zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Ekologie versus firemní PR

02.05.2008
Obecné
Ekologie versus firemní PR
Může být ekologie příležitostí, nebo hrozbou pro firemní public relations?

Měřeno kvantitou se zdá, že tato zelená problematika novináře zajímá. Ale zdání může klamat.

Poslední dobou se nejen ve světových, ale i českých médiích stále častěji objevují zprávy spojené s ekologickým neboli šetrným přístupem ubytovacích zařízení k životnímu prostředí. Novináři jsou placeni především za atraktivní zprávy, a jestliže otevřete dnešní noviny, zjistíte, že naprostá většina článků je postavena na některém z obecně definovaných znaků mediální atraktivity. Tato definice říká, že lidé rádi čtou příběhy, ve kterých je (a) konflikt, (b) nebezpečí, (c) novinka či kuriozita, (d) skandál, případně (e) osud konkrétního člověka. Z tohoto pohledu bude pro novináře ekologie zajímavá jen natolik, nakolik se dokáže "vtěsnat" do některé z těchto přihrádek, jinými slovy atraktivní příběh z jakékoliv oblasti života bude mít vždy přednost před fádní informací z oblasti ekologie.

ZAJÍMÁ LIDI ZELENÁ PROBLEMATIKA?

Další a možná důležitější otázkou ve zkoumání tohoto tématu je: "Jak je ekologie zajímavá pro lidi?" Pro ty, kteří čtou noviny, ale především (z pohledu zaměření tohoto časopisu) nakupují výrobky a služby. Neptám se na to, jak je důležitá, o tom asi není sporu, ale jak si lidé její důležitost uvědomují, jaký je jejich pohled na tuto komplexní oblast a jakou má vazbu na jejich hodnotový žebříček.

Z výzkumů jednoznačně vyplývá, že pozornost věnovaná stavu a ochraně životního prostředí v posledních desetiletích trvale stoupá a dnes je toto téma málokomu lhostejné (dílčím potvrzením tohoto trendu budiž i historicky první vstup Strany zelených do Parlamentu ČR po posledních volbách). Horší je to samozřejmě se schopností změnit vlastní chování a k ochraně prostředí aktivně přispět.

SNĚHOVÁ KOULE

Jaké jsou tedy příčiny toho, že hvězda ekologie stoupá? Podle mého názoru se jedná o efekt "sněhové koule", kdy na počátku stály hlasy vědců, intelektuálů a aktivistů, kteří začali upozorňovat na problém zhoršujícího se životního prostředí. Za svým způsobem přelomovou je považována např. kniha Meze růstu (autoři: Donella H. Meadows, Dennis L. Meadows), která vyšla roku 1972 a která významně upozornila na nebezpečí vyplývající z toho, že zdroje Země jsou konečné a nemohou podporovat neomezený exponenciální růst, jehož jsme byli a dosud jsme svědky. Na základě těchto poselství, konfrontovaných s vlastní zkušeností, si miliony lidí začaly uvědomovat, že to problém opravdu je, a začaly se o věci zajímat a požadovat nápravu. Na to reagují politici a má to dopad i na legislativu, jež definuje a postupně zvyšuje minimální standardy ekologického chování. To celé je samozřejmě hnáno kupředu médii, pro která je ekologie nevyčerpatelným zdrojem atraktivních příběhů.

EKOLOGIE Z POHLEDU PR FIRMY ČI ZNAČKY

Jestliže budeme chápat public rela-tions jako dlouhodobé a dynamické budování pověsti a vytváření vztahů, je zřejmé, že dobrou pověst bude mít ten (a spotřebitelé ho budou mít raději), kdo se chová v souladu se všeobecným očekáváním. A jestliže je životní pro-středí pro lidi důležité, očekávají, že bude důležité i pro firmy (přeneseně pro značky, jejichž prostřednictvím firmy s lidmi komunikují). Navíc je po-třeba si uvědomit, že v době, kdy v kaž-dém segmentu existuje řada produktů, které nabízejí srovnatelně vysoký stan-dard z pohledu základních marketin-gových parametrů, se očekávání veřej-nosti - a také mož-nosti odlišení se - přesouvají stále více mimo produkt: do oblasti chování společností.

Dnes již není pochyb, že v budoucnu se bude konkurenční boj odehrávat víc a víc v rovině schopnosti jednotlivých firem splnit "neproduktová" očekávání veřejnosti či tato očekávání předčit. A ekologie jako významná součást našeho života bude tvořit stále větší část těchto očekávání. Pro firemní PR je tedy příležitostí (stát se v tomto ohledu lídrem), ale i hrozbou - pokud firma bude za očekáváními zaostávat.

AUTOR: Václav Pavelka

zakladatel a spolumajitel agentury Hauska & Partner, ve spolupráci s časopisem Trend marketing


Principy Firemní politiky

dlouhodobost - jednorázové "plácnutí do vody" může pověsti nakonec spíše uškodit;

důraz na odpovědné chování (důležitější je eliminace příčin než zmírňování následků) - pokud výroba ničí ovzduší 365 dní v roce a firma si jednou ročně koupí "odpustek" charitativním darem, veřejnost to dříve či později dešifruje a odsoudí;

soulad slov s činy - v mediální éře se máloco dlouhodobě utají;

přiměřenost ve smyslu míry - nebude fungovat, pokud se firma vnímaná spíše jako neekologická bude snažit ze dne na den přemalovat na zeleno;

přiměřenost ve smyslu účelu - firma by měla řešit především oblasti životního prostředí, na které má vliv její činnost.

ZDROJ: HOTEL&SPA MANAGEMENT - http://hotel-spa.ihned.cz/

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí