zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Martin Bursík nabízí pomoc občanům Nových Heřminov

23.07.2008
Voda
Martin Bursík nabízí pomoc občanům Nových Heřminov

Ministr životního prostředí Martin Bursík přijel v pondělí do Nových Heřminov, aby nabídl pomoc s plánováním udržitelného rozvoje obce. Na besedě  s místními zastupiteli a občany   a při debatě s hejtmanem a zástupci obcí Moravskoslezského kraje také podrobně představil návrh řešení protipovodňové ochrany v povodí horní Opavy.

Ministerstvo na vlastní náklady zadává studii budoucího udržitelného rozvoje Nových Heřminov. Rozhodnutí vlády o projektu protipovodňových úprav ukončí třicet let trvající stavební uzávěru, která dosud blokovala rozvoj obce. „Starostovi Jílkovi jsem předal návrh zadání Studie udržitelného rozvoje obce. Cílem je vytipovat konkrétní projekty a možnosti jejich financování z Evropských fondů a prostředků státního rozpočtu. Je nyní na obci, aby podle vlastních potřeb zadání upravila tak, aby výslednou studii mohla skutečně využít pro svůj další sociální, hospodářský a kulturní rozvoj,“ řekl ministr Bursík. Studie může například vytipovat prostředky na stavbu čističky odpadních vod, revitalizaci průmyslových ploch, zlepšení dopravní obslužnosti, obnovitelné zdroje či projekty sociálního a komunitního rozvoje.

Projekt protipovodňových úprav v povodí řeky Opavy je podle ministra Bursíka první případ komplexního řešení protipovodňové ochrany s významným zapojením přírodě blízkých zásahů do krajiny, které zaujímají téměř 55 % plochy všech navržených úprav. Konkrétně mezi tzv. měkká opatření patří protierozní úpravy, malé nádrže, poldry, revitalizace toku i nivy a technické úpravy koryta řeky prováděné přírodě blízkým způsobem. Nejde tedy o vybagrování a vydláždění řeky, ale o přirozeně se vinoucí koryta. 

„Varianta, kterou se nám podařilo na vládě prosadit, zahrnuje řadu přírodě blízkých opatření, která v předcházejících návrzích vůbec nebyla, a navíc se takto podařilo zachránit celkem 106 objektů v Nových Heřminovech, z nichž 69 je obytných,“ řekl ministr Bursík. V souladu s dubnovým rozhodnutím vlády je součástí opatření proti velké vodě i tzv. menší varianta retenční nádrže o objemu 16 mil m3 s využitím přírodě blízkých protipovodňových úprav navržených Ministerstvem životního prostředí.

Do osmi let by měla být dokončena všechna měkká opatření na toku Opavy ve dvaceti kilometrovém úseku z Kunova do Krnova, což předpokládá investici zhruba 4 miliard korun ze strany státu. „V roce 2016 budou obce úplně chráněny proti menším povodním, tedy proti takzvané desetileté vodě,“ uvedl ministr. Souběžně s těmito úpravami toků se budou realizovat protierozní opatření v krajině, která umožní ochranu před přívalovými srážkami. Po roce 2016 se může začít se stavbou samotné přehrady, která zabezpečí ochranu proti stoleté vodě u většiny obcí a měst pod přehradou. „To vše umožní ochranu životů a majetku více než 170 tisíc obyvatel v 55 obcích ležících na území povodí horní Opavy,“ dodal ministr.

Studie protipovodňových a protierozních opatření na horní Opavě zpracovaná MŽP je k dispozici na: www.ochranavod.cz
Zdroj: MŽP

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí