zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Říman: Nejvýznamnější je program EKO-ENERGIE

15.05.2008
Obecné
Říman: Nejvýznamnější je program EKO-ENERGIE
Mimořádnou pozornost letošnímu ročníku Ekologických veletrhů věnuje Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR.

„Jsem rád, že ministerstvo průmyslu a obchodu mohlo přispět ke zpestření obsahové nabídky veletrhu ENVIBRNO, který se uskuteční na brněnském výstavišti od 20. do 22. května 2008. Organizátorům i firmám, které zde budou představovat moderní technologie pro tvorbu a ochranu životního prostředí, přeji úspěšný průběh společné výstavy a návštěvníkům, aby našli vše, co je v této oblasti zajímá,“ uvedl Martin Říman, ministr průmyslu a obchodu.
Průmyslová produkce environmentálních technologií v Evropské unii vytváří obrat ve výši zhruba 2,2 % HDP a zaměstnává více jak 3,5 milionu lidí. „Především díky mohutné státní podpoře se ze sektoru, který byl před deseti, patnácti lety „v plenkách“, vyvinul lukrativní trh, který přitahuje stále více hráčů. Obnovitelné zdroje energie si postupně vybojovaly stabilní pozici v energetickém mixu většiny členských států EU, Českou republiku nevyjímaje.
Podporu pro svůj rozvoj mohou malé a střední firmy v České republice čerpat z Operačního programu Podnikání a inovace, který spravuje ministerstvo průmyslu a obchodu. Jedním z jeho nejvýznamnějších podprogramů je právě program EKO-ENERGIE, na který je určeno více než osm procent ze stomiliardové alokace na OPPI pro období 2007 – 2013. Tento program se firmám otevřel již v první polovině loňského roku a nejvíce předběžných, registračních žádostí se týkalo projektů z oblasti solární energie, energetických úspor, produkce elektřiny z malých vodních zdrojů a výroby energie z bioplynu,“ konstatoval ministr průmyslu a obchodu Martin Říman.

MPO vyhlásí nové programy
V dubnu a květnu vyhlašuje ministerstvo průmyslu a obchodu další čtyři programy z Operačního programu Podnikání a inovace, kterými jsou PROSPERITA, SPOLUPRÁCE, INOVACE a ICT V PODNICÍCH. Tyto programy mají malým a středním podnikům pomoci mimo jiné v rozvoji a zavádění nových technologií, přičemž stranou nezůstávají ani eko-inovace, na které se do značné míry zaměřuje program INOVACE. „Ve druhé polovině roku pak vyhlásíme další výzvu z programu EKO-ENERGIE, který je primárně zaměřen na podporu energetických úspor a obnovitelné zdroje energie,“ doplnil ministr.
V rámci programů na podporu výzkumu a vývoje, kterými jsou IMPULS, TANDEM a TRVALÁ PROSPERITA, podpoří MPO také projekty zaměřené na rozvoj maloodpadových a bezodpadových technologií, využívání druhotných surovin, zpracování a recyklaci odpadů a obnovitelné zdroje energie a surovin.
MPO zároveň podporuje a rozvíjí aktivity, které směřují ke zlepšení informovanosti podnikatelské i občanské veřejnosti v této oblasti. Proto také v rámci letošního doprovodného programu brněnských ekologických veletrhů připravilo dva semináře, na kterých se mohou firmy blíže seznámit s problematikou prevence a dobrovolných přístupů uplatněných v průmyslové výrobě k ochraně životního prostředí a zdraví (např. společenská odpovědnost firem, dobrovolné dohody, čistší produkce, environmentální značení apod.). Tématem druhého semináře budou zkušenosti s technologiemi, které umožňují nové přístupy k čištění odpadních vod, vzduchu a zpracování kalů. Jedná se o technologie, které jsou určené především k intenzifikaci procesů nebo ke zlepšení odtokových parametrů. Mohou být zajímavou inspirací k tomu jak se vypořádat se současnými i budoucími situacemi na čistírnách komunálních i průmyslových vod.

Bohatý doprovodný program pod taktovkou MPO
V úterý, 20. května se uskuteční seminář MPO – Dobrovolné přístupy v průmyslu – zkušenosti firem, příklady ze zahraničí. Na programu budou například zkušenosti s aplikací dobrovolných dohod v členských státech v EU, komplexní hodnocení možnosti inovací udržitelné spotřeby a výroby v podnicích a zavedení systému energetického řízení.
Ve čtvrtek 22. května se bude konat seminář Nové technologie v oblasti čištění odpadních vod – zkušenosti firem, příkaldy ze zahraničí. Přednášky se budou týkat podpory environmentálních technologií, flexibilní intenzifikace mechanicko-biologických čistíren odpadních vod i čištění vzduchu katalytickou oxidací.

Zdroj: www.bvv.cz

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí