zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Čeští geologové a geofyzici v rámci programu hlubokého vrtání zkoumají i zemětřesení v Řecku

30.06.2008
Havárie
Geologie
Čeští geologové a geofyzici v rámci programu hlubokého vrtání zkoumají i zemětřesení v Řecku

Mezinárodní program hlubokého vrtání na kontinentech

(International Continental Scientific Drilling Program – ICDP

 

Mezinárodní program hlubokého vrtání na kontinentech (International Continental Scientific Drilling Program – ICDP; http://icdp.gfz-potsdam.de) byl ustaven v r. 1996 z iniciativy mezinárodního společenství geologů a geofyziků, kterou formálně a především finančně významně podpořily grantové agentury Německa a USA. K této iniciativě se postupně připojily další státy, např. Japonsko, Čína, Kanada, Mexiko, Norsko, Polsko, významné mezinárodní organizace (UNESCO) a korporace (Schlumberger). ICDP se stal partnerem podstatně staršího výzkumného programu vrtání do mořského dna (DSDP – Deep Sea Drilling Project, 1968-1983, ODP - Ocean Drilling Program, 1985-2003, IODP – Integrated Ocean Drilling Program, 2004-). Na tomto místě je však třeba zdůraznit, že vrtání orientované na základní výzkum tvoří jen zlomek celkového objemu vrtacích prací na světě; drtivá většina se jich provádí pro komerční účely, zejména při vyhledávání a využívání ložisek nerostných surovin. Výsledky komerčních vrtných aktivit však zpravidla nejsou odborné veřejnosti dostupné. Údaje o vrtech na území České republiky do konce 80-tých let jsou uvedeny v knize Suk, M., Ďurica, D., Obstová, V., Staňková, E.: Hluboké vrty v Čechách a na Moravě a jejich geologické výsledky. Nakl. Gabriel, Praha 1991.

Cílem programu hlubokého vrtání na kontinentech (ICDP) je přispět k pochopení procesů probíhajících uvnitř zemského tělesa a k prohloubení znalostí o jeho vnitřní stavbě. Hluboké vrty umožňují přímé pozorování geologických procesů a významným způsobem tak pomáhají testovat geologické a geodynamické modely. Výsledky získané v jednotlivých projektech ICDP lze zpravidla aplikovat i na další geologicky příbuzné regiony po celém světě.
Výzkumnými tématy v rámci ICDP jsou především
- fyzikální a chemické procesy, vedoucí ke vzniku zemětřesení a sopečných erupcí
- vznik a vývoj sedimentárních pánví a ložisek uhlovodíků
- klimatické změny v nedávné minulosti a jejich příčiny
- vliv srážek Země s asteroidy (tzv. impaktů) na klima a souvislost těchto událostí s hromadným vymíráním živočišných druhů.

Uvedená témata jsou studována na významných světových geologických lokalitách – procesy zemětřesení na zlomu San Andreas v Kalifornii a v oblasti Korintu v Řecku, vulkanické procesy na aktivním vulkánu Unzen v Japonsku a v kaldeře Long Valley v Kalifornii, klimatické změny prostřednictvím analýzy sedimentárního pokryvu dna velkých jezer (Bajkal, Titicaca, Malawi), metamorfní procesy v horninovém komplexu Dabie-Sulu v Číně, impaktové struktury a jejich vliv na život na Zemi v impaktovém kráteru Chicxulub v Mexiku či zálivu Chesapeake u Washingtonu.

Čeští geofyzici a geologové se v devadesátých letech minulého století podíleli s významnou finanční podporou Ministerstva životního prostředí ČR na výzkumech doprovázejících hluboký vrt KTB (Kontinentales TiefBohrprogramm), situovaný na západním okraji Českého masívu v sousedním Bavorsku; výsledky jejich bádání jsou obsahem sborníku Vrána St., Štědrá, V. (editors): Geological model of western Bohemia related to the KTB borehole in Germany. J. Geol. Sci. 47, Czech Geol. Survey, Praha 1997. Členství v ICDP však Česká republika získala až v r. 2003; členský poplatek bude až do r. 2012 hrazen z jednoho z programů MŠMT ČR. Nyní se čeští geofyzici účastní teplotních měření ve vrtu Chicxulub v Mexiku, spolupracují na studiu seismicity vyvolané injektáží vody do vrtu KTB v Německu a byli přizváni k přípravě projektu hlubokého vrtání oblasti bradlového pásma v západních Karpatech v polské části Oravy. Hluboké vrtání v oblasti Korintu v Řecku je součástí výzkumu současné dynamiky této oblasti, na kterém se podílejí naši seismologové a gravimetrici. Úvahy o účelnosti výzkumného projektu hlubokého vrtání na území ČR se vedou již více než 10 let a směřují do oblasti opakovaného výskytu zemětřesné činnosti, mimořádné aktivity a složení podzemních fluid (minerálních vod a plynů) a nedávné čtvrtohorní sopečné činnosti – do chebské oblasti západních Čech. O vědeckém zaměření případného projektu hlubokého vrtání v této oblasti a jeho účelnosti jednalo mezinárodní pracovní setkání, které uspořádal Geofyzikální ústav AV ČR v r. 2004 za účasti 60 odborníků z celého světa. Zpráva o výsledcích jednání pracovního setkání byla uveřejněna v periodiku Scientific Drilling (Špičák, A., A. Förster, and B. Horsfield, b., 2005. Drilling the Eger Rift (Workshop Report), Scientific Drilling, 1, 44-45).

V orgánech ICDP Českou republiku zastupují A. Špičák (GFÚ) v exekutivě programu (ICDP Executive Committee) a J. Šafanda (GFÚ) ve vědecké radě programu (ICDP Science Advisory Group).

ZDROJ:www.ig.cas.cz

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí