zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Střediska ekologické výchovy hrají významnou roli v environmentální výchově v ČR

17.04.2008
Obecné
Střediska ekologické výchovy hrají významnou roli v environmentální výchově v ČR

Účastníci sečské konference o ekologické výchověVíce než 20 pracovníků veřejné správy, zejm. krajských úřadů, Ministerstva životního prostředí a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, a na 50 pracovníků středisek ekologické výchovy se ve dnech 7. až 8. dubna 2008 sešlo na konferenci pořádané SSEV Pavučina v hotelu Jezerka v Seči u Chrudimi. Setkali se, aby společně vyhodnotili význam a roli středisek ekologické výchovy v environmentálním vzdělávání, výchově a osvětě (EVVO) v krajích, pojmenovali problémy, s kterými se obě strany potýkají, a zkusili hledat společná řešení.

SSEV PavučinaPrvního dne konference v rámci dopoledních zvaných přednášek provedl historický exkurz do environmentální výchovy RNDr. Jiří Kulich ze střediska SEVER Horní Maršov. O roli veřejné správy mluvil Ing. Tomáš Kažmierski, ředitel Odboru environmentálního vzdělávání MŽP. Sítě organizací zabývajících se ekologickou výchovou v ČR představil RNDr. Jozef Zetěk ze střediska ekologické výchovy Chaloupky, o.p.s. Část odpoledne byla věnována fungování systémů EVVO v různých krajích, blíže byly představeny kraje Liberecký, Královehradecký a Hlavní město Praha.

Další odpolední program zahrnoval práci celkem ve čtyřech diskuzních dílnách, kde se řešily aktuální problémy a zodpovídaly naléhavé otázky na témata:
Odkud získávat finance? A jak...? Praktických otázek, na něž hledala konference v Seči u Chrudimi odpovědi, bylo dost. - stav a vyhodnocování krajských koncepcí EVVO(jak kraje koncepce připravovaly, zda s nimi pracují, jak je celý systém řízen apod.)
- financování EVVO z krajů(jakými kanály tečou peníze, jak je financování nastaveno – zda podporuje spolupráci nebo více konkurenci mezi jednotlivými aktéry EVVO v kraji, do jaké míry jsou finanční prostředky závislé na politické vůli)
- operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (aktuální situace, prostory pro projekty středisek ekologické výchovy, pozitiva a problémy v nastavení programu, absorpční kapacita SEV a škol)
- jak přežít v systému (jaké faktory hrají roli pro důstojné přežití neziskové organizace, pojmenování základních problémů, finance jako zásadní otázka přežití organizace)

Druhý den byly prezentovány výstupy z jednotlivých dílen a proběhla panelová diskuze za účasti zástupců veřejné správy a neziskového sektoru právě na téma význam a role středisek ekologické výchovy v krajských systémech EVVO. Akci doplnil večerní společenský program, který umožnil vzájemnou výměnu zkušeností a pohledů na věc neformálním způsobem.

Druhý den konference byly prezentovány výstupy z jednotlivých dílen a proběhla panelová diskuze.Z konference jasně vyplynulo, že je třeba hledat takový systém financování environmentální výchovy v krajích, který by zaručoval možnost realizace dlouhodobých programů jako základního předpokladu efektivity. Neziskové organizace, resp. střediska ekologické výchovy jsou považována za jeden ze zásadních pilířů celého systému environmentální výchovy v ČR. Realizují krátkodobé i dlouhodobé programy pro děti a mládež, a to jak v době školního vyučování, tak v rámci volnočasových aktivit.

Na ekologickou konferenci Pavučiny přijelo do hotelu Jezerka celkem asi 80 lidí.Velký podíl nesou na vzdělávání dospělých, zejména pedagogických pracovníků, kterým předávají nejen náměty pro práci s dětmi, žáky a studenty, ale také poskytují celou řadu odborných informací z oblasti životního prostředí, pomáhají se získáváním finančních prostředků, plánováním environmentální výchovy na škole, ekologizací provozu atd. Z velké části se střediska věnují i osvětě široké veřejnosti formou tematických večerů, kampaní, exkurzí.
Akce proběhla pod záštitou Ministerstva životního prostředí, které ji také významně finančně podpořilo.

zdroj: adam.cz

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí