zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Další schvalování silnice R55 přes ptačí oblast je předčasné

01.08.2008
Příroda
Další schvalování silnice R55 přes ptačí oblast je předčasné

Námitky proti trase lze posílat jako SMS na číslo 9030908

I když není dosud podle usnesení české vlády č. 1064 ze dne 19. září 2007 dokončeno objektivní porovnání dvou variant rychlostní silnice R55 od Rohatce do Otrokovic, tj. oficiální trasy přes ptačí oblast Bzenecká Doubrava – Strážnické Pomoraví a alternativní trasy mimo ni, Ředitelství silnic a dálnic ČR už požádalo orgány ochrany přírody o povolení výjimky ze zákona o ochraně přírody a krajiny k zásahu do biotopů více než padesáti zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin pro úsek z Bzence do Bzence-přívozu délky kolem tří kilometrů. Podle Dětí Země jde o zbytečnou provokaci, která nic nemůže urychlit.

„Jednak se nám nelíbí, že z celého úseku R55 přes ptačí oblast délky kolem 18 km je podána žádost jen na ten nejkratší, což je klasické použití salámové metody, a jednak je opět vidět, že betonářům je úplně jedno, že se stále ještě provádí hodnocení obou variant,“ kritizuje neúčelný postup investora Miroslav Patrik z Dětí Země.

Ty také s Jihomoravskou pobočkou České společnosti ornitologické požadují, aby všechna řízení o výjimce byla přerušena, dokud vládní usnesení nebude splněno a než bude vůbec jasné, zda se bude trasa přes ptačí oblast nějak modifikovat nebo se bude spíše preferovat trasa mimo ni, která je méně komplikovaná.

„Stále také ještě probíhají různé terénní průzkumy, které zkoumají negativní vlivy silnice a automobilového provozu na vzácné živočichy a možnosti tyto vlivy eliminovat, a navíc ani neznáme výsledky hlukové studie, neboť někteří ptáci jsou na hluk velmi citliví,“ doplňuje Patrik další nedostatky podaných žádostí.

Občané také sami mohou upozorňovat státní orgány na nevhodnou trasu R55 přes ptačí oblast. Ekologický právní servis totiž v rámci připomínkování Politiky územního rozvoje zajistil, aby se taková negativní stanoviska dostala na Ministerstvo pro místní rozvoj zasláním obyčejné SMS za osm korun.

„Stačí do mobilu napsat text ve tvaru EPS R55 JMENO PRIJMENI a poslat ho na číslo 9030908 a úředníkům pak přijde e-mail, aby trasa R55 byla přehodnocena,“ popisuje celý systém Patrik a upozorňuje, že námitky je možné na MMR posílat až do 25. září 2008.

Od května 2007 zkoumá Evropská komise také stížnost České společnosti ornitologické a Dětí Země, neboť při hodnocení vlivů silnice R55 na životní prostředí nebyla posouzena právě varianta mimo ptačí oblast. Česká republika tak může čelit velkým problémům, pokud tato stížnost bude uznána za oprávněnou.

V dotčené ptačí oblasti je evropskou směrnicí o ochraně volně žijícího ptactva chráněno šest druhů ptáků: čáp bílý, moták pochop, strakapoud jižní a prostřední, skřivan lesní a lelek lesní. Právě pro něho a pro skřivana lesního znamená oficiální trasa velmi vážné ohrožení. Silnice R55 se má stavět v letech 2012-14.

Odkazy na internetové stránky:

1) Připomínkování silnice R55 v Politice územního rozvoje

www.pur.eps.cz

2) Ptačí oblast Bzenecká Doubrava – Strážnické Pomoraví

http://www.nature.cz/natura2000-design3/web_lokality.php?cast=1804&akce=karta&id=133572

3) Tisková zpráva ČSO ze dne 24. 5. 2007 o vyhlášení ptačí oblasti roku 2007

www.cso.cz
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí