zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

SVS zahájila další rekonstrukci v areálu ČOV Chanov

30.07.2008
Voda
SVS zahájila další rekonstrukci v areálu ČOV Chanov

Severočeská vodárenská společnost a. s. (SVS) zahájila v areálu čistírny odpadních vod v  Chanově na Mostecku plánovanou rekonstrukci odvodňovací odstředivky. Jedná se o investiční akci v objemu téměř 6,6 milionů korun (bez DPH).

Více o stavbě:

Odvodňovací odstředivka kalu na této ČOV je z roku 1997. Opotřebením jejího rotoru dochází poruchám. Výpadky mají nepříznivý vliv na provoz ČOV, což se projevuje zhoršením parametrů odtoku z ČOV. V průběhu rekonstrukce dojde k výměně opotřebovaného rotoru odstředivky. Bude rovněž provedena modernizace hydraulického systému odstředivky, systému diagnostiky jejího stavu a modernizace řízení odvodňovací linky.

Zahájená investiční akce SVS je v celkovém finančním objemu 6,57 milionu korun (bez DPH). Zhotovitelem je na základě výsledku výběrového řízení společnost INZET s. r. o. Praha. Stavba byla zahájena předáním staveniště zhotoviteli v červnu 2008. Stavební práce začaly koncem června a mají být podle smlouvy ukončeny do konce října 2008.

Ing. Miroslav Harciník, generální ředitel Severočeské vodárenské společnosti, dodává: Mechanicko-biologická čistírna odpadních vod v Chanově slouží k čištění komunálních odpadních vod města Most. V letech 2000 – 2003 prošla rozsáhlou rekonstrukcí, při které došlo ke zvýšení  její kapacity až na 63 tisíc ekvivalentních obyvatel.  Jednalo se o investiční akci naší společnosti v celkovém finančním objemu přes 200 milionů korun, s dotací Spolkového ministerstva životního prostředí SRN (BMU). Rekonstrukce opotřebované odstředivky nyní zlepší podmínky kalového hospodářství a pomůže udržet stabilitu odtoku z ČOV.“


Více o společnosti:

Severočeská vodárenská společnost a. s. působí na trhu v oblasti výstavby vodohospodářské infrastruktury od roku 1993. Základním zdrojem financování výstavby je podíl ze solidární ceny vodného/stočného inkasovaného v regionu, doplněný vratnými či nevratnými podporami ze státního rozpočtu a dotacemi
z fondů Evropské unie. Společnost svá zařízení na rozvod a úpravu vody pronajímá distributorovi vody - Severočeským vodovodům a kanalizacím a. s. Jde celkem o 8.316 km vodovodů a 1.123 km vodovodních přípojek, 3.311 km kanalizačních sítí, 53 úpraven vody, 166 čistíren odpadních vod, 1.032 vodojemů, 302 čerpacích stanic pitné vody a 227 čerpacích stanic odpadních vod.

Veškeré akcie Severočeské vodárenské společnosti jsou v držení 459 severočeských měst a obcí. Severočeská vodárenská společnost patří k největším vodárenským společnostem v Čechách, protože její region pokrývá celý Ústecký a podstatnou část Libereckého kraje. Jde o území o celkové rozloze 7.400 km2 (tedy cca 12% plochy státu), kde žije cca 1,138 milionu obyvatel – z toho je 1,05 milionu obyvatel napojených na vodovod, 0,882 milionu na kanalizaci a 0,832 milionu na čistírny odpadních vod.

Celkový objem prostředků na pořízení infrastruktury SVS v roce 2008 je plánován ve výši 1,358 miliardy, což je o 14,2% více, než byl plán roku 2007. Celková částka na investice se rozdělí v tomto poměru: téměř dvě třetiny půjdou na strategické investice a třetina je určena na obnovu stávajícího majetku. Více informací na www.svs.cz.

Kontakt:

Ing. Dagmar Haltmarová

Tisková mluvčí

Severočeská vodárenská společnost a. s.

Mobil: 603 542136

E-mail: dagmar.haltmarova@svs.cz
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí