zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Obnovitelné zdroje jsou atraktivní

03.07.2008
Energie
Obnovitelné zdroje jsou atraktivní
V podmínkách České republiky se využívají jako obnovitelné zdroje hlavně voda, vítr, slunce a biomasa.

Podíl energie z obnovitelných zdrojů, tedy vody, větru, biomasy či slunce, na hrubé spotřebě elektřiny loni v Česku meziročně klesl o dva procentní body na 4,7 procenta. Důvodem je hlavně snížení produkce hydroelektráren, jak vyplývá ze statistiky Ministerstva průmyslu a obchodu. Vloni se z obnovitelných zdrojů vyrobilo celkem 3,41 terawatthodiny. Z celkové hrubé produkce elektřiny v ČR to představuje 3,9 procenta. ČR má přitom výrobu ekologické energie postupně zvyšovat. Stát si při vstupu do Evropské unie předsevzal dosáhnout osmiprocentního podílu výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů na hrubé spotřebě elektřiny do roku 2010. Evropská komise navíc chce, aby jejich podíl na konečné spotřebě energií, tedy včetně tepla a paliv, vzrostl do roku 2020 v ČR na 13 procent.

Voda

Vodní elektrárny produkují v ČR zhruba tři pětiny takzvané zelené elektřiny. Vloni vyrobily 2,09 terawatthodiny, což je kvůli horším hydrologickým podmínkám meziroční pokles o 18 procent. Méně elektřiny dodaly do sítě především velké vodní zdroje.

Vodní elektrárny jsou v současnosti dominantním obnovitelným zdrojem v České republice. V roce 2007 vyrobily téměř 90 % veškeré "ekologické elektřiny" ve Skupině ČEZ. Ta v současnosti provozuje široké spektrum různých typů vodních elektráren - od přečerpávacích (např. Dlouhé Stráně I) přes velké s výkonem přes 10 MW (např. Orlík) až po malé vodní elektrárny s výkonem do 10 MW (např. Čeňkova pila).

Biomasa

O třetinu, na téměř jednu terawatthodinu vzrostla produkce elektřiny z biomasy, podle Ministerstva průmyslu a obchodu především díky rozsáhlejšímu spalování dřevní štěpky, odpadu, pilin a celulózových výluhů. V roce 2007 se na výrobu elektřiny spotřebovalo přes 600 000 tun biomasy.

Biomasa je organická hmota vzniklá prostřednictvím fotosyntézy, která je spalována v klasických tepelných elektrárnách spolu s uhlím. Díky spoluspalování biomasy dochází k úsporám nenahraditelného fosilního paliva, navíc se snižují škodlivé emise oxidů síry. Pro energetické účely se využívá buď odpadní biomasa (dřevní štěpka z lesů, odpad z papíren apod.) nebo biomasa v podobě speciálních rychlerostoucích plodin pěstovaných speciálně pro účely spoluspalování.

Biomasa je v podmínkách České republiky velmi perspektivním obnovitelným zdrojem energie. Zatímco využitelná kapacita vodních toků pro získávání energie je již téměř vyčerpána a pro využití větru nemáme tak dobré podmínky jako jiné evropské země, biomasu lze využít ve všech moderních tepelných elektrárnách. Podíl biomasy v palivu může činit až 25 procent.

Vítr

Větrné elektrárny vyrobily vloni dvaapůlkrát víc elektřiny v meziročním srovnání; na celkové výrobě elektřiny z obnovitelných zdrojů se však podílejí jen nepatrně.

Česká republika nemá pro využití energie větru tak dobré podmínky jako jiné evropské (zejména přímořské) státy. Z toho důvodu se i na výrobě "ekologické elektřiny" podílejí větrné elektrárny zatím jen malou částí. Aktivní přístup k ochraně životního prostředí nás ale motivuje k rozvoji aktivit i v této oblasti. Do roku 2020 plánuje například energetická Skupina ČEZ investovat do rozvoje nových větrných elektráren zhruba 20 miliard korun.

Pro výstavbu větných elektráren se počítá s plochami v nadmořských výškách zpravidla nad 600 m, technologický rozvoj však již umožňuje vyrábět elektřinu z větru efektivně i v mimohorských oblastech. Místa, kde jsou příznivé větrné podmínky, leží převážně v oblastech, které patří mezi zákonem chráněné. Odhaduje se, že z tohoto důvodu odpadá 60-70 procent vhodných ploch pro výstavbu větrných elektráren. V současné době, kdy výška stožárů dosahuje 100 až 150 metrů, se otevírá možnost využít i zalesněných ploch. Podle odborných studií má největší potenciál větrné energie oblast severních Čech a severní Moravy.

Slunce

Slunce je hlavním energetickým zdrojem pro naši planetu, jeho přímá energie však paradoxně pro výrobu elektřiny zatím není příliš využívána. Sluneční elektrárny se u nás podílejí na produkci energie jen nepatrně.

V ČR provozuje jednu fotovoltaickou (sluneční) elektrárnu Skupina ČEZ. Elektrárna je umístěna v dukovanském areálu a má účinnou plochu 75 m2. Její výkon dosahuje při plném slunečním svitu 10 kW. Ročně se zde vyrobí téměř 8000 kWh elektřiny. Elektrárna využívá svůj instalovaný výkon na necelých 10 procent.

Obnovitelné zdroje v ČR

Česká republika se zavázala ke zvýšení podílu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie (OZE) na hrubé spotřebě elektřiny na 8 % do roku 2010 a zvýšení podílu OZE na konečné spotřebě energie na 13 % do roku 2020. Kromě zákona 180/2005 o podpoře využívání obnovitelných zdrojů jsou dalším nástrojem programy zaměřené na poskytování podpory. Státní fond životního prostředí ČR (SFŽP) se od svého založení v (1991) podporou projektů zaměřených na využívání OZE zabýval.

ZDROJ: Energetika

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
1
2. 2021
1.2-1.11.2021 - Seminář, školení
Litomyšl, Plzeň, Žďár nad Sázavou, Karlovy Vary, Znojmo, Liberec, Modrá, Tábor, Olomouc, Kutná Hora
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí