zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Připravuje se další výzva

30.06.2008
Energie
Připravuje se další výzva
Státní fond životního prostředí ČR poskytuje dotace na obnovitelné zdroje energie (OZE).

Prvním důležitým milníkem byl rok 1999. Od tohoto roku Státní fond životního prostředí ČR (SFŽP) podporuje využívání OZE v rámci Státního programu na podporu úspor energie a využívání OZE (dále jen Státní program), který každý rok schvaluje Vláda ČR. V rámci tohoto programu vyhlašovaného Přílohami II ke Směrnici Ministerstva životního prostředí mohly žádat nepodnikatelské i podnikatelské subjekty o podporu na realizace týkající se vytápění, ohřevu teplé vody nebo výroby elektrické energie pomocí OZE. SFŽP takto podpořil v letech 1999-2007 celkem 8087 realizací částkou 2,478 mld. Kč. Více než polovina realizací se týkala instalací OZE v rodinných domech a bytech, kde jsou žadateli fyzické osoby.

2004: Přicházejí evropské peníze

Ihned po vstupu České republiky do Evropské unie v roce 2004 se naskytla jedinečná možnost využití evropských fondů. V průběhu prvního zkráceného plánovacího období 2004-2006 bylo možné podpořit projekty zaměřené na využívání OZE v rámci opatření 3 - Zlepšování infrastruktury ochrany ovzduší v Operačním programu Infrastruktura (dále OPI). Podpora zde byla zaměřena výhradně pro nepodnikatelské subjekty, tedy zejména pro města, obce a příspěvkové organizace. Žádosti byly přijímány v průběhu tří vyhlášených výzev v období 2004-2005. Celkem bylo podpořeno 34 realizací částkou cca 0,5 mld. Kč.

9 miliard eur z OP Životní prostředí

Nejvyšší podpora OZE je pro žadatele připravena v rámci Operačního programu Životního prostředí (OPŽP). Dotace na instalaci tepelných čerpadel, kotlů na biomasu či solárních kolektorů, ale také na vybudování či rekonstrukci centrálních zdrojů tepla nebo vybudování elektráren využívajících OZE bude poskytována opět nepodnikatelským subjektům s výjimkou obchodních společností vlastněných 100% městem či obcí. Prostředky jsou alokovány v prioritní ose 3 - Udržitelné využívání zdrojů energie, v oblasti podpory 3.1 - Výstavba nových zařízení a rekonstrukce stávajících zařízení s cílem zvýšení využívání OZE pro výrobu tepla, elektřiny a kombinované výroby tepla a elektřiny. Požádat o podporu bude možné, tak jako tomu bylo v OPI, vždy na základě vyhlašovaných výzev, jejichž harmonogram je a bude zveřejňován s dostatečným předstihem na webových stránkách www.opzp.cz. V první výzvě (vyhlášené 29. 6. 2007) bylo podpořeno 17 realizací. Celkové náklady podpořených projektů dosáhly 102,2 mil. Kč, podpora pak téměř 80,8 mil. Kč. Předpokládaná alokace (při uvažování současného kurzu Koruny k euru) pro oblast podpory 3.1 na celé plánovací období je však cca 9 mld. Kč.

Další šance na podzim

Další příležitostí proto pro nové projekty, případně upravené neúspěšné projekty z předešlé výzvy, bude výzva připravovaná na podzim 2008 (příjem žádostí říjen-listopad 2008). Kromě projektů zaměřených výhradně na výstavbu či rekonstrukci zdroje tepla či elektřiny bude umožněno podávat žádost i na kombinované projekty zahrnující jak rekonstrukci tepla, tak úspory energie formou zlepšení obalových konstrukcí vytápěné budovy. Zmíněná kombinace však bude možná jen v případě, že nový zdroj vytápění využívající OZE nahradí stávající kotel spalující pevné či kapalné fosilní palivo.

AUTOR: Ondřej Vrbický, Odbor ochrany ovzduší a OZE SFŽP

Operační program Životní prostředí Pro vodu, vzduch a přírodu

- Ministerstvo životního prostředí ČR

- Státní fond životního prostředí ČR

- Evropská unie

- Evropský fond pro regionální rozvoj

- Fond soudržnosti

Kde konzultovat

SFŽP standardně nabízí konzultační činnost. Žadatelům jsou k dispozici poradci na krajských pracovištích, jejichž seznam najdete na www.opzp.cz, a po předchozí domluvě také pracovníci Úseku řízení projektů, zejména pak z odboru Ochrany ovzduší a OZE.

ZDROJ: Energetika

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí