zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Ekologická výchova v Jihomoravském kraji

14.05.2008
Obecné
Ekologická výchova v Jihomoravském kraji

Jihomoravský kraj je regionem, v němž má ekologická výchova dlouholetou tradici.
Její průkopníci před několika desítkami let začínali – tak jako všude jinde - péčí o přírodu a hlavně jejím nikdy nekončícím úklidem. Chvilku trvalo, než přišli na to, že likvidovat následky je cesta nevedoucí nikam a že mnohem účelnější je předcházet problémům výchovou.
V důsledku plnění příslušných usnesení vlády, která ukládají ředitelům krajských úřadů podporovat Státní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) v obvodu své působnosti, se Jihomoravskému kraji ve spolupráci se školami, středisky ekologické výchovy a dalšími organizacemi a zařízeními zabývajícími se EVVO podařilo zpracovat ucelenou Koncepci ekologické výchovy (dále jen „Koncepce EVVO“). Její součástí je akční plán dle něhož jsou realizovány konkrétní projekty v daném období, např. vydávání jarního a podzimního čísla Jihomoravských ekolistů (ekozpravodaje kraje), zajištění provozu krajského Ekoportálu, realizace odborných seminářů pro zástupce obcí a provozovatele odpadových zařízení, poskytování dotací pro nevládní neziskové organizace i podnikatelské subjekty, spoluorganizace oslav ke Dni Země.
Jihomoravský kraj i v letošním roce vyhlásil v oblasti EVVO dvě soutěže. Podpora a oceňování environmentálně zaměřených studentských prací - projekt spočívá ve vyhlášení VI. ročníku soutěže diplomových a bakalářských prací zabývajících se řešením problémů životního prostředí, uspořádání studentské konference, na níž hejtman JMK předá ocenění účastníkům soutěže za nejlepší práce. Druhá soutěž, která se letos bude konat již po třetí, se jmenuje Soutěž o ekologicky nejpříznivější provoz úřadu/instituce v Jihomoravském kraji. Jejím cílem je podporovat a propagovat ekologicky příznivý provoz institucí veřejné správy. V září bude vyhlášen a slavnostně oceněn nejaktivnější úřad a instituce.
Mimo tyto aktivity jsme si v rámci ekologické výchovy dali za úkol průběžně zvyšovat povědomí úředníků krajského úřadu o preventivních postupech a integrované ochraně ŽP, a to např. realizací aktivit jako třídění papíru, plastů, likvidace nebezpečného odpadu v souladu se zákonem, zvyšování využívání recyklovaných materiálů či zajištění průběžných školení všech úředníků KrÚ JMK v oblasti EVVO.

Zdroj: www.bvv.cz

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí