zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Optimální řešení pro odvod spalin

11.07.2008
Ovzduší
Optimální řešení pro odvod spalin
Komíny mohou být vedeny vnitřním prostorem budovy, po její fasádě nebo jsou zhotoveny jako volně stojící
Použití většiny komínových systémů je univerzální, což stavebníka zbavuje závislosti na jednom druhu paliva a nutnosti rekonstrukce.

Obnova komínů bývá komplexním řešením rekonstrukce spalinové cesty od projektu po výstupní revizi. Jejím základem je především vložkování, při němž se nejčastěji používá korozivzdorná ocel, plast a keramika. Komíny se opravují také frézováním - tato bezprašná metoda umožňuje zvětšení průměru komína bez nutnosti bourání komínového zdiva. Frézování je vhodné pro rekonstrukci komínů, které nemají dostatečné parametry, doporučuje se i pro komíny přímé a uhýbané. Tato metoda se uplatňuje především u obytných domů, protože minimalizuje prašnost, které se jinak nelze vyhnout. Při frézovaní je možno odebrat až jednu třetinu síly stěny komína. Vyfrézovat lze většinu běžného stavebního materiálu, nehodí se pro ně keramické a kameninové prvky. Po každém frézování musí být komín opatřen vhodnou komínovou vložkou (materiál je určen podle připojovaného spotřebiče paliv).

Nové komíny a montáže jejich systémů bývají dodávány firmou Schiedel, která patří mezi největší evropské výrobce komínů. Dále jsou tu výrobky českých firem - například František Karvai (kovové fasádní komíny), VK Pacovský Group (systém BLK), společnost CIKO, která se kromě tradičních cihelných systémů specializuje na třívrstvé nerezové komíny, a také společnost Eko komíny.

Při obnově se uplatňují stejné značky, ale jiné typy výrobků. Například u firmy Schiedel to jsou keramické a kovové komínové systémy (Keranova, Unisan, TechnoFix a TechnoFlex). Společnosr CIKO dodává pro sanace komínů vložky sytému CIKO GAS a nerezové vložky CIKO RS 2100. Dále jmenujme produkty od firmy Ricom Gas, VK Pacovský Group a Skopal OK - Seto.

KOV, KERAMIKA I PLASTY

Společnost Schiedel, a.s., která na českém trhu působí již patnáct let, dodává systémy keramické i nerezové, pro novostavby i pro sanace a podle způsobu výroby a montáže systémové komíny zhotovené z kompatibilních dílů od jednoho výrobce, který za komín jako celek přebírá odpovědnost. Poskytuje i komíny individuální, které mohou být sestaveny z dílů od více výrobců. (V tomto případě odpovědnost přebírá ten, kdo komín postavil.)

Univerzální keramický systém s tenkostěnnou vložkou a univerzální sanační systém s klasickou keramickou vložkou se hodí pro všechny druhy paliv a typy spotřebičů. Pro sanace firma nabízí i nerezové systémy - univerzální, jednoplášťové a ohebné. Pro olejové a plynové spotřebiče s teplotou spalin do 160 °C má v sortimentu ohebný sanační pastový systém Progasflex, použitelný i v uhýbaných komínech.

Pro novostavby je určeno několik typů komínů, například Schiedel Multi, společný komín pro připojení až deseti spotřebičů. Vzduchovo-spalinový systém umožňuje současný přívod vzduchu a odvod spalin od uzavřených plynových spotřebičů. Systém Avant Primo je dvousložkový komín pro připojení spotřebičů s teplotou spalin do 200 °C a umožňuje připojení uzavřených i otevřených spotřebičů. Je použitelný i v přetlakovém provozu. Klasický třísložkový systém Uni Plus se zadním odvětráním má komínové tvárnice z lehkého betonu, keramickou vložku, tepelnou izolaci z minerálně vláknitých rohoží a je univerzální pro všechna paliva.

ŘÍZENÉ VĚTRÁNÍ A SYSTÉM VARI

Schiedel posiluje prodej nerezových komínů vhodných pro sanace i pro novostavby. Tyto lehké vícevrstvé komíny jsou vhodné zejména pro průmyslové objekty, výrobní haly, administrativní budovy a podobně. Další záměry společnosti se týkají vysoce přetlakových nerezových komínů a přestavitelných napojení spotřebičů, ale především oblasti řízeného větrání v rodinných domech (nový systém Schiedel AERA).

Požadavky na konstrukci komína s funkcí současného přívodu vzduchu a odvodu spalin pro všechny typy spotřebičů splňuje systém Schiedel ABSOLUT. Spalovací vzduch je přiváděn z komínového ústí prostorem mezi keramickou vložkou a komínovou tvárnicí nebo v případě spotřebičů na pevná paliva přidruženou šachtou. Všechny vzduchové cesty jsou navíc opatřeny integrovanou tepelnou izolací. Propojení šachty na spotřebič se provede tzv. LAS adaptérem. Využití tohoto systému s přidruženou šachtou pro současný přívod vzduchu a odvádění spalin v kombinaci s vhodnými spotřebiči představuje univerzální řešení, které je vhodné především pro rodinné domy. Navíc zjednodušuje plánování, přípravu i realizaci a zaručí spolehlivý provoz. Poskytuje volnost při volbě spotřebičů, minimálně až do konce hrubé stavby. Pro rychlé a jednoduché napojení kouřovodů různých průměrů je určen adaptér, který koriguje rozměrové rozdíly a eliminuje výškové a úhlové tolerance napojení kouřovodu.

Společnost letos nabízí také nové možnosti v připojení spotřebičů (viz Stavitel 5/2008). V základní soupravě VARI jsou připraveny, zabaleny a s dodávkou komínu ABSOLUT distribuovány všechny potřebné díly pro založení komína s variabilní výškou připojení kouřovodu. Řešení spočívá v samotné konstrukci, která se proti "klasickým" komínovým systémům liší v tom, že součástí dvousložkové sendvičové konstrukce komínové tvárnice je také tepelná izolace. Dále je zde využit zcela jiný druh komínových vložek - tenkostěnné keramické vložky s celokeramickými hrdlovými spoji. Díky tomuto způsobu spojování můžeme vložku libovolně zkrátit na potřebnou délku, a tím přizpůsobit s potřebnou přesností výšku osa-zení T kusu pro napojení kouřovodu podle požadavku spotřebiče. Z pohledu přímého připojování malých spotřebičů je však zásadní nové unikátní řešení skladby komínové paty. Zde byly zvoleny a použity prvky tak, aby konstrukce komínové paty zabrala minimální možnou výšku.

CIHELNÉ KOMÍNY

Pro univerzální spalinovou cestu nabízí společnost CIKO novinku letošního roku - cihelný komínový systém, který svojí konstrukcí respektuje současné trendy v oboru vytápěcí techniky. Zákazník má naprostou svobodu při výběru topných spotřebičů - může mít krb a různý počet plynových kotlů včetně kondenzačního provozu. Univerzálnost komínu není důležitá v době, kdy ho stavíte, ale v době, kdy se bude rekonstruovat a dojde ke změně typu kotle a možná také ke způsobu vytápění.

Systém CIKO TEC je složen z keramických izostatických hrdlových komínových vložek, tepelné izolace a obvodového pláště z broušených cihelných tvarovek. Hrdlové komínové vložky jsou vhodné pro odvod spalin od spotřebičů na všechny druhy paliv s přirozeným i nuceným odvodem spalin. Odvod spalin je však pouze částí funkčního využití komínového tělesa. Další důležitou vlastností komínu je přívod vzduchu pro spotřebič v rámci komínového tělesa.

V nadstřešní části komínu lze použít několik variant ukončení (tzv. komínových hlav), což uspokojí projektanta i investora. Na výběr je z těchto variant ukončení: základní (příprava pro omítnutí), příprava pro obezdění, nadstřešní návleky nebo pohledové prstence KOMFORT. Ukončení komínu je řešeno speciální vyvýšenou krycí deskou, která umožňuje přisávání vzduchu do prostoru mezi komínovou vložku a obvodový plášť komínu. Kotvena je k cihelným tvarovkám obvodového pláště závitovými tyčemi s křídlovou matkou. Na poslední komínovou vložku se lepí litinový komínový límec (popřípadě klobouk), který překrývá mezeru mezi krycí deskou a vnější stěnou vložky (popř. zastřešuje komínový průduch).

PŘÍVOD VZDUCHU PRO SPOTŘEBIČ

Tento požadavek je již delší dobu běžný u plynových kotlů s uzavřenou spalovací komorou (tzv. turbokotle). Nově však začíná být používán pro moderní krby a krbová kamna, která mají pro přívod vzduchu hrdlo ve spodní části spotřebiče.

Řízený přívod vzduchu je důležitý hlavně u nízkoenergetických a pasivních domů, kde je výměna vzduchu sledována jako celek a je nepřípustné kvůli hořícímu krbu otevírat okno. Systém CIKO TEC umožňuje přívod externího vzduchu ke spotřebiči zvětšenými otvory mezi izolací a cihelnou tvarovkou komínového tělesa (tyto otvory jsou na to dimenzovány a certifikovány). Průduchem jsou odváděny spaliny od spotřebiče. V případě přívodu vzduchu ke spotřebiči v rámci komínového tělesa je tak vytvořen oddělený okruh vzduchu, který nemá vliv na tepelnou pohodu v místnosti. Přiváděný vzduch je spotřebován na hoření a krb pouze cirkulačně ohřívá vzduch v místnosti. Další nespornou výhodou systému je možnost připojení více plynových kotlů typu "C" na jeden komínový průduch.

SYSTÉMY

pro všechny druhy paliv

Třísložkový komín se zadním větráním pro všechny druhy paliv nabízí společnost Eko komíny. V plášťových tvárnicích je umístěna keramická vložka a tepelná izolace. Zadní větrání slouží k odvodu vlhkosti z izolace komínového průduchu a případnému nežádoucímu úniku spalin. Firma jej dodává po jednotlivých komponentech, které se montují ručně. Další třísložkový systém Eko-300 má spalinový průduch z nerezové oceli, opatřený izolací z minerálních nebo keramických vláken. Opláštěn je také nerezovou ocelí - použitý materiál spolu s technologií plazmového svařování zaručuje vysokou životnost komína. Jednotlivé díly jsou do sebe zasunuty a zajištěny sponou. Spoj je tedy dokonale těsný a pevný.

Systém je určen pro samostatné komíny pro odvod spalin od spotřebičů na plynná, kapalná i tuhá paliva. Podle druhu připojeného spotřebiče se dodává se spalinovým průduchem o tloušťce stěny 0,6, 0,8 nebo 1 mm, průměr průduchu se pohybuje od 130 do 600 mm.

Komponenty jednovrstvého systému Eko-100 pro spotřebiče na plynná, kapalná i tuhá paliva jsou vyrobeny z nerezové oceli. Používá se pro sanace a vložkování komínů a na provádění společných i samostatných kouřovodů.

ODVÁDĚNÍ SPALIN

Z plynových spotřebičů

Společnost Eko komíny dodává také společné komínové systémy pro napojení plynových spotřebičů, které tvoří ocelové spalinové průduchy z plechu z nerezové oceli, jež jsou umístěny v komínovém plášti z tvárnic řady UN z lehkého betonu. Je možno na ně napojit až deset plynových spotřebičů - přívod spalovacího vzduchu do spotřebiče je zajištěn pod sklobetonovou deskou mezi vnitřním lícem plášťové tvárnice a stěnou spalinového průduchu z nerezového plechu. Spalovací vzduch se tak předehřívá od odváděných spalin, čímž se zvyšuje účinnost spotřebičů.

Společný komínový systém Eko-turbo pro napojení plynových spotřebičů umožňuje snadné proudění spalin, rychlý ohřev komínového průduchu a větším prostupem tepla usnadňuje předehřev spalovacího vzduchu, čímž opět zvyšuje účinnost spotřebičů. Tvoří ho ocelový spalinový průduch, který je koncentricky umístěn v komínovém plášti z tvárnic.

Pro kondenzační kotle se vyrábí speciální přetlakový systém Eko-Aquapress s přetlakem spalin na spalinovém hrdle. Komínové průduchy jsou vyráběny v průměrech od 100 do 250 mm, spalinový průduch je uložen v plášťových tvárnicích z lehkého betonu bez tepelné izolace. Mezera mezi průduchem a vnitřním lícem plášťové tvárnice může být využita k odvětrání kotelny nebo k přívodu a předehřevu spalovacího vzduchu pro připojený spotřebič.

SPALINOVÉ VENTILÁTORY

Malý tah bývá způsoben společnými kouřovody s velkým rozdílem nejvyššího a nejnižšího výkonu připojených spotřebičů, společným kouřovodem tmavých zářičů, společnými komíny s plynovými spotřebiči s atmosférickým hořákem a také nedostatečným průřezem průduchu a kouřovodu, což se často stává u rekonstrukcí se stávajícím nebo vložkovým průduchem.

Spalinové ventilátory vytvářejí v komíně umělý tah a není tedy třeba zabezpečovat teplotu spalin izolací stěny komínového průduchu v takové míře jako u komína s přirozeným tahem. Používají se především u komínů s malým přirozeným tahem způsobeným nízkou účinnou výškou komína, délkou kouřovodu a nebo nízkou teplotou spalin na kouřovém hrdle. Ventilátory Exhausto byly vyvinuty pro vysoké teploty, s odolností vůči korozi a produktům vzniklým při spalování. Montují se na ústí komína tak, aby byl zajištěn potřebný podtlak v celém průduchu. Nabízí se v provedení s horizontálním i vertikálním odvodem spalin.

Ventilátory Exhausto RS a RSV jsou konstruované tak, aby byly odolné vůči vysokým teplotám, korozi a produktům vzniklým spalováním všech paliv. Minimalizují zanášení komínových průduchů a kouřovodů a optimalizují spalovací proces konstantním tahem. Spolehlivě zajistí podtlak v komíně i při nežádoucích účincích větru. Jsou vyrobeny ze slitin hliníku a snášejí teploty do 250 °C. Lopatky rotoru mohou být axiální z nerezové oceli nebo radiální z hliníkové slitiny pro plynná a kapalná paliva. Určeny jsou pro montáž na zděné komíny, ale mohou být upevněny i na komíny montované pomocí příruby.

AUTOR: -vi-

kombinace provozu pro CIKO TEC komín

Označení

Provozní teplota

Tlak vzduchu

Odolnost proti vyhoření sazí

Druh provozu

Max. stavební výška

A1N1 B2N1 D3P1

600 °C 400 °C 200 °C

Podtlak Podtlak Přetlak

Ano Ne Ne

Suchý Suchý a mokrý Suchý a mokrý

30 m

Pozn.: Tabulka vyjadřuje vlastnosti komínového průduchu CIKO TEC(r), a kombinace podmínek provozu, pro které je systém vhodný.
Zdroj: STAVITEL

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí