zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Současný stav rozvoje vodíkové ekonomiky v ČR - stav 2007

23.04.2008
Energie
EIA
Současný stav rozvoje vodíkové ekonomiky v ČR - stav 2007
Zájem o vodík neustále roste, vodík se využívá ve velkém množství technologických procesů.
Pro budoucnost se však jeví zajímavější možnost využití vodíku jako zdroje energie pro motorová vozidla. Mnoho společností se snaží využít této situace pro získání významného postavení na budoucím vodíkovém trhu. Vzhledem k nákladům na výzkum vodíkových technologií a nutnosti koordinace činností vzniklo v Evropě několik obchodních uskupení, které se snaží zapojit do „vodíkové hry“. Protože v tomto odvětví zatím neexistuje výrazná konkurence, strategií společností není pouhá pasivní minimalizace nákladů, spočívá spíše v inovacích a hledání strategických odlišností.

Vodíková budoucnost

Vodík je z hlediska předpokládaného vývoje spotřeby velmi perspektivní látka. Je to způsobeno jeho fyzikálně-chemickými vlastnostmi, má vysokou výhřevnost a jeho použití je ekologické. Světová spotřeba vodíku se v poslední době výrazně zvyšuje a existuje reálný předpoklad, že tento trend bude pokračovat.
Celková světová roční spotřeba vodíku nyní představuje asi 50 milionů tun ročně a podle prognóz v nejbližší době poroste zejména v oblastech petrochemických výrob (tj. výroby methanolu a amoniaku). Poroste také spotřeba vodíku v rafinérském průmyslu (hydrogenační procesy) stejně jako v ostatních odvětvích, zejména v energetickém a automobilovém průmyslu. Nejvýznamnějším se jeví využití vodíku jako motorového paliva.
V USA existuje pojem, který dobře vystihuje vnímání rizik vodíku – vodíkové stigma. Vodík je spojen s několika nehodami, které ovlivnily veřejné vnímání vodíku a poškodily vodík v očích veřejnosti.
 
Internetový portál H2Web

V roce 2005 vznikla v rámci řešení grantového projektu č. BD1353058 na FSI VUT v Brně iniciativa, jejímž výsledkem je internetový portál H2Web (http://vodik.czweb.org). Tento portál měl za cíl přiblížit laické i vědecké veřejnosti informace o vodíku, jeho vlastnostech, výrobě, skladování přepravě i využití, zprostředkovat informace z výzkumu, informovat o legislativě týkající se vodíku a vytvořit prostor pro výměnu informací.
Provoz stránek byl zahájen 1. 1. 2006. Od té doby se filosofie činnosti portálu změnila, po vzniku dalších odborných organizací se práce zaměřuje na vyhledávání spolupráce mezi podniky a výzkumnými organizacemi v ČR i zahraničí a na výměnu informací z oblasti normalizace ISO. Portál úzce spolupracuje s Podnikatelským a inovačním centrem BIC.

Vodíkový klastr HYDROGEN-CZ

Klastr HYDROGEN-CZ, o.s. vznikl na základě iniciativy Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje na ustavujícím shromáždění zástupců firem zabývajících se výrobou, distribucí, skladováním a spotřebou vodíku a firem navazujících svou činností na tuto oblast dne 5. 9. 2006.
Základní náplní činnosti je podpora aktivit směřujících k rozvoji a aplikaci vědy a výzkumu vodíkových technologií, vytváření prostředí pro všestranný rozvoj odborníků v oblasti výroby, skladování, distribuce a využití vodíku s cílem zajistit rozvoj lidských zdrojů pro členy sdružení, rozvíjení inovační aktivity v rámci sdružení.
Přínosem pro členy klastru by mohlo být využití synergií výrobního a rozvojového potenciálu v oblasti vodíkových technologií i v souvisejících oborech a předávání informací mezi podnikatelskými, veřejnoprávními, samosprávnými a neziskovými organizacemi.
Členy klastru jsou společnosti:
• AirLiquide CZ, s r.o.
• Air Product, s r.o.
• Arrow line, a.s.
• BorsodChem MCHZ, s r.o.
• Linde Gas a.s.
• MSA AUER Czech s r.o.
• VÍTKOVICE Cylinders a.s.
• VŠB – TU Ostrava.
• VVUÚ a.s.
• ZVU Engineering a.s.
• Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje.

Česká vodíková technologická platforma
 
Vznik platformy byl iniciován Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR jako nástroj k podpoře vzájemné informovanosti subjektů působících v oblasti vodíkových technologií a ke koordinaci aktivit souvisejících s rozvojem těchto aplikací.
Platforma byla založena 10. 10. 2006, v roce 2007 vznikly internetové stránky, které slouží jako hlavní koordinační nástroj pro její členy, ale také jako prostředek pro osvětu široké veřejnosti.
Členy platformy jsou společnosti:
• Fakulta strojní Českého vysokého učení technického.
• Mega a.s.
• UJV Řež a.s.
• Vysoká škola chemicko technologická.

ZDROJ: H2WEB

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí