zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Výstava Sever a Jih – české polární výzkumy

28.06.2008
Příroda
Výstava Sever a Jih – české polární výzkumy

Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě

Ambit 3.7. – 24.8.2008

 

Výstava je věnována tradicím českého polárního výzkumu v minulosti a zejména současným projektům. Byla připravena ve spolupráci s Muzeem Krkonoš ve Vrchlabí, Masarykovou univerzitou,  Botanickým ústavem AV ČR, Českou geologickou službou a dalšími spolupracovníky, kteří se v současnosti zabývají polárním výzkumem nebo jeho historií. Cílem je seznámit veřejnost s ekologicky naléhavou problematikou polárních oblastí a rolí české vědy v jejím výzkumu včetně hlavních řešených projektů.

 

Současné české polární projekty probíhají jak v Antarktidě, tak v Arktidě. V Antarktidě byla systematická vědecká činnost obnovena v roce 1994 po 25 leté přetržce. Projekty Masarykovy univerzity „Ekologie pobřežní antarktické oázy“ a Botanického ústavu AV ČR v Třeboni studující diverzitu sinic a řas na různých biotopech jak v Antarktidě, tak v Arktidě (Špicberky – Svalbard) probíhaly na cizích polárních stanicích (polské, peruánské, ukrajinské). Zkušenosti získané jak při vědecké práci v polárních oblastech, tak v přípravě a zajištění expedic, vyústily v myšlenku založení české antarktické základny.

Nositelem projektu „Vybudování české vědecké stanice v Antarktidě“ se stala Masarykova univerzita, projekční práce provedl Investprojekt s.r.o. Zlín a jako zhotovitel ve výběrovém řízení PSG International a.s. Zlín. Příprava vývoje a stavby stanice včetně vypracování posudku EIA probíhala dle harmonogramu, projekt se však zbrzdil na úrovni Committee for Environmental Protection při Smlouvě o Antarktidě. Příčinou nedůvěry v český projekt byla jednak dlouhá přetržka v českých polárních výzkumech, na které se od 60. let minulého století ve světě prakticky zapomnělo, tak absence českého zákona o ochraně Antarktidy, a také členské státy nesouhlasily s původně navrhovaným místem na ostrově Krále Jiřího.

Za podpory Velké Británie byla zvolena nová lokalita na ostrově Jamese Rosse. Zákon o Antarktidě nabyl účinnosti v březnu 2005 a v následujícím roce byla při MŽP ČR ustanovena česká Komise pro Antarktidu.

Výstavbě stanice předcházel terénní průzkum v projektu „Geologie Antarktidy“ (Česká geologická služba a Botanický ústav AV ČR), realizace stavby proběhla ve dvou sezónách. Dopravní etapa z Chile do Antarktidy se zkomplikovala havárií smluveného pravidla těsně před odjezdem, ale díky mimořádnému nasazení dopravní společnosti Czechoslovak Ocean Shipping s.r.o.  a PSG International a.s. se podařilo zajistit přepravu chilským vojenským ledoborcem a vylodění. Do začátku polární zimy stála polovina stanice, v další etapě byla výstavba dokončena a 22. února 2007 slavnostně otevřena a pokřtěna jménem J.G.Mendela. Stanice má ekologicky šetrný provoz.

Vědecký program stanice je zaměřen na komplexní studium odledněného území, tzv. antarktické oázy. Postupné odledňování tohoto území začalo před 6000 lety. Nyní při zrychleném oteplování a odledňování je toto místo přírodní laboratoří, kde lze komplexně studovat osídlování odledněných ploch a zároveň zde získat představu o tom, jak bude pokračovat život na dalších odledněných plochách při globálním oteplování planety (výzkum v oblasti geologie a geochemie, geografie – geomorfologie, klimatologie a hydrologie a studiu biocenóz).

 

Druhá česká vědecká základna je nyní připravována v Arktidě na souostroví Špicberky, kde bude prováděn výzkum Jihočeská univerzitou v Českých Budějovicích, Botanickým ústavem AV ČR v Třeboni a Masarykovou univerzita v Brně. Navazuje jak na polární výzkumy v Antarktidě, tak na tradici českého výzkumu na Špicberkách v 80.- 90. letech 20. století.

 

Kromě těchto dvou zmíněných celků jsou ve výstavě prezentovány další výzkumy:

Výzkum ledovcového krasu na Svalbardu (SPELEO Řehák), srovnávací studie nízké Arktidy a Vysokých Sudet pod titulem tundra ve střední Evropě, výzkum řas tvořících barevné sněhy. Pozornost je věnována starším výzkumům a stopám Čechů v polárních oblastech (zejména geologickému výzkumu doc. J. Sekyry v Antarktidě, který jako 1. Čech stanul na jižním pólu).

 

Výstava je uspořádána v rámci akcí k Mezinárodnímu polárnímu roku 2007-2008 a Roku planety Země 2008.

Podpořilo ji Ministerstvo životního prostředí ČR – Komise pro Antarktidu.
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí