cílům směrnice bude třeba se zaměřit zejména na oblasti dopravy a vytápění domácností,“ uvedl ředitel odboru ochrany ovzduší MŽP Jan Kužel. Konkrétně půjde například o stanovení technických požadavků na spalovací zdroje v domácnostech, spalování tuhých fosilních paliv v odpovídajících zdrojích, odklánění dopravy z obydlených částí měst a obcí, zpřísnění systému kontrol technického stavu vozidel, zvýšení horní hranice poplatku za vjezd do center měst a obcí atd.

 

Potřebu změn v oblasti dopravy a vytápění domácností identifikovala vláda již Národním programu snižování emisí ČR z června 2007. Velká novela zákona o ochraně ovzduší, kterou MŽP nyní připravuje, bude předložena vládě do konce tohoto roku. Zákon by pak měl vstoupit v platnost nejpozději v roce 2010.

 

Směrnice podle ředitele Kužela odpovídá očekáváním i požadavkům ministerstva, která se aktivně účastnilo jednání, která dnešnímu schválení předcházela.

Zdroj: MŽP

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí