zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Předběžná závěrečná zpráva - Ekologické veletrhy Brno

26.05.2008
Obecné
Voda
Předběžná závěrečná zpráva - Ekologické veletrhy Brno
Další tři ročníky se uskuteční opět na brněnském výstavišti pod společným názvem Mezinárodní vodohospodářský a ekologický veletrh WATENVI.

Mezinárodní Ekologické veletrhy Brno 2008, které tvoří 14. mezinárodní vodohospodářská výstava Vodovody-Kanalizace a 14. mezinárodní veletrh techniky pro tvorbu a ochranu životního prostředí ENVIBRNO, se v letošním ročníku zaměřily nejen na novelizace zákonů v oblasti vodohospodářské a odpadové, ale i na Operační program Životního prostředí a další financování projektů pro zlepšení životního prostředí pro období 2007 - 2013.

Vzhledem k tomu, že se propojení těchto projektů osvědčilo, už dnes je jisté, že se další tři ročníky uskuteční opět na brněnském výstavišti pod společným názvem Mezinárodní vodohospodářský a ekologický veletrh WATENVI.

Ekologie a ochrana životního prostředí jsou v centru pozornosti, svědčí o tom i to, že veletrhy navštívila řada významných osobností a hostů z ČR i zahraničí. Veletrhy zahájili místopředseda vlády a ministr životního prostředí Martin Bursík, ministr zemědělství Petr Gandalovič a zástupce ministerstva průmyslu a obchodu Erik Geuss. Ze zahraničí přijela delegace odborníků z Chorvatska, Kanady, Rakouska a Francie.

Na veletrhy přijelo 394 zahraničních návštěvníků z 24 zemí, nejvíce ze Slovenska, dále Německa, Polska, Rakouska a dalších států světa. Z celkového počtu návštěvníků tvořili odborníci přes 82 procent, jejichž cílem bylo sledování novinek a trendů, výrobků a služeb a v neposlední řadě obchodní jednání.

Podle předběžných výsledků dosáhlo svých cílů 85 procent vystavovatelů. Jejich hlavním cílem bylo předvedení firmy, image, hledání nových zákazníků a předvedení nových produktů. Více než 83 procent z nich se hodlá zúčastnit příštího ročníku.

Na sto odborníků z Evropy i USA se zúčastnilo tradiční konference pod názvem Účetnictví a reporting udržitelného rozvoje na mikroekonomické a makroekonomické úrovni. Na jednání byly zároveň prezentovány výsledky řešení projektů vědy a výzkumu zaměřených na danou problematiku. Sdružení SOVAK uspořádalo ve spolupráci se zúčastněnými ministerstvy řadu seminářů a přednášek zaměřených na legislativu vodního hospodářství. Uskutečnila se též diskuze u Kulatého stolu o připravovaném zákonu o odpadech, který má přinést zásadní změny do tohoto oboru.

Prestižní akcí byla v rámci doprovodného programu 13. konference NO-DIG o bezvýkopových technologiích. Dvoudenní program rozdělený do pěti odborných sekcí seznámil s ekonomickými i ekologickými aspekty bezvýkopových technologií, zajímavými aplikacemi i novými směry výzkumu. Za rok bude Brno místem konání první celoevropské konference o bezvýkopových technologiích, které se má zúčastnit všech 27 členských států Evropské unie.

Velký zájem byl o unikátní ukázky protipovodňové ochrany v bazénu před pavilonem Z.

Česká republika hodlá v rámci svého předsednictví v EU uspořádat v Brně na Ekologických veletrzích 2009 schůzku vodních ředitelů zemí společenství a předvést jim protipovodňové ukázky v praxi.

Tradičními garanty odborného doprovodného programu byla kromě Sdružení oboru vodovodů a kanalizací SOVAK, který je současně pořadatelem výstavy Vodovody - Kanalizace, ministerstva životního prostředí, zemědělství, průmyslu a obchodu. MŽP mělo rozsáhlou expozici společně se SFŽP, kde zástupci těchto institucí poskytovali informace především o OPŽP. Ministerstvo zemědělství se prezentovalo společně se státními podniky Povodí, Státní zemědělskou a vodohospodářskou správou a Lesy ČR.

Čísla z předběžné statistiky

 
Základní statistické údaje
 
2008
Celkem zastoupených firem  
317
 Počet zastoupených zemí 
12
Zahraniční návštěvníci – počet zemí za první dva dny 
24
Celková výstavní plocha m2 
11 192

Zveřejněné informace jsou předběžné. Konečná závěrečná zpráva bude akciovou společností Veletrhy Brno vydána po vyhodnocení všech statistických údajů.

Uváděné statistické hodnoty vycházejí ze zásad zveřejňování statistických dat veletrhů a výstav sdružených v UFI (The Global Association of the Exhibition Industry) Paris.

O veletrhu řekli:

Martin Bursík, ministr životního prostředí:

Čeká nás období, kdy musíme zajistit dostatek kvalitní vody na území ČR. Tato situace se bude úzce vázat na jednání, které nás čeká v průběhu předsednictví České republiky v EU. Půjde o globální dohodu, která se týká ochrany klimatu. Ekologické veletrhy poskytnou co nejvíce informací o možnostech čerpání peněz z OP ŽP. Jsou také velkou příležitostí pro vystavovatele a pro podnikatele. Veletrh také přispěje k tomu, aby se naše firmy dostaly se svými výrobky do rozvojových zemí.

Petr Gandalovič, ministr zemědělství:

Je dobré, že se tyto dva významné projekty pořádají dohromady, neboť tyto dva obory jsou navzájem provázány. Přestože mezi rezortem zemědělství a životního prostředí vždy budou mírné rozdíly v pohledech na jednotlivé oblasti, vždy se najde korektní řešení. Snažíme se sledovat společný zájem, kterým je dobrá voda, ale i boj proti velké vodě.

Daniel Pokorný, ředitel Odboru státní správy ve vodním hospodářství a správy povodí MZe:

Seminář pro pracovníky vodoprávních úřadů jsme na Ekologických veletrzích v Brně letos organizovali již po druhé. Pro nás to má velkou výhodu, protože spojíme dvě věci najednou. Jednak pracovníkům vodoprávních úřadů umožníme pravidelné školení, které pro ně organizujeme tak jako tak, navíc jim umožníme navštívit samotný veletrh. Nejnovější technologie ve vodním hospodářství je poutavá věc a z hlediska času je to pro ně výhodné účastnit se dvou věcí najednou.

Josef Reidenger, odbor ochrany vod Ministerstvo životního prostředí ČR:

Ukázky v bazénu před pavilonem Z mají obrovský význam pro ochranu před povodněmi. Firmy tam prezentují všechny možné druhy výrobků, které se dají použít k zabezpečení objektů proti velké vodě. Ekologické veletrhy mají stále rostoucí úroveň a jsou dobrou příležitostí pro všechny společnosti, aby představily své novinky.

Miroslav Nováček, místopředseda SOVAK ČR a generální ředitel Brněnských vodáren a kanalizací:

Historicky nejhodnotnější byl doprovodný program k výstavě VOD-KA. Šlo především o odbornou diskusi kolem nových vyhlášek a zákonů platných v ČR, tedy v EU. Akci jsme využili k seznámení odborné veřejnosti se všemi těmito předpisy. Na programu s námi spolupracovali rezorty životního prostředí a zemědělství. Komplex výstav pro životní prostředí je stále lépe modulován a navštěvuje jej více starostů měst a obcí, což vede k lepší komunikaci mezi odborníky, státní správou a samosprávou. Veletrhy byly z tohoto hlediska velkým přínosem.

František Barák, předseda představenstva SOVAK ČR:

Letošní doprovodný program byl opravdu bohatý. Cenné byla neformální setkání celého spektra vodárenských odborníků a jejich diskuse o stavu vodovodů a kanalizací, ale i o legislativě. Právě veletrh přispěl ke vzájemné inspiraci a porozumění v nelehkém období, jež vodohospodáře čeká. Od té doby, kdy jsou propojeny ENVI a VOD-KA, patří veletrhy k jedněm z největších ve střední Evropě a lákají stále širší okruh odborných návštěvníků.

Tiskové středisko BVV

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí