zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu podle § 12, odst. 6 zákona č. 137/2006, o veřejných zakázkách

03.06.2008
Ovzduší
Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu podle § 12, odst. 6 zákona č. 137/2006, o veřejných zakázkách
Návrh vhodného mixu poplatků za znečišťování ovzduší a odpisové politiky s cílem snížit znečištění ovzduší a podpořit rychlejší obměnu technologií ve firmách, jejichž hlavní předmět podnikání odpovídá klasifikaci CZ NACE B,C, D, E a F

Zadavatel:
Česká republika – Ministerstvo životního prostředí
Se sídlem:
100 10 Praha 10, Vršovická 65
IČO:
164 801
Bankovní spojení:
ČNB Praha 1
Číslo účtu:
7628001/0710
Zastoupený:
Mgr. Aleš Kuták, náměstek ministra a ředitel sekce ochrany ovzduší a klimatu


Název veřejné zakázky: „Návrh vhodného mixu poplatků za znečišťování ovzduší a odpisové politiky s cílem snížit znečištění ovzduší a podpořit rychlejší obměnu technologií ve firmách, jejichž hlavní předmět podnikání odpovídá klasifikaci CZ NACE B,C, D, E a F“

Předmět veřejné zakázky: Služby/odborná studie
Druh zadávacího řízení: § 12, odst. 6 zákona č. 137/2006, o veřejných zakázkách
Limit veřejné zakázky: veřejná zakázka malého rozsahu
Doba zveřejnění: od 30. 5. 2008 do 9. 6. 2008
Termín zpracování zakázky: 30. 6. 2008


Kontaktní osoby:
Mgr. Aleš Kuták, náměstek ministra a ředitel sekce ochrany ovzduší a klimatu
Email: ales_kutak@env.cz, tel. 267 122 916
Ing. Vladimír Vlk, ředitel odboru udržitelné energetiky a dopravy
Email: vladimir_vlk@env.cz, 267 122 068

Cíle veřejné zakázky: 1) Vytvořit systém ekonomických nástrojů k ochraně ovzduší:
- vyhodnotit podíl placených poplatků za znečišťování ovzduší na vybraných ekonomických ukazatelích firem (příklady firem z několika sektorů – energetika, teplárenství, zpracování ropy a chemický průmysl, výroba cementu a stavebních hmot)
- stanovit poměr výše poplatku k investici jako motivační faktor pro rychlejší obnovu technologie
- navrhnout valorizaci poplatků za znečišťování ovzduší
- navrhnout možnosti daňových odpisů a odpočtů od základu daně z příjmu při realizaci definovaných opatření ke snížení znečišťování ovzduší

2) Zajistit cíle v oblasti ochrany ovzduší, ke kterým má navržený mix nástrojů přispět:
- Plnění platného imisního limitu pro ochranu zdraví pro PAH (vyjádřený jako benzo(a)pyren) od roku 2012;
- Plnění platných imisních limitů (IL) pro ochranu zdraví pro PM10;
- Plnění celostátního cíle snížení expozice (CSE) pro PM2,5;
- Plnění navrhovaného emisního stropu pro PM2,5 od roku 2020;
- Plnění navrhovaného emisního stropu pro NOx od roku 2020;
- Plnění navrhovaného emisního stropu pro SO2 od roku 2020;
- Plnění emisního stropu pro VOC od roku 2020.

Dílčí cíle v oblasti ochrany ovzduší:
- Snížení emisí PAH ze sektoru nakládání s palivy;
- Snížení primárních emisí PM10 a PM2,5 z energetických a průmyslových zdrojů;
- Snížení emisí NOx z energetiky (prekurzory PM10 a PM2,5);
- Snížení emisí SO2 z energetiky;
- Snížení emisí VOC z používání rozpouštědel.

Kvalifikační předpoklady uchazeče:
Firma nebo konsorcium firem musí doložit kvalifikaci v oblasti ekonomického poradenství a účetního auditu, reference z let 2005-2007 o účetním auditu nejméně 5 firem s obratem více než 100 mil. Kč.

Součástí písemné nabídky bude:
- doložení kvalifikačních předpokladů
- návrh časového rámce realizace zakázky
- nabídková cena

Hodnotící kriteria:
- kvalifikační předpoklady, reference – 30 %
- časový rámec realizace zakázky – 40 %
- nabídková cena – 30 %

Vyzýváme zájemce k předložení nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu, zadané podle § 12, odst. 6 zákona č. 137/2006, o veřejných zakázkách nejpozději do 9. června 2008 12.00 hod. Nabídka bude doručena poštou na adresu zadavatele nebo předána osobně v podatelně Ministerstva životního prostředí.

Zpracovatel studie bude vybrán dne 9. června 2008 a smlouva bude uzavřena neprodleně.

Ministerstvo životního prostředí si vyhrazuje právo nezadat zakázku žádnému z uchazečů nebo výzvu anulovat.

Za zadavatele: Mgr. Aleš Kuták, náměstek ministra a ředitel sekce ochrany ovzduší a klimatu

Zdroj: MŽP

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí