zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Inteligentní systém preference MHD, řešení do budoucna

23.06.2008
Obecné
Energie
Inteligentní systém preference MHD, řešení do budoucna

Rozvoj individuální automobilové dopravy (IAD) způsobuje potlačení městské hromadné dopravy (MHD) a zároveň také zvyšuje ekologické zatížení města. Města se proto snaží oddělovat systém MHD od IAD. To je možné provádět především na periferiích města, kde je zároveň možné i rozšiřovat kapacity komunikací. V centru města se oddělování MHD od IAD provádí obtížněji a následkem toho dochází k výraznému poklesu plynulosti dopravy. Řešením uvedeného problému je preference veřejné dopravy před IAD. Preference se dosahuje různými způsoby - umístěním MHD pod povrch města, umístěním MHD na mostovou konstrukci nad silniční komunikaci, využitím vyhrazeného jízdního pruhu, popřípadně realizací betonových tvarovek nebo zavedením jiných aktivních a pasivních opatření.

Nasazení aktivních a pasivních preferenčních opatření bývá často tím nejlevnějším a zároveň nejefektivnějším řešením.

Pasivní preference

Pasivní preference je využívána hlavně v tramvajové dopravě (trolejové kontakty) nebo autobusové dopravě (smyčkové detektory ve vozovce). Nevýhody tohoto druhu preference mohou vyplývat z nevhodného umístění trolejových kontaktů nebo smyčkových detektorů, u kterých může navíc dojít k jejich poškození. Trolejové kontakty pro tramvaje se umísťují dle polohy zastávky a kontaktu přestavníku elektricky ovládané výhybky pro směrovou detekci.

Aktivní preference

Jako vhodnější pro preferenci veřejné dopravy se jeví aktivní detekce MHD. Aktivní preference využívá především bezdrátového způsobu detekce a přímého přihlášení do řadiče křižovatky. Na Obrázku č. 1 je uvedeno schéma aktivní preference, která je zajišťovaná rádiovou komunikací přes palubní počítač vozidla a řadiče světelného signalizačního zařízení (SSZ). Vozidlo vybavené palubním počítačem vyhodnotí signál z infračerveného majáku o poloze vozidla. Následně palubní počítač vozidla vyšle rádiovou informaci do řadiče SSZ, která obsahuje informace o lince, směru, vzdálenosti a směru vozidla před křižovatkou. Řadič informaci vyhodnotí a nastaví příslušný sled fází nebo fázi pro vozidlo MHD.
Na podporu aktivní preference jsou do tramvají nebo autobusů instalovány palubní počítače. Dále je třeba dovybavit řadič SSZ o rádiový přijímač a dekodér požadavků vysílaných rádiovým vysílačem autobusu.

Obr. 1: Předběžné a hlavní přihlášení vozidla MHD k řadiči SSZ

Projekt Trendsetter

V roce 2002 byl na území hlavního města Prahy úspěšně realizován pilotní projekt aktivní preference MHD na křižovatkách Barrandovský most - rampa Braník a Holečkova - Zapova. Tento projekt se uskutečnil v rámci programu Evropské unie Trendsetter, který je zaměřen na potlačení negativních jevů vznikajících neustálým zvyšování IAD ve velkých evropských městech, a pro který ELTODO vyvinulo stejnojmenný řídící systém Trendsetter.

ZDROJ: ELTODO

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí