zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Výzva k podání nabídky v podlimitní veřejné zakázce Podpora ZS FS - MŽP ve věci veřejných zakázek a provozních smluv ve vodohospodářském sektoru

06.05.2008
Voda
Výzva k podání nabídky v podlimitní veřejné zakázce Podpora ZS FS - MŽP ve věci veřejných zakázek a provozních smluv ve vodohospodářském sektoru
Výzva k podání nabídky v podlimitní veřejné zakázce

Název zadavatele: ČR - Ministerstvo životního prostředí
Sídlo zadavatele: Praha 10 - Vršovice, Vršovická 65, PSČ 100 10
Název veřejné zakázky: "Podpora ZS FS - MŽP ve věci veřejných zakázek a provozních smluv ve vodohospodářském sektoru"
Tímto zadavatel vyzývá všechny uchazeče k předložení nabídky na výše uvedenou podlimitní veřejnou zakázku.

Kontaktní osobou v organizačních věcech souvisejících s touto veřejnou zakázkou je zástupce osoby pověřené výkonem zadavatelských činností Ing. Veronika Vokounová MBA, jednatelka společnosti EuroAssist, s.r.o., Nad Nuslemi 4, 140 00 Praha 4, IČ: 271 70 446, tel.: 420 175 415; e-mail: veronika@euroassist.cz. Na této adrese obdržíte veškerou zadávací dokumentaci včetně odpovědí na dodatečné dotazy týkající se této zakázky.

Termín pro podání nabídek: do 15. května 2008 do 9:00 hod. do sídla zadavatele Ministerstvo životního prostředí ČR, Vršovická 65, PSČ 100 10 Praha 10. Termín pro otvírání obálek je 15. května 2008 v 10:00 v sídle zadavatele Ministerstvo životního prostředí ČR, Vršovická 65, 100 10 Praha 10.

Požadavky na prokázání kvalifikace:

Základní kvalifikační předpoklady dle §53 zákona č. 137/2006 Sb.

Profesní kvalifikační předpoklady:

a) výpis z obchodního rejstříku

b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů

c) doklad osvědčující odbornou způsobilost dodavatele – osvědčení o autorizaci dle (§ 5 odst. 3 písm. c) zákona č. 360/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů v oboru „stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství“ nebo ekvivalentní.

Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady:

a) Dodavatel předloží pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě, z níž bude patrná výše pojistné částky pro tento druh pojištění a to v minimální výši 20 mil. Kč.

Technické kvalifikační předpoklady:

a) Seznam významných služeb poskytnutých dodavatelem v posledních 3 letech, které mají souvislost s předmětem zakázky.

b) Dodavatel doloží seznam osob odpovědných za poskytnutí požadované služby a osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci

Údaje o hodnotících kritériích dle §78 ZVZ:

a) Výše nabídkové ceny (číselné kritérium) váha 40 %

Nejlépe bude hodnocena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou za 1 hodinu.

b) Kvalita právních rozborů (slovní kritérium) váha 30%

Nejlépe budou hodnoceny nabídky obsahující nejkvalitnější právní rozbor s nejvyšší vypovídací hodnotou v poměru k rozsahu materiálu.

c) Návrh kontrolních položek pro kontrolu souladu provozních vodohospodářských smluv v ČR se standardy dle „nejlepší mezinárodní praxe“ (slovní kritérium) váha 30%

Nejlépe budou hodnoceny nabídky obsahující nejlépe zpracované vzorové dokumenty s nejvyšší vypovídací hodnotou v poměru k rozsahu materiálu.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí