zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Co dnes projedná vláda

28.04.2008
Obecné
Co dnes projedná vláda

Z PROGRAMU SCHŮZE VLÁDY ČR, která se koná v pondělí 28. dubna 2008 v 09:00 hod. v zasedací síni budovy Úřadu vlády, Praha 1, nábřeží E.Beneše 4

K projednání s rozpravou: 

 2.  
Zákon, kterým se mění zákon č. 100/2004 Sb., o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně některých zákonů (zákon o obchodování s ohroženými druhy), ve znění zákona č. 444/2005 Sb., zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 388/1991 Sb. o Státním fondu životního prostředí České republiky, ve znění pozdějších předpisů  
č.j. 315/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí 

K projednání bez rozpravy: 

 15.  
Zpráva o stavu příprav konání Evropského jaderného fóra v Praze ve dnech 22.5.-23.5.2008  
č.j. 548/08  
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu  

 16.  
Návrh na obeslání čtvrtého zasedání smluvních stran Úmluvy o posuzování vlivů na životní prostředí přesahujících hranice států (Bukurešť, Rumunsko, 19. – 21. května 2008)  
č.j. 535/08  
Předkládají: místopředseda vlády a ministr životního prostředí a ministr zahraničních věcí 

20.  
Směna nemovitostí ve vlastnictví České republiky a Královéhradeckého kraje v souvislosti s dislokací Úřadu práce v Hradci Králové a povolení výjimky z podmínky trvalé nepotřebnosti majetku pro stát podle § 21 odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, v platném znění  
č.j. 545/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí  

 21.  
Povolení výjimky ze základních ochranných podmínek CHKO Poodří dle § 43 a § 26 odst. 1, písm. c) zákona 114/1992 Sb. pro Družstvo GEOMIN a to pro vjezd motorovými vozidly na území CHKO Poodří za účelem realizace výzkumného projektu  
č.j. 527/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 22.  
Žádost o povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 26 odst. 1 písm. c) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek CHKO Jizerské hory, a to v souvislosti s prováděním geomorfologického výzkumu  
č.j. 528/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 23.  
Žádost Městského úřadu Chrudim o udělení výjimky ze základních ochranných podmínek Krkonošského národního parku dle § 43 a § 16 odst. 1 písm. e) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, a to pro pořádání turistického dálkového pochodu v rámci akce Světového dne bez tabáku  
č.j. 540/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 24.  
Žádost o povolení výjimky podle ustanovení § 43, § 26 odst. 1 písm. c) a § 29 písm. d) a h) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek CHKO Moravský kras a Národní přírodní rezervace Vývěry Punkvy, a to pro vjezd a stání motorových vozidel a vstup za účelem provádění geologického výzkumu  
č.j. 541/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 25.  
Žádost o povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 26 odst. 1 písm. h) pro použití chemických prostředků při zimní údržbě komunikace I/39 v úseku Mokrá - Černá v Pošumaví - Horní Planá - Pernek - hranice okresu Prachatice na území NP a CHKO Šumava  
č.j. 542/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 26.  
Žádost o povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 26 odst. 1 písm. c) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek CHKO Poodří, a to pro povolení vjezdu a stání motorových vozidel mimo silnice a místní komunikace v souvislosti s prováděním údržby vodohospodářských zařízení  
č.j. 543/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 27.  
Žádost o povolení výjimky podle ustanovení § 43, § 26 odst. 1 písm. c), § 26 odst. 2 písm. a), § 26 odst. 3 písm. a) a § 34 odst. 1 písm. c) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v pozdějším znění, z ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Kokořínsko a Přírodní rezervace Kokořínský důl, a to v souvislosti s výstavbou veřejného WC, vodovodní a elektro přípojkou, ČOV BIO-CLEANER BC 100 PRO 90-125 EO a systému čištění odpadních vod a kanalizace na pozemcích KN p.č. 612/2, 765, 775 a st.p.č. 111 v k.ú. Kokořín  
č.j. 544/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 28.  
Žádost o povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 26 odst. 1 písm. g) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek CHKO Beskydy pro konání motoristického závodu „Valašský klobúk 2008“  
č.j. 558/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 29.  
Povolení výjimky podle ustanovení § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ze základních ochranných podmínek KRNAP uvedených v ustanovení § 16 odst. 1 písm. e) zákona pro TJ SOKOL Jilemnice za účelem uspořádání tradiční turistické akce "Výstup na Žalý"  
č.j. 559/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 30.  
Žádost o povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 16 odst. 1 písm. d) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek Krkonošského národního parku, a to pro vjezd motorových vozidel mimo silnice, místní komunikace a místa vyhrazená orgány ochrany přírody  
č.j. 560/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 31.  
Žádost TJ Sokol Kruh u Jilemnice o udělení výjimky ze základních ochranných podmínek Krkonošského národního parku dle § 43 a § 16 odst. 1 písm. e) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, a to pro pořádání 32. ročníku turistického dálkového pochodu Hanče a Vrbaty  
č.j. 561/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 32.  
Přírodní rezervace (PR) Hoříněveská bažantnice - povolení odchytu a značení volně žijících ptáků se zaměřením na místní populaci hnízdící v budkách, žadatel MUDr. Jiří Zajíc, bytem Bratří Štefanů 810, 500 03 Hradec Králové, člen Společnosti spolupracovníků Kroužkovací stanice Národního muzea Praha  
č.j. 562/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  
 

 33.  
Krkonošský národní park (KRNAP), Národní přírodní rezervace (NPR) Králický Sněžník a CHKO Jeseníky - povolení vstupu, vjezdu vozidel a odběru vzorků rostlin a půdy v rámci řešení projektu VaV SPII2d1/49/07, žadatel RNDr. Marek Banaš, Ph.D., jednatel společnosti Ekogroup czech s.r.o., Polívkova 1026/15, 779 00 Olomouc  
č.j. 563/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí 

38.  
Návrh na obeslání čtvrtého zasedání konference smluvních stran Úmluvy o biologické rozmanitosti sloužící jako zasedání smluvních stran Cartagenského protokolu o biologické bezpečnosti (Bonn, Německo, 12. - 16. května 2008)  
č.j. 575/08  
Předkládají: místopředseda vlády a ministr životního prostředí a ministr zahraničních věcí 

Pro informaci:

3.  
Výroční zpráva Rady vlády pro udržitelný rozvoj za rok 2007  
č.j. 526/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí 

Zdroj: Vláda

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí