zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Seminář k problematice REACH

29.07.2008
Chemické látky
Seminář k problematice REACH

Předregistrace, hodnocení rizik, expoziční scénáře..

Od 1. 6. 2008 byly zahájeny tzv. předregistrace. Ten kdo má dle nařízení REACH povinnost registrovat své chemické látky (resp. přípravky nebo  látky obsažené v předmětech přičemž se počítá s jejich uvolňováním) by měl předregistrovat. Přeregistrací, která je zcela zdarma získá potřebný čas na vlastní registraci. V případě, že tak neučiní, po 1. prosinci 2008 nebude moci chemické látky vyrábět nebo dovážet, právě bez provedené registrace.

Tento seminář je určen pro všechny, kteří v souvislosti s nařízením REACH mají povinnost registrovat (resp. předregistrovat) své látky. Seminář Vám ukáže jak nejlépe zvládnout celý tento proces předregistrace. Dále se seminář zaměří na související problematiku a to na expoziční scénáře a hodnocení rizik látek s důrazem na hodnocení rizik prováděném výrobci přípravků a následnými uživateli látek a přípravků. Jelikož REACH mění mimojité také podobu bezpečnostních listů (BL), dozvíte se jaké nové požadavky REACH klade na tyto BL a jak nejlépe zajistit, aby Vaše BL byly v souladu s legislativou. 

Úvod semináře bude věnován krátkému souhrnu o nařízení REACH, především s důrazem na identifikaci subjektů, kteří musí registrovat (resp. předregistrovat) své chemické látky. Největší část semináře bude věnována problematice vlastní předregistrace a s ní spojených souvislostí. Dozvíte se proč předregistrovat, a co se stane v případě, že tak neučiníte. Dále budou diskutovány potřebné podklady k předregistraci a veškeré možnosti předregistrace včetně podpůrného software IUCLID 5. Dozvíte se, kde a za jakých podmínek lze tento nástroj stáhnout, kde lze stáhnout potřebný návod na jeho instalaci, užívání a kde získat tzv.“plugin“ k předregistraci. Součástí semináře bude krátká názorná ukázka předregistrace vybrané chemické látky v programu IUCLID 5, a také pomocí on-line nástroje REACH IT.

Poslední část semináře bude věnována požadavkům na posuzování a dokumentaci rizik. S důrazem na zprávuo  chemické bezpečnosti (CSR), technický dossier, expoziční scénáře a další.

Závěr semináře bude věnován volné diskuzi a vašim dotazům

Body semináře:

  • Úvodní slovo
  • Souhrnné informace o nařízení ES č. 1907/2006 – REACH, časový harmonogram
  • Předregistrace, SIEF, ochrana osobních údajů
  • IUCLID 5, REACH-IT – praktická ukázka předregistrace
  • Expoziční scénáře, hodnocení rizik, zpráva o chemické bezpečnosti, bezpečnostní listy
  • Volná diskuze

Přednášející: Ing. Oldřich Petira, CSc.

Místo konání:

Hotel PRAMEN

Modrý salónek

Za Černým mostem 362/3

198 00 Praha 9

Pěšky: cca 8 minut chůze od stanice metra – „Rajská Zahrada“ („B“)

Autem: parkování přímo před hotelem Pramen (prosím zvoňte na recepci)

Termín konání:  23. 9. 2008 (úterý), 9.00 – 16.30 hod.

Cena semináře: 1 850 Kč/osoba (bez 19% DPH)

Neplaťte předem! U prezence bude jednotlivým účastníkům semináře předána faktura za účast na semináři.

Další informace na www.cemc.cz

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí