zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

SVS zahájila výstavbu nového plynojemu pro ČOV Jirkov

25.07.2008
Voda
Energie
SVS zahájila výstavbu nového plynojemu pro ČOV Jirkov

Severočeská vodárenská společnost a. s. (SVS) zahájila další z plánovaných investičních akcí roku 2008. Jedná se o výstavbu nového plynojemu v areálu čistírny odpadních vod v Jirkově za téměř 16 milionů korun (bez DPH).

Ing. Miroslav Harciník, generální ředitel Severočeské vodárenské společnosti, dodává: „Od roku 2004 probíhá na ČOV Jirkov sled rekonstrukcí, které mají za cíl uvedení tohoto zařízení do souladu s požadavky přísnější legislativy a zajištění náležité obnovy majetku. Loni byla ČOV uvedena do zkušebního provozu po rekonstrukci v rámci projektu Podkrušnohoří, která se týkala mechanického přečištění, biologického stupně čištění, strojního zahuštění a odvodnění kalů. V témže roce jsme zahájili další dílčí rekonstrukci, týkající se vyhnívacích nádrží, kalového hospodářství a kotelny. Letos dořešíme plynové hospodářství.

Více o stavbě:

Čistírna odpadních vod Jirkov byla původně uvedena do provozu v roce 1993. Její kapacita je 40 tisíc EO (ekvivalentních obyvatel). Stávající plynojem na bioplyn o objemu 1500 m3 a průměru 20 m je nejenom výrazně předimenzovaný, ale již je na hranici své životnosti. Zvon plynojemu, bioplynové potrubí a hořák zbytkového plynu jsou zkorodované a dochází k častým únikům bioplynu. V rámci investiční akce bude proto nyní instalován nový plynojem válcovitého tvaru o objemu 570 m3. Proběhne také rekonstrukce strojovny plynojemu, včetně výměny bioplynových kompresorů, ocelových rozvodů, armatur a instalace nového hořáku zbytkového plynu. Rekonstrukce se uskuteční za provozu stávajícího plynojemu – ten bude po skončení stavby zrekonstruován na uskladňovací nádrž. Součástí stavby bude technologická elektroinstalace a napojení na systém řízení ČOV.

Zahájená investiční akce SVS je v celkovém finančním objemu 15,7 milionu korun (bez DPH). Zhotovitelem je na základě výsledku výběrového řízení společnost HST Hydrosystémy s. r. o. se sídlem v Teplicích. Stavba byla zahájena předáním staveniště zhotoviteli v červnu 2008. Stavební práce začaly v minulém týdnu a mají být podle smlouvy ukončeny do 19. prosince 2008.


Více o společnosti:

Severočeská vodárenská společnost a. s. působí na trhu v oblasti výstavby vodohospodářské infrastruktury od roku 1993. Základním zdrojem financování výstavby je podíl ze solidární ceny vodného/stočného inkasovaného v regionu, doplněný vratnými či nevratnými podporami ze státního rozpočtu a dotacemi
z fondů Evropské unie. Společnost svá zařízení na rozvod a úpravu vody pronajímá distributorovi vody - Severočeským vodovodům a kanalizacím a. s. Jde celkem o 8.316 km vodovodů a 1.123 km vodovodních přípojek, 3.311 km kanalizačních sítí, 53 úpraven vody, 166 čistíren odpadních vod, 1.032 vodojemů, 302 čerpacích stanic pitné vody a 227 čerpacích stanic odpadních vod.

Veškeré akcie Severočeské vodárenské společnosti jsou v držení 459 severočeských měst a obcí. Severočeská vodárenská společnost patří k největším vodárenským společnostem v Čechách, protože její region pokrývá celý Ústecký a podstatnou část Libereckého kraje. Jde o území o celkové rozloze 7.400 km2 (tedy cca 12% plochy státu), kde žije cca 1,138 milionu obyvatel – z toho je 1,05 milionu obyvatel napojených na vodovod, 0,882 milionu na kanalizaci a 0,832 milionu na čistírny odpadních vod.

Celkový objem prostředků na pořízení infrastruktury SVS v roce 2008 je plánován ve výši 1,358 miliardy, což je o 14,2% více, než byl plán roku 2007. Celková částka na investice se rozdělí v tomto poměru: téměř dvě třetiny půjdou na strategické investice a třetina je určena na obnovu stávajícího majetku. Více informací na www.svs.cz.

Kontakt:

Ing. Dagmar Haltmarová

Tisková mluvčí

Severočeská vodárenská společnost a. s.

Mobil: 603 542136

E-mail: dagmar.haltmarova@svs.cz
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí