zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Komisia môže kvôli zákonu o ochrane prírody začať konanie voči Slovensku

08.07.2008
Příroda
Komisia môže kvôli zákonu o ochrane prírody začať konanie voči Slovensku

Inštitút aplikovanej ekológie Daphne dnes zverejnil právnu analýzu renomovanej právnej kancelárie, ktorá potvrdila vážne nedostatky novelizovaného zákona o ochrane prírody a krajiny.

Novela zákona vstúpila do účinnosti 1. decembra 2007 a navrhla ju skupina koaličných poslancov. Slovensko sa podľa právnej kancelárie vystavuje riziku začatia konania Európskej komisie voči Slovenskej republike z dôvodu porušovania práva EÚ.

„Pri príprave akejkoľvek legislatívy je potrebné vziať do úvahy ústavný systém, ako aj medzinárodné  záväzky Slovenskej republiky. Ak sa posudzuje konflikt vlastníckeho práva a práva na ochranu životného prostredia, nie je možné uprednostňovať žiadne z nich. Domnievame sa, že súčasný zákon o ochrane prírody a krajiny môže byť v rozpore s Ústavou SR, európskou legislatívou, ako aj s medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná“, povedal Mgr. Tomáš Kamenec z advokátskej kancelárie DEDÁK & Partners.

„Z nášho pohľadu považujeme za jeden z najvážnejších problémov ohrozenie predbežnej ochrany v územiach európskeho významu Natura 2000, povedala Mgr. Martina Badidová, hovorkyňa Inštitútu Daphne.  Podľa Daphne je viac než pravdepodobné, že Ministerstvo životného prostredia nebude schopné dodržať zákonom určený termín na vyhlásenie všetkých  navrhovaných území európskeho významu (382 území do leta 2008). Na nevyhlásených územiach však zanikne ich predbežná ochrana a Slovenská republika si tak nesplní svoj záväzok voči EÚ.

Rovnako vážnym nedostatkom je aj presunutie zákazu činností meniacich stav mokrade až do 5. stupňa ochrany. Tým došlo k zníženiu ochrany na územiach zaradených v zmysle Ramsarského dohovoru do zoznamu medzinárodne významných mokradí (v súčasnosti sa na území  Slovenskej republiky nachádza 14 lokalít).

Ďalšie nedostatky spočívajú napríklad v zavedení novej zonácie, ktorá umožňuje v rámci zón vznik ďalších podzón s rôznymi stupňami ochrany. Takáto úprava je však v praxi pre bežného občana nezrozumiteľná a nejednoznačná. Za nesystematické a obhospodarovateľov lesa zvýhodňujúce možno považovať aj ustanovenie, ktoré nevyžaduje na vykonanie činnosti uvedenej v lesnom hospodárskom pláne súhlas alebo výnimku zo zákazu orgánom ochrany prírody. Ide o veľmi závažnú zmenu, ktorá môže mať veľmi negatívny dopad na ochranu slovenských lesov.

Inštitút aplikovanej ekológie Daphne informoval o výsledkoch právnej analýzy listom a emailom ministra životného prostredia Jaroslava Izáka ako aj  štátnych tajomníkov rezortu životného prostredia, Štátnu ochranu prírody a Slovenskú inšpekciu životného prostredia.

Zákon o ochrane prírody a krajiny  bol novelizovaný z podnetu koaličných poslancov a po jeho schválení v Národnej rade SR ho v júli tohto roku prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič vrátil do parlamentu. Koaliční poslanci však prezidentove výhrady neakceptovali a zákon opätovne schválili.

http://www.changenet.sk

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí