zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Stálá péče o kanalizaci se vyplatí

11.08.2008
Voda
Stálá péče o kanalizaci se vyplatí
Ne každé vedení města či obce se dobře orientuje v záplavě nejrůznějších nabídek
Radnice větších měst a obcí jako vlastníci vodohospodářské infrastruktury už většinou plně doceňují nutnost rekonstrukcí stávající kanalizační sítě nebo budování sítě nové. Jenže ne každé vedení města či obce se dobře orientuje v záplavě nejrůznějších nabídek. Součástí výstavby by měla být kontrola vodotěsnosti kanalizačního řadu a v případě zjištěných problémů nalézt technicky i finančně vhodné řešení.

Tvrdí to Ing. Eva Krocová, ředitelka a místopředsedkyně představenstva společnosti Vodovody a kanalizace Beroun, jejímž majoritním vlastníkem je od prosince 2003 společnost ENERGIE AG BOHEMIA, s. r. o. Dalšími akcionáři společnosti VaK Beroun, která zásobuje pitnou vodou více než 72 tisíc obyvatel na Berounsku, Hořovicku a části okresu Praha-západ, jsou města a obce regionu.

Větší obce mají podle ředitelky obvykle i lepší možnosti dosáhnout na různé formy podpory při řešení ekologických projektů a většinou disponují i lepším technickým zázemím, které je nutné při zpracování územních plánů, kvalitní projektové dokumentace, výběru kvalitního zhotovitele, technického dozoru stavby apod.

PROJEKTANT, ZHOTOVITEL I STAVEBNÍ DOZOR...

Přesto Ing. Eva Krocová připomíná, že kvalita dokončené kanalizace začíná už výběrem zkušeného projektanta. "Nejde totiž pouze o to, aby navrhl nejlepší technické řešení kanalizace, tedy samotného potrubí. Nýbrž také odpovídající doprovodné objekty, jako jsou šachty, spadiště, čerpací stanice atd. Zvláště menší obce si někdy neuvědomí, že projektant, který nabízí zpracování projektové dokumentace za velmi nízkou cenu, nemusí mít dostatek zkušeností, praktických znalostí a schopností. Pak takové obce mohou v průběhu stavby leckdy zaskočit nepříjemná překvapení v podobě požadavků na vícepráce," upozorňuje.

Podcenit by se však neměl ani výběr správného zhotovitele stavby. Jestliže si obec v roli investora vybere firmu, která neprokáže dostatek zkušeností i potřebné personální a technické vybavení, nelze očekávat, že takový zhotovitel dobře zvládne případné nástrahy, související s geologií, spodní vodou, dopravními problémy během realizace, problémy s pažením, mnohdy i s čerpáním spodní vody a často s dopady na stavby v okolí. Většina kanalizací, které se budují ve stávající obecní či městské zástavbě, patří mezi náročné inženýrské stavby a zhotovitel musí být dostatečně odborně a technicky vybaven k takovéto stavební činnosti.

"Obdobně náročný přístup by měla obec jako investor kanalizace zachovat také při výběru dozoru stavby. Kvalitní, náročný a nekompromisní dozor dokáže zajistit pro investora potřebnou kvalitu díla a nepřekročení realizačních nákladů," poukazuje Ing. Eva Krocová.

Zeptali jsme se jí: Jak by měly být v péči o kanalizační sítě vymezeny úlohy vlastníka vodohospodářské infrastruktury a případného provozovatele?

"Vlastník by měl významně vycházet z předkládaných plánů obnovy, které pro něj ve většině případů zpracovává provozovatel. Zkušený, odborně zdatný provozovatel dokáže v plánu obnovy dobře stanovit priority, které budou alespoň rámcově v souladu s možnostmi jejich financování. Dobrá spolupráce vlastníka a provozovatele je zásadní. Vlastník infrastruktury, tedy většinou obec, zná rozvojové potřeby a provozovatel pak technický stav kanalizační sítě. V řadě případů se osvědčuje i spolupráce s provozovatelem při kontrole kvality během výstavby nových kanalizací," odpověděla ředitelka VaK Beroun.

MODERNÍ ŘEŠENÍ POMÁHAJÍ

Společnost VaK Beroun vlastní vysokotlaké kanalizační čisticí vozy a je vybavena i zařízením pro tlakové zkoušky kanalizace vzduchem. V rámci skupiny ENERGIE WASSER má k dispozici i vozy s televizními kamerami a právě nyní jedná o převedení jednoho z nich přímo do Berouna.

Každá nová kanalizace musí být před uvedením do provozu mj. podrobena také tlakové zkoušce vodotěsnosti. Mezi další kontrolní úkony je nutné zařadit kontrolu kvality potrubí, kvality předepsaného hutnění obsypů, kontrolu předepsaného spádu, geometrické zaměření stavby atd. Všechny tyto požadavky, jak upozorňuje Ing. Eva Krocová, by si obec jako investor vždy měla jednoznačně vymínit ve smluvních podmínkách se zhotovitelem stavby. Tlakové zkoušky kanalizačního řadu a šachet, případně dalších objektů, by v žádném případě neměl provádět zhotovitel stavby, ale nezávislý kontrolní orgán (například technický dozor investora).

"Provedené kontroly a zkoušky jak u nové, tak u stávající kanalizace dají velmi dobrý přehled o technickém stavu potrubí, případně souvisejících objektů. Zkušený projektant dokáže na základě televizní kontroly navrhnout optimální technologický postup opravy či rekonstrukce - a samozřejmě i vyčíslit odhad potřebných finančních prostředků," tvrdí ředitelka VaK Beroun. "Kvalitní zmapování a dokumentace technického stavu totiž v celé řadě případů může přinést návrhy na výměnu, případně rekonstrukci pouze poškozené části kanalizace, čímž se sníží celkové potřebné náklady. Při dnešních technologiích tak lze pro obnovu použít nejrůznější vystýlky potrubí, opravy poškození pomocí robotů a další bezvýkopové technologie."

ATAK, JEMUŽ JE NUTNO ČELIT

Ing. Eva Krocová připouští, že starostové jsou mnohdy vystaveni ohromnému informačnímu ataku různých dodavatelů a dealerů, kteří nabízejí nejrůznější, ne vždy technicky nejlepší, ale obvykle pokaždé značně finančně náročná řešení. Proto společnost Vak Beroun v březnu při příležitosti Světového dne vody připravila odborný seminář spojený s praktickou ukázkou osvědčených technologií, které doporučuje k využívání. "Podle mého názoru je každý odborně zdatný provozovatel vodohospodářské infrastruktury dostatečně poučen a seznámen s optimálními postupy, které bude možné pro daný případ navrhnout. Jde i o vybudování důvěry mezi provozovatelem a starosty. Starosta musí být přesvědčen o tom, že provozovatel, v daném případě společnost VaK Beroun, mu navrhuje optimální technické a finanční řešení," uzavřela Ing. Eva Krocová.

AUTOR: Ivan Ryšavý
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí