zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Podpory na ochranu životního prostředí jsou průhlednější

23.05.2008
Obecné
Podpory na ochranu životního prostředí jsou průhlednější
Tiskové středisko BVVPři realizaci opatření pro zlepšení životního prostředí v ČR je možno využít celé řady podpůrných finančních prostředků, což je v souladu s cíli státní politiky ŽP a Strategie udržitelného rozvoje ČR.

Pro tuto činnost je v současnosti připraven celý balík ekonomických nástrojů, tedy nejen přímé podpory ve formě dotací nebo půjček, ale i garance úvěrů a různé daňové nástroje.

„V porovnání s minulými roky došlo ve způsobu financování k důležitým změnám. Zejména na straně zahraničních zdrojů ubyly některé programy podpory, které byly vázány na vstup ČR do EU, nebo skončila doba jejich platnosti. Byly však nahrazeny současnými evropskými programy, které se vztahují k nové finanční perspektivě EU, tedy k období 2007 – 2013. Díky požadavku spolufinancování je nutno změny promítnout i do národních podpůrných programů. Programů je méně a jsou přehlednější, objem finančních prostředků je naproti tomu největší v historii,“ řekla Radka Pokorná z ministerstva životního prostředí na konferenci Účetnictví a reporting udržitelného rozvoje v rámci Ekologických veletrhů.

Podle ní je možné v uvedeném období pro podporu projektů ochrany životního prostředí využít OPŽP, který poskytuje podporu z prostředků fondu soudržnosti i z evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF). Implementační dokument je průběžně doplňován. Díky tomuto programu získala ČR přístup k prostředkům určeným na projekty podporující zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní v hodnotě 1989 milionů eur, zlepšení kvalit ovzduší a snižování emisí 634 milionů eur, udržitelné využívání zdrojů energie 673 milionů, zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží 777 milionů eur apod.

V rámci OPŽP byly do března letošního roku vyhlášeny tři výzvy. Státní fond životního prostředí jako zprostředkující subjekt přijal téměř 2000 žádostí o dotace. První rozhodnutí o jejich přidělení se uskutečnilo už v lednu a v únoru již odešly první finanční prostředky ke konečným příjemcům. Na tento rok je plánováno vyhlášení dalších výzev podle harmonogramu. Projekty budou v letech 2007 – 2010 financovány podle pravidla, že finanční závazky musí být splněny do tří let od schválení projektu. Poté se budou muset plnit do dvou let. Podíl evropských finančních prostředků činí maximálně 85 procent z celkových nákladů, na národním spolufinancování by se měly podílet jedním procentem MŽP, čtyřmi SFŽP a deseti samotní příjemci podpory.

Dalším zahraničním zdrojem podpory jsou finanční mechanismy evropského hospodářského prostoru a Norska. Alokace finančních prostředků pro ČR činí pro období 2004 – 2009 ročně 21,17 milionů eur. Výše grantu se určí případ od případu, jako minimální částka nezbytná k tomu, aby mohl být projekt realizován. Příspěvek mechanizmu EHP nebo Norska ve formě grantu nepřekročí 60 procent celkových nákladů na projekt. Důležitým článkem environmentálních investic pro obce i soukromý sektor ve formě půjček a nevratných dotací je SFŽP.
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí