zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Co projedná ve středu vláda

13.05.2008
Obecné
Co projedná ve středu vláda
Z PROGRAMU SCHŮZE VLÁDY ČR, která se koná ve středu 14. května 2008 v 09:00 hod. v zasedací síni budovy Úřadu vlády, Praha 1, nábřeží E.Beneše 4

K projednání s rozpravou: 

 2.  
Zákon, kterým se mění zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů  
č.j. 304/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí 

17.  
Zpráva o realizaci protipovodňových opatření v České republice do roku 2007  
č.j. 626/08  
Předkládá: ministr zemědělství

21.  
Analýza možností zařazení jaderného paliva do systému státních hmotných rezerv  
č.j. 643/08  
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu  

K projednání bez rozpravy:

25.  
Informace o splácení dluhů obcí vzniklých neplněním smluvních podmínek o poskytnutí finanční podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci realizace programu 2.4. Program rozvoje infrastruktury malých obcí  
č.j. 605/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí 

36.  
Návrh na obeslání devátého zasedání konference smluvních stran Úmluvy o biologické rozmanitosti (Bonn, Německo, 19. - 30. května 2008)  
č.j. 589/08  
Předkládají: místopředseda vlády a ministr životního prostředí a, ministr zahraničních věcí 

40.  
Povolení výjimky ze základních ochranných podmínek NP Šumava a CHKO Šumava dle § 43, § 16, odst. 1, písm. d) a § 26 odst. 1, písm. c) zákona 114/1992 Sb. pro společnost ZEFA Volary, s.r.o., a to pro vjezd motorovými vozidly na území NP Šumava a CHKO Šumava za účelem výkonu funkce myslivecký hospodář a myslivecká stráž  
č.j. 569/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 41.  
Povolení výjimky podle ustanovení § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek CHKO Šumava uvedených v § 26 odst. 3 písm.a) zákona pro Lesy České republiky, s.p., LS Klatovy, za účelem použití biocidů při ochraně lesa proti kůrovcům v určených lesních porostech ve správě LČR, s.p., LS Klatovy na území I.a II. zóny CHKO Šumava  
č.j. 578/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 42.  
Povolení výjimky podle ustanovení § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek CHKO Křivoklátsko uvedených v § 26 odst. 3 písm.a) zákona pro Lesy České republiky, s.p., LS Křivoklát, za účelem použití biocidů v I. a II. zóně CHKO Křivoklátsko  
č.j. 592/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 43.  
Žádost o povolení výjimky podle ustanovení § 43, § 26 odst. 1 písm. c) a § 26 odst. 3 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek CHKO Žďárské vrchy pro obnovu (odbahění) rybníka Budeč ve II. zóně CHKO  
č.j. 593/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 44.  
CHKO Litovelské Pomoraví - vstup, vjezd vozidel mimo cesty a odchyt ptáků v rámci ornitologického výzkumu, žadatel Karel Poprach, předseda občanského sdružení TYTO, Sdružení pro ochranu přírody a krajiny, Nenakonice 500, 783 76 pošta Věrovany  
č.j. 594/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 45.  
Povolení výjimky ze základních ochranných podmínek CHKO Bílé Karpaty dle § 43 a § 26 odst. 1 písm. d) zákona č. 114/1992 Sb. pro Obec Křekov, 766 01 Valašské Klobouky, a to pro obnovu lesního hospodářského plánu na LHC Obec Křekov s platností od 1. 1. 2008 do 31. 12. 2017  
č.j. 595/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 46.  
CHKO Český kras - vstup mimo cesty a odběr vzorků rostlin v NPR Karlštejn a NPR Koda na lokalitách včelníku rakouského v rámci projektu MŠMT, žadatelé Mgr. Tomáš Dostálek a Mgr. Zuzana Münzbergová, Ph.D., oba z Katedry botaniky, Přírodovědecké fakulty UK Praha 2, Benátská 2  
č.j. 596/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 47.  
Zamítnutí žádosti o výjimku podle ustanovení § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ze základních ochranných podmínek CHKO Český ráj uvedených v § 26 odst. 3 písm.a) zákona pro spol. Kinský dal Borgo, a.s  
č.j. 597/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 48.  
Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 29 písm. d) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Ranšpurk, a to za účelem pořízení fotodokumentace  
č.j. 598/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 49.  
Žádost o povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 26 odst. 1 písm. c) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Třeboňsko ze zákazu vjíždění a setrvávání motorových vozidel mimo silnice a místní komunikace  
č.j. 599/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 50.  
Žádost o povolení výjimky podle ustanovení §43 a § 26 odst. 1 písm. c), § 26 odst. 2 písm. a) a § 29 písm. b), d) a h) zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Vývěry Punkvy a I. zóny CHKO Moravský kras, pro umístění meteorologických a jiných mikroklimatických stanic, pro vstup mimo cesty a pro vjezd motorových vozidel v souvislosti s umístěním, obsluhou a kontrolou uvedených stanic  
č.j. 606/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 51.  
Maloplošná zvláště chráněná území v CHKO Pálava a v jejím okolí - povolení exkurze 30 nizozemských mykologů a sběru hub v rámci mykologického průzkumu, žadatel RNDr. Vladimír Antonín, CSc., Moravské muzeum v Brně, Zelný trh 6, 659 37 Brno  
č.j. 607/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 52.  
Žádost o povolení výjimky podle ustanovení § 43, § 26 odst. 1 písm. c), § 29 písm. d) a h) a § 26 odst. 2 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek CHKO Český kras a NPR Karlštejn pro povolení vjezdu a stání motorových vozidel a potřebné techniky za účelem provedení hydrogeologických vrtů a pro stavbu studny v I. zóně CHKO  
č.j. 608/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 53.  
CHKO Moravský kras - výjimka pro výzkum bezobratlých v propasti Macocha v Národní přírodní rezervaci (NPR) Vývěry Punkvy, žadatel Entomologický ústav Biologického centra AV ČR, v.v.i., Branišovská 31, 370 05 České Budějovice  
č.j. 609/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 54.  
Povolení výjimky ze základních ochranných podmínek CHKO Beskydy dle § 43 a § 26 odst. 1, písm. c) zákona 114/1992 Sb. pro Tělovýchovnou jednotu JÄKL Karviná, oddíl atletiky, a to pro vjezd motorovými vozidly na území CHKO Beskydy za účelem pořádání závodu Českého poháru v běhu do vrchu  
č.j. 610/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 55.  
Povolení výjimky ze základních ochranných podmínek CHKO Broumovsko dle § 43 a § 26, odst. 1, písm. b) zákona 114/1992 Sb. pro Dobrovolný svazek obcí Lesy Policka a to pro rozdělávání ohně mimo místa vyhrazená se souhlasem orgánu ochrany přírody za účelem pálení klestu na lesních pozemcích  
č.j. 611/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 56.  
Přírodní rezervace (PR) Zvolská Homole - stavba malé dřevěné vyhlídky v rámci rekonstrukce a rozšíření naučné stezky, žadatel Základní organizace ČSOP 11/11 Zvoneček, Březovská 382, 252 46 Vrané nad Vltavou  
č.j. 612/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 57.  
Národní přírodní rezervace (NPR) Žofínský prales a NPR Brouskův mlýn - povolení vstupu a sběru hub pro 25 mykologů v rámci V. ročníku akce "Týden mykologických exkurzí v jižních Čechách" ve dnech 26.9. - 2.10.2008, žadatel Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, Dukelská 1, 370 51 České Budějovice  
č.j. 619/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 58.  
Žádost o povolení výjimky podle ustanovení § 43, § 26 odst. 1 písm. c) a § 26 odst. 3 písm. c) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek CHKO Jizerské hory pro konání sportovní akce „ABB MBT MARATON“ (závodu na horských kolech) a vjezd doprovodného motorového vozidla  
č.j. 628/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 59.  
Žádost České televize o udělení výjimky ze základních ochranných podmínek Krkonošského národního parku dle § 43 a § 16 odst. 1 písm. d) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, a to pro vjezd motorových vozidel na účelové komunikace na trasu Strážné – Přední Rennerovky z důvodu natáčení dětského seriálu „Škola Na Výsluní II“  
č.j. 629/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 60.  
Žádost Triatlon klubu Klatovy o udělení výjimky ze základních ochranných podmínek Národního parku Šumava a Chráněné krajinné oblasti Šumava podle ustanovení § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, ze zákazů uvedených v ustanoveních § 16 odst. 1 písm. e), § 26 odst. 3 písm. c) a § 26 odst. 1 písm. c) tohoto zákona, za účelem pořádání cyklistických závodů JAVOR 1456 a Autor Král Šumavy 2008  
č.j. 630/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 61.  
Žádost pana Václava Sklenáře o udělení výjimky ze základních ochranných podmínek Národního parku Šumava dle § 43, § 16 odst. 1 písm. d) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, a to za účelem setkání tělesně postižených občanů – vozíčkářů dne 15.5.2008  
č.j. 631/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 62.  
Povolení výjimky podle ustanovení § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek CHKO České středohoří uvedených v § 26 odst. 3 písm. a) zákona pro Lesy České republiky, s.p., LS Litoměřice, za účelem použití biocidů v I.a II. zóně CHKO České středohoří  
č.j. 639/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 63.  
Žádost pana Hynka Spurného o udělení výjimky ze základních ochranných podmínek Krkonošského národního parku dle § 43 a § 16 odst. 1 písm. d) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, a to pro vjezd motorových vozidel na účelovou komunikaci Pec pod Sněžkou – Modrý Důl z důvodu trvalého užívání objektu  
č.j. 647/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 64.  
Žádost Vodáckého turistického klubu RAK o udělení výjimky ze základních ochranných podmínek Národního parku Šumava dle § 43 a § 16 odst. 1 písm. e) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, a to za účelem splutí řeky Křemelné v úseku Stodůlky – Čeňkova pila  
č.j. 648/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 65.  
Žádost firmy Severočeská investorská a.s. o udělení výjimky ze základních ochranných podmínek Národního parku České Švýcarsko dle § 43 a § 16 odst. 1 písm. d) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, a to pro vjezd motorových vozidel na účelovou komunikaci k objektu hotelu a restaurace Zámeček ve Vysoké Lípě  
č.j. 649/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 66.  
Žádost KČT Červený Kostelec o udělení výjimky ze základních ochranných podmínek Krkonošského národního parku dle § 43 a § 16 odst. 1 písm. e) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, a to pro pořádání tradičního dálkového pochodu „Cestou Jakuba Haliny“ dne 14. 6. 2008 na území KRNAP  
č.j. 650/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 67.  
Žádost TJ Lokomotiva Trutnov o udělení výjimky ze základních ochranných podmínek Krkonošského národního parku dle § 43 a § 16 odst. 1 písm. d) a e) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, a to pro pořádání silničního cyklistického závodu a časovky MTB na území KRNAP  
č.j. 651/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 68.  
Žádost Klubu českých turistů Kašperské Hory o udělení výjimky ze základních ochranných podmínek Národního parku Šumava dle § 43 a § 16 odst. 1 písm. e) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, a to pro pořádání seriálového závodu Š.U.A.C. s názvem „Krajem Karla Klostermanna“ dne 7.6.2008  
č.j. 652/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 69.  
Povolení výjimky podle ustanovení § 43 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, ze základních ochranných podmínek NP Šumava uvedených v ustanovení § 16, odst.1, písm. d) a e) zákona pro Obec Stachy, za účelem vjezdu na účelové komunikace nacházející se na území NP Šumava a uspořádání hromadných sportovních akcí  
č.j. 658/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí 

Pro informaci:

8.  
Zpráva o plnění bodu č. 10 Cílů vlády ČR - Podpořit investice do vědy a výzkumu a investice do ekologicky přínosných technologií - za rok 2007  
č.j. 573/08  
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí