zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

BIOVÍNO POD PÁLAVOU

19.04.2008
Zemědělství
BIOVÍNO POD PÁLAVOU
Dne 26. dubna 2008 se uskuteční tradiční spotřebitelské hodnocení biovín – Biovíno Pavlov pod Pálavou ve Vinařském domě Zatloukal v Pavlově u Mikulova.

Cílem přehlídky je nabídnout českému spotřebiteli možnost poznat, ochutnat a zároveň porovnat i zhodnotit přednosti různých druhů biovín. Výsledky přispějí k prosazení nejlepších biovín na českém trhu.

Akci pořádá PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců za spolupráce PRO-BIO Regionální centrum Jižní Morava a Vinařství Ing. Josef Abrle, Pavlov za finančního přispění MZe ČR. V rámci doprovodného programu je připravena prezentace a prodej moravských biovín, prohlídka vinohradu, posezení u cimbálové muziky, ochutnávka a prodej českých biopotravin, například ze Sluneční brány, Biofarmy Sasov, Pro-bio obchodní společnosti.

O biovíně

Biovíno je připraveno z vinných hroznů vypěstovaných, zpracovaných a expedovaných podle zásad ekologického zemědělství. Při pěstování vinné révy se nepoužívají herbicidy, akaricidy a jiné syntetické přípravky, jsou nahrazeny dravými roztoči, slunéčky či dalším dravým hmyzem, který pomáhá udržet zdravou rovnováhu ve vinici. Na případná plísňová onemocnění se používají v omezeném množství měďnaté a sirnaté přípravky. Ekologický pěstitel vína se soustředí především na maximální kvalitu a cukernatost hroznů a využívá přirozené úrodnosti půdy. Pro dosažení těchto vlastností vína je také důležitý výběr odrůdy s požadovanou odolností a ochotou tvořit cukry. Biovíno s cukernatostí více než 19°NM (měří se hustota hroznového moštu) se řadí do vín přívlastkových, které se dále stupňovitě označuje jako tzv. kabinet, pozdní sběr, výběr z hroznů, výběr z bobulí. Samotné zpracování hroznů na biovíno se obejde bez šlechtěných kvasinek, enzymů a dalších syntetických čeřících či stabilizačních látek. Proces výroby probíhá přirozeným způsobem, který je sice zdlouhavější a pracnější, zato však bez chemických reziduí. Biovíno je stále živé, proto je náročnější na kvalitní skladování. Biovíno je náležitě certifikováno a poznáte jej podle ochranné známky BIO tzv. zelené biozebry a kódu příslušné kontrolní organizace (CZ-KEZ-01, CZ-ABCERT-02 nebo CZ-BIOKONT-03), stejně jako další biopotraviny. Pěstitel a výrobce se řídí vinařským zákonem a prováděcí vyhláškou, Nařízením Rady (EHS) č. 2092/91 a zákonem o ekologickém zemědělství č. 242/2000 Sb., je kontrolován inspekční a certifikační organizací pro ekologické zemědělství pověřenou Ministerstvem zemědělství České republiky.

expanze biovinařů

Ekologické zemědělství (EZ) dosahuje v České republice výrazného rozvoje. Počet českých ekologicky hospodařících zemědělců se v roce 2007 zvýšil téměř o 45 % a překročil hranici 1 300 ekofarem. Za první tři měsíce roku 2008 došlo opět k navýšení na celkový počet 1 564 farem, počet výrobců biopotravin vzrostl o 44 podniků na celkových téměř 300 výrobců.  Podíl ekologicky obhospodařované plochy na celkové výměře zemědělské půdy činí více než 7,5 %. Výměra travních porostů v EZ dosáhla přes 260 000 ha. Výměra orné půdy se zvýšila na 31 194 ha. Za razantním zvýšením zájmu o ekologické zemědělství stojí zejména zvýhodněná bonifikace ekozemědělců a výrobců biopotravin v novém Programu rozvoje venkova. Významnou roli hraje i zvýšení poptávky po biosurovinách ze strany výrobců biopotravin, které je také způsobeno zvýšeným zájmem zahraničních odběratelů. Z pohledu marketingu a obecné propagace biopotravin sehrály v roce 2007 zásadní roli masivní spotřebitelské kampaně maloobchodních řetězců propagující své privátní značky biopotravin. Jako jeden z programů udržitelné spotřeby a výroby byl v roce 2007 připraven a Radou vlády pro udržitelný rozvoj schválen program udržitelné spotřeby a výroby „Ekologické zemědělství a biopotraviny“. Tento program stanovuje řadu opatření na podporu rozvoje ekologického zemědělství a spotřeby biopotravin v ČR. Došlo také k výraznému zvýšení počtu ekologických sadařů a vinařů, výměra ekologických sadů je v současné době 1 737 ha, výměra ekologicky obhospodařovaných vinic 353 ha. Důvodem zvýšeného zájmu vinařů je zejména nenasycený trh s biovíny v Evropě, motivací je i navýšená dotace na ekologické vinohradnictví v PRV na 23 368,- Kč/ha. Většina nových zájemců se rekrutuje z vinařů registrovaných v systému integrované produkce. Obtížný přechod na ekologický systém usnadňuje aktivní osvěta a cílené poradenství ze Svazu integrované produkce hroznů a vína, odkud pochází většina nových biovinařů. Významná je také role firmy Biocont Laboratory Brno, která působí hlavně v oblasti systémů biologické ochrany proti škůdcům a registraci alternativních postřiků proti houbovým chorobám révy vinné.

Aktuální statistické údaje

 

1.1.2008

31.3.2008

Nárůst za leden-březen 2008

Počet ekofarem

1318

1564

246

Výměra zemědělské půdy v ekologickém zemědělství (ha)

312 890

322 396

9 506

Podíl ekologického zemědělství na celkové výměře zemědělské půdy (%)

7,35

7,57

0,22

Výměra orné půdy (ha)

29 505

31 194

1 689

Výměra trvalých travních porostů (ha)

257 899

267 189

9 290

Výměra trvalých kultur (sady) (ha)

1 625

 

1 737

112

Výměra trvalých kultur (vinice) (ha)

245

353

108

Ostatní plochy (ha)

23 616

21 923

- 1693

Počet výrobců biopotravin

253

297

44

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj MZe ČR

KDE KOUPIT BIOVÍNO V ČESKÉ REPUBLICE

Biovíno lze zakoupit přímo u ekologicky hospodařících vinařů, ve vybraných vinotékách a prodejnách biopotravin. V České republice se produkcí biovína zabývají:

·         František Mádl z Velkých Bílovic - biovíno pod značkou Naturvin, přímý prodej nebo prostřednictvím PRO-BIO, obchodní spol. s r.o., tel.: 602 780 364, malyvinar@slunce.cz

·         Josef Abrle z Pavlova - biovíno odrůd Pálava, Muškát moravský, Cabernet Moravia, André, Ryzlink rýnský, prodej přímo z farmy nebo prostřednictvím vybraných vinoték a prodejen, tel.: 519 515 394, josef.abrle@tiscali.cz, www.bio-produkty.cz

·         Miloš Michlovský, Vinselekt v Rakvicích - biovíno odrůd Laurot a Malverina, prodej přímo z vinařského podniku nebo ve vybraných vinotékách a prodejnách, možnost degustace, tel.: 519 350 525,  michlovsky@michlovsky.com , www.michlovsky.com

·         Vlastimil Peřina, Vinný sklep Eben v Lednici na Moravě - výroba biovín odrůd Malverina, Laurot, Hibernal, vinný sklep a prodej vína, tel.: 519 340 250, perinova@mpo.cz

Tito vinaři jsou členy PRO-BIO Svazu ekologických zemědělců, celostátní nevládní neziskové organizace sdružující zemědělce, zpracovatelské a obchodní organizace, spotřebitele, školy a podniky služeb zaměřující se na ekologické zemědělství a biopotraviny.

Další odkazy na:

www.mze.cz, www.biospotrebitel.cz, www.bioinstitut.cz, www.biocont.cz, www.bio-produkty.cz,

www.michlovsky.com, www.slunecnibrana.cz, www.probio.cz, www.biofarma.cz

 

Další informace na:

PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců

Nemocniční 53, 787 01 Šumperk, tel/fax: 583 216 609, e-mail: pro-bio@pro-bio.cz, www.pro-bio.cz

PR a propagace

Vladimíra Červená

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí