zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Trh, ne dotace platí na sedláka

26.05.2008
Zemědělství
Trh, ne dotace platí na sedláka

Neuplyne jediný den, aniž by se neobjevily nové zprávy o stoupajících cenách, nedostatku potravin, hledání příčiny a řešení toho, co někteří nazývají "potravinovou krizí".

Především v tomto světle Evropská komise posoudí přezkoumání unijní Společné zemědělské politiky (SZP). Je na čase. Právě včera jsem ve Štrasburku předložila dokument, který si klade za cíl provést u SZP "kontrolu zdravotního stavu".

Nejde přitom o zásadní novou reformu, ale o úsilí o další modernizaci, zjednodušení a zefektivnění Společné zemědělské politiky. Cílem je zejména odstranění stále ještě existujících překážek, které zemědělcům brání reagovat na signály trhu a na rostoucí poptávku po potravinách.

Evropská unie na podzim minulého roku pružně zareagovala na rychlé změny na světových a evropských komoditních trzích.

Bez "veřejných intervencí"

Konkrétně: Zvýšili jsme kvóty na mléko, osvobodili jsme zemědělce od povinnosti vyjmout z produkce 10 procent půdy a pozastavili jsme dovozní cla na obiloviny.

Nejde o pouhou automatickou reakci na aktuální vývoj, ale o dobře promyšlený a dalekosáhlý přezkum SZP, který je v souladu se stávající situací na trhu.

Toto opatření spojuje řadu ustanovení o přezkumu dohodnutých v roce 2003, kdy proběhla radikální reforma SZP, přičemž tato ustanovení posouvá ještě o krok dopředu. Můj návrh zní: Definitivně zrušit povinné vyjmutí půdy z produkce, aby zemědělci mohli plně využít svého produkčního potenciálu.

Platnost kvót na mléko vyprší v roce 2015. Tyto kvóty jsou v době tržně orientovaného zemědělství zastaralé. Aby 1. dubna 2015 nedošlo k náhlému kolapsu trhu, je třeba do té doby pro odvětví mléka zajistit "měkké přistání".

Proto jsem navrhla průběžné zvyšování kvót. Tato liberalizace probíhající umírněným tempem umožní našim producentům záhy reagovat na prudce vzrůstající celosvětovou poptávku, aniž by narušila zdravé jádro současného trhu.

Při svém vzniku na začátku šedesátých let se SZP zakládala na pevném předpokladu, že EU bude vykupovat produkty, které se neprodaly na volném trhu za vysokou zaručenou cenu.

Tato "veřejná intervence" sice byla výrazně omezena, je však zapotřebí jít ještě dále. Musíme zajistit, aby intervence a naše ostatní tržní nástroje fungovaly jako účinná záchranná síť v dobách skutečné krize, ale za normálních podmínek nekřivily vztah zemědělců vůči trhu.

Navrhujeme proto zrušit intervenci na pšenici tvrdou, rýži a vepřové maso. V případě krmných obilovin stanovit intervenci na nulovou hodnotu. U pšenice, másla a sušeného odstředěného mléka pak chceme klást větší důraz na nabídkové řízení.

Reforma SZP z roku 2003 přinesla radikální změnu v tom, že oddělila přímou podporu zemědělcům. Jinými slovy: Finanční podpora zemědělcům již nebude propojena s výrobou určitého produktu. Tím dostali zemědělci možnost vyrábět to, co vyžaduje trh a spotřebitelé, a nejsou již nuceni hledat nejlepší možnou kombinaci subvencí.

Některé členské státy se rozhodly zachovat některé platby spojené s produkcí, což křiví trh a zvyšuje byrokracii.

Naším úkolem je proto dále prosazovat plné oddělení plateb (kromě velmi ojedinělých případů, v nichž by vznikly značné náklady v ekonomické či sociální oblasti nebo v oblasti životního prostředí).

Uvědomme si, že náš zemědělský rozpočet má přísně vymezené hranice. Navrhuji proto snížit přímé platby zemědělcům a přesunout tyto finanční prostředky do rozpočtu určeného na politiku rozvoje venkova.

V rámci mých návrhů bychom přímé platby zemědělcům snížili o 13 procent (ve srovnání s nynějšími 5 procenty) a tyto zdroje převedli do oblasti rozvoje venkova. Toto opatření by se nevztahovalo na zemědělce, jejichž podpora nepřesahuje pět tisíc eur ročně.

Biopaliva bez direktiv

Tyto finanční prostředky by se použily k posílení programů v oblasti změny klimatu, obnovitelné energie, hospodaření s vodními zdroji a rozmanitosti druhů.

Došlo by tak k výraznému snížení největších přímých plateb, čímž by se zareagovalo na nejvážnější obavy veřejnosti ohledně vyváženosti přidělování prostředků ze SZP.

Seznam norem, které jsou zemědělci povinni dodržovat, aby byli způsobilí pro subvence z Bruselu, chceme aktualizovat. Cílem je zachovat ekologický přínos vyjmutí půdy z produkce a zlepšit hospodaření s vodními zdroji.

Cílem dalších návrhů je omezit byrokracii, přerozdělit podporu zemědělcům v silně znevýhodněných oblastech, podporovat pojištění pro případ přírodních katastrof a vzájemné fondy pro krize související s chorobami zvířat.

Máme také v úmyslu zrušit zvláštní subvenci pro výrobu surovin používaných v biopalivech. Vzhledem k tomu, že v Evropské unii nyní existuje pevný cíl pro využití biopaliv, mohou tyto fina nční prostředky pomoci tomuto odvětví lepším způsobem - zejména tím, že umožní přípravu na paliva druhé generace. Domnívám se, že jsme předložili soubor pragmatických a účinných opatření, jejichž prostřednictvím bude SZP dále modernizována a naši zemědělci budou připraveni čelit rostoucí poptávce po potravinách.

AUTOR: Mariann Fischer Boelová

Autorka je komisařka EU pro zemědělství a rozvoj venkova

Zdroj: HN

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí