zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Některé základní funkce vymezuje definice obalu

12.08.2008
Odpady
Některé základní funkce vymezuje definice obalu
Typ obalu je klasifikační jednotkou, která určuje obal podle materiálu a konstrukce.
Obal je označován jako obalový prostředek nebo soubor prostředků zabezpečující ochranu výrobků před poškozením, zabraňující škodám, které by mohly výrobky způsobit, umožňující oběh výrobků a usnadňující jejich spotřebu. Naopak balení je činnost spočívající v přípravě výrobků pro oběh a spotřebu pomocí obalových prostředků a funkční spojení výrobku s obalovými prostředky. Obalový prostředek je souhrnný název pro obalové materiály, obaly a pomocné obalové prostředky.

Primární obal představuje bezprostřední obal výrobku. Může být označen i jako spotřebitelský obal, který se dostává s výrobkem ke spotřebiteli a neplní funkci přepravního obalu. Sekundární obal chrání primární balení a je nutné ho znehodnotit (rozbalit) před vyjmutím v něm uložených výrobku. Při vyjmutí výrobků se stává odpadem. Využívá se pro propagaci a je významným marketingovým nástrojem při prosazení se mezi konkurenčními výrobky. Může být označen jako obchodní obal, který je používaný zpravidla pro skupinové balení a usnadňuje manipulaci v obchodní síti. Neplní však funkci přepravního obalu ve veřejné přepravě. Přepravní obal (balení) tvoří samostatnou jednotku pro přepravu a využívá se i pro skladovaní a identifikaci výrobků. Pomocný obalový prostředek plní pouze určitou funkci balení (např. bezpečnostní rohové lišty, proložky, podložky, apod.), někdy však plní funkci obalu. S pojmem obal se často spojuje i další výraz označení anebo etiketa. Je součástí obalu a obsahuje informace o obsahu obalu. Může být nalepená na obal nebo volně přiložená.

Opětovně použitelný obal - vratný obal je určený k opakovanému využití (vícenásobnému) použití při dodávkách výrobků. Vratný obal je obyčejně zálohovaným obalem, tzn. že se za něj při koupi výrobku platí pevná částka, která se vrací při odevzdání obalu. Naopak nevratný obal je určený pro jedno použití při dodávce výrobků.

Vývozní obal (balení) je obal určený pro dodávky výrobků do zahraničí. Vývozní balení je upravené podle specifických přepravních rizik pro kontinentální nebo mezikontinentální přepravu.

Typ obalu je klasifikační jednotkou, která určuje obal podle materiálu a konstrukce. Existují různé materiály, které jsou vhodné pro výrobu obalů. Rozhodujeme se pro určitý druh materiálu podle toho, aby byl pro náš výrobek nejvhodnější z hlediska ochrany samotného výrobku, spotřebitele a životního prostředí a případně dalších funkcí, které by měl obal výrobku plnit. U typu obalů mnohdy hrají důležitější roli ekonomická hlediska nejen výrobce výrobku, ale i spedičních, dopravních a logistických firem. Hmotnost a tvar obalu mají velký význam pro optimalizaci řízení materiálových toků a řízení fyzické distribuce. Zde můžeme zařadit další pojmy jako je jednotlivý obal, jehož balení obsahuje jediný kusový výrobek. Naopak skupinové balení obsahuje určitý počet stejných výrobků nebo jednotek balení a sdružené balení obsahuje několik různých výrobků ve společném obalu (využívá se při vychystávání zboží podle objednávek odběratelů z distribučních skladů určeného do spotřeby resp. prodeje. Pro optimalizaci rozvozových tras je důležité i balení podle hmotnosti, tj. balení, u kterého se vnitřní objem obalu určuje podle předem stanovené hmotnosti náplně a balení podle objemu, u kterého se naopak hmotnost náplně určuje podle vnitřního objemu obalu, odvozeného z předem stanovených rozměrů. V neposlední řadě sem patří i balení podle kusů, u kterého se vnitřní objem obalu určuje podle předem stanoveného počtu kusů výrobků. Oběh obalu je cesta naplněného obalu k spotřebiteli a po jeho vyprázdnění zpět k opětovnému naplnění.

Typy obalů podle použitého materiálu:

Lepenkové obaly jsou z hlediska životního prostředí nejlepší, ale neposkytují výrobku dostatečnou ochranu. Vyrábí se z hladkých případně vlnitých lepenek (papír). Lepenkové obaly určené pro tekuté nebo kašovité náplně jsou zevnitř pokryté plastovou případně kovovou fólii. Tyto úpravy znemožňují případně ztěžují kvalitní recyklaci.

Dřevěné obaly - na výrobu obalů se používají různé druhy přírodního dřeva (v našich podmínkách je to nejčastěji smrk, dub, buk, ...), lepené dýhové desky (překližky) a lisované desky (pojivem jsou syntetická nebo ekologická lepidla a pojiva).

Textilní obaly - jutové pytle, hrubé látky z konopí na žoky a pytle pro sušené rostliny a potraviny.

Skleněné obaly - vratné skleněné lahve jsou obvykle pro přírodu nejšetrnější, protože skleněná láhev se dá naplnit až 70krát. Největší nevýhodou skleněných lahví je však jejich hmotnost a to, že před novým plněním se musí vymýt.

Kovové obaly - nejvíce je zde zastoupena ocel na výrobu plechovek pro alkoholické i nealkoholické nápoje.

Plastové obaly - při jejich výrobě a spalování se dostávají do ovzduší nebezpečné látky.

Plastové obaly mají vždy vyznačeno mezinárodním symbolem, o jaký typ polymeru se jedná. Polymery dělíme na termoplasty, které měknou v teple, chladem tuhnou (nylon, polyethylen, polyvinylchlorid, polystyren, teflon) a termosety, které tvrdnou teplem (bakelit, epoxid, polyester, polyuretan). Nejpoužívanější obalové plasty:

PET/PETE (kód 1) - polyethylen tereftalát je čirý, pevný a má dobrou odolnost proti pronikání plynů a vlhkosti. Obvykle se používá na PET láhve pro nealkoholické nápoje a vodu, pivo, hygienické vody (např. ústní voda), na nádobky na pomazánky a másla, salátové dresinky, fólie a potravinové tácky pro mikrovlnné trouby. Láhve jsou vyráběny injekčním vstřikováním. Recyklované, čisté PET pelety a drtě jsou velmi žádány výrobci vláken pro tkané kobercové příze, výrobu netkané stříže a geotextilie.

HDPE (kód 2) - polyethylen o vysoké hustotě (high-density polyethylene) je plastem používaným k výrobě lahví na mléko, džusy, vody a prací prostředky. Lahve z nepigmentovaného HDPE jsou průhledné, mají dobré bariérové vlastnosti a tuhost. Dobře se hodí pro balení výrobků s krátkou trvanlivostí, jako je margarín, mléko, margarínové tuby a jogurtové kelímky. Barevné láhve HDPE mají obecně lepší odolnost proti vzniku trhlin při namáhání a chemickou odolnost a proto se hodí jako obaly pro chemikálie pro domácnost i pro průmyslové chemikálie. Z recyklovaných obalů se vyrábí drenážní trubky, láhve na minerální mazací oleje, sběrné nádoby na recyklované druhotné suroviny, plastový nábytek, boudy pro psy, podlahové dlaždice, piknikové stoly, poštovní schránky, ploty apod.

PVC (kód 3) - polyvinylchlorid má kromě stálých fyzikálních vlastností vynikající chemickou odolnost, dobrou odolnost proti klimatickým vlivům a stabilní elektrické vlastnosti. Výrobky z PVC se dělí na výrobky z tvrdého PVC (láhve a fólie, ve stavebnictví - okna, potrubí, fitinky, linolea) a poddajného PVC (izolace drátů, fólie a plachty, podlahové krytiny, výrobky z umělé kůže, povlaky, obaly na krevní deriváty). Z recyklovaných obalů se vyrábí např. obalové materiály, pásky, podlahoviny, fólie a desky, nárazníky, podložky apod.

LDPE (kód 4) - nízkohustotní polyethylen (low-density polyethylene) je plast používaný především na fóliové aplikace vzhledem k jeho pevnosti, ohebnosti a relativní průhlednosti. Je vhodný pro tepelné svařování. Používá se na obaly na chléb, zmrzlé potraviny, láhve vyprazdňované vymačkáváním, dále na vlákna, nákupní tašky, oblečení, nábytek a koberce. Z recyklátu se vyrábí plastové poštovní obálky, pytle na smetí, podlahové dlaždice, nádoby na kompost, parkové řezivo (ploty, lavičky), ohradníky v zemědělství a ve stavebnictví jako náhrada dřeva.

PP (kód 5) - polypropylen má vynikající chemickou odolnost, je pevný a má nejnižší hustotu ze všech plastů používaných jako obaly. Má vysoký bod tání, což jej činí ideálním materiálem pro lití za horka. Používá se na výrobu obalů - láhve na kečup, jogurtové kelímky a tuby na margarín, medicinální láhve. Z recyklátu se vyrábí schůdky do kontrolních šachet, kbelíky na barvy, pouzdra na skladování videokazet, škrabky na led, podnosy v samoobsluhách, kolečka na travní sekačky, pouzdra na autobaterie.

PS (kód 6) - polystyren je velmi všestranný materiál, může být jak pevný, tak i pěnový. Obecně je čirý, tvrdý a křehký. Používá se na výrobu obalů na videokazety, obaly na kompaktní disky, kelímky na kávu, nože, lžičky, vidličky, tácky, nádobky na sendviče v rychlém občerstvení. Z recyklátu se vyrábí firemní tabule, golfová hřiště a drenážní systémy septiků, vybavení pracovních stolů, závěsné šanony, květináče, nádoby na smetí, apod..

Jiné (kód 7) - pod tímto kódem indikuje obalový plast vyrobený z jiné pryskyřice než jsou uvedeny nebo je vyroben z více jak jednoho plastu, které jsou použity v kombinaci. Používá se na výrobu demižonů na vodu, obalů pro citrusové džusy a kečupové láhve. Z recyklátu je vyráběno plastové řezivo a zakázkové výrobky.

Následující příklad dokazuje ekonomické a provozní úspory pro firmu zabývající se plněním a distribucí minerálních vod, která se rozhodla pro 10 tis. hektolitrů nápojů použít PET láhve s objemem 1 litr místo skleněných lahví 0,7 l. Tímto opatřením se snížila potřeba: palet o 16 %, nákladních automobilů o 31 %, hmotnost o 38 %, skladovací plocha o 30 % a skladovací plochy v maloobchodních organizacích o 37 %.

Každý typ materiálu má svoje výhody a nevýhody, avšak stále musíme myslet na to, jaké požadavky na obal má konkrétní výrobek.

Druh obalu je klasifikační jednotka určující obal podle tvaru (např. bedna, sud, pytel, láhev, apod.).

Abychom dostali ucelenou představu o všech funkcích obalu, můžeme je z hlediska marketingu dále dělit do následujících kategorií:

funkce technické: ochranné, manipulační, přepravní, skladovací,

funkce komerční: marketingově komunikační (propagační), informační, identifikační,

funkce společenské: funkce ochrany spotřebitele, ekologická, estetická, vzdělávací, zábavná, výchovná.

S ohledem na požadavky marketingu by měl obal plnit tyto funkce: - přilákat pozornost na určitou značku; - prosadit se v prodeji s ohledem na konkurenci; - přesvědčit zákazníka o ceně/hodnotě produktu; - charakterizovat značku a její výhody; - motivovat spotřebitele, aby si vybral danou značku.

Vizáž obalu, pro který se firma rozhodla, je často shodný nebo podobný vizáži samotné firmy. Mezi obaly a identitou organizace existuje velká podobnost. Organizace si musí určit svojí identitu a potom s ní seznámit veřejnost.

Obal představuje významný prvek marketingové komunikace výrobce se zákazníkem, respektive spotřebitelem. Kvalitní obal mnohdy dokáže dokonce přesvědčit zákazníky o jakosti výrobku. Jeho význam znásobuje i to, že z hlediska platných právních předpisů představuje významný prvek v zabezpečení ochrany spotřebitele.

Obal je symbolem cíle marketingu, je vizuálním a fyzickým důkazem výrobku, který se má prodat. Odevzdává zprávu o vlastním výrobku, značce, v jaké kategorii je zařazený, obrací se na typického zákazníka nebo propaguje přínosy výrobku (obsahu). Má přinášet jasné oznámení, i když na obalu nemůžeme nikdy přesně vidět to, co kupujeme, dokonce ani nemusíme koupit to, co na obalu vidíme. Často zaplatíme více za obal než za jeho obsah, který může být zvláštní anebo v jistém smyslu nepřiměřený. Obal se však může stát jedním z nejúčinnějších nástrojů aktivizujících prodej.

Firmy si musí uvědomovat sílu správného obalu při tvorbě okamžitého poznání značky a firmy spotřebitelem, protože kvalitní a správně inovovaný obal přináší konkurenční výhodu. Na druhé straně nekvalitní komunikace prostřednictvím obalu nebo nevhodně navrhnutý obal způsobují starosti spotřebitelům a snižují tržby pro firmu.

Rozhodování o kvalitě obalu je důležitou součástí pro celý výrobek a náleží do kompetence příslušných oddělení, jež mají tuto činnost na starost. Ve většině firem se jedná o řídící pracovníky z vrcholového managementu, z oddělení marketingu, nákupu a výroby (výjimku tvoří firmy a společnosti, které nic nevyrábí). Do rozhodovacího procesu mohou zasáhnout pracovníci oddělení logistiky, distribuce a pro environmentální záležitosti.

Firmy a společnosti mohou mít rovněž speciální oddělení na vývoj samotného obalu nebo samostatné oddělení na nákup materiálu na obaly. Důležitost jednotlivých oddělení je jiná u každého výrobce a u každého výrobku. Do celého rozhodovacího procesu o obalech výrobků může rovněž zasahovat externí konzultant.

Kvalitou obalu rozumíme míru, s jakou určitý soubor charakteristik splňuje stanovené požadavky. Někteří pracovníci marketingu považují obal za páté P (Packaging) marketingového mixu společně s cenou, výrobkem, místem a propagací. Většinou ale považují obal pouze za prvek výrobkové strategie. Tradičním východiskem rozhodování o obalu jsou většinou náklady a výrobní faktory.

Náklady na kvalitu a kvalitu obalu je nutné mít stále na zřeteli a neustále zvažovat jejich výši. Lepší je totiž investovat do kvalitního obalu, než pak prodělat na poškozených reklamovaných výrobcích v důsledku jejich poškození nebo ztratit, případně vůbec nezaujmout zákazníky v důsledku nezajímavosti obalu výrobku. Norma ISO 9004 doporučuje náklady na kvalitu pravidelně sledovat a vyhodnocovat ve vztahu k ostatním nákladovým ukazatelům a tyto pravidelně oznamovat vedení podniku. Sledování nákladů na kvalitu má poskytnout přehled nejen o přiměřenosti jejich vynakládání, ale má umožnit hlavně jejich řízení tak, aby se dosáhla vyšší efektivnost procesu.

Vývoj a příprava dobrého a efektivního obalu nového výrobku vyžaduje následující rozhodovací procesy o:

> koncepci obalu a balení,

> specifických prvcích obalu,

> efektivnosti vynaložených prostředků na vývoj obalu,

> etiketách,

> změně a inovaci obalu.

Zásadní úlohou při rozhodování o kvalitě obalu je vytvořit koncepci balení. Koncepce balení stanovuje, čím by měl být obal pro výrobek, případně co může obal pro výrobek poskytnout. V tomto kontextu můžeme hovořit, že jde o dizajn obalu, který musí řešit nejen návrh nového obalu, ale musí brát v úvahu i to, s jakou efektivností a účinností bude celý obal spolu s obsahem plnit svoje vlastnosti od výroby po spotřebu, jak efektivně budou zpracovány a využity suroviny, materiály a energie v průběhu technologie výroby, ale i ve sféře užití, tj. při spotřebě výrobku. Dizajn nemá dát novému anebo inovovanému výrobku pouze nový plášť, který by jen povzbudil ke koupi, ale spolu s vnějším vzhledem výrobku musí řešit i jeho ostatní užitkové a funkční vlastnosti tak, aby se výrobek stal přínosem pro spotřebitele a pro společnost. Často se však význam dizajnu potlačuje. Na vytvoření správné koncepce obalu, je nutné odpovědět na tyto a další otázky jako např.: - Má být hlavní funkcí obalu ochrana výrobku? - Musí být zavedena nová metoda spojená s šířením výrobku? - Má obal propagovat nový způsob snadnější likvidace obalů? - Má informovat o určitých kvalitách výrobku a firmy? - Má plnit i jiné funkce?

AUTOR: Doc. Ing. Václav Cempírek, Ph.D.


Literatura:


CEMPÍREK, Václav, KAMPF, Rudolf ml. Logistika. 1. vyd. Institut J. Pernera, o.p.s. Pardubice: Ediční středisko Univerzity Pardubice, 2005. 106 s. ISBN 80-86530-23-X.

CEMPÍREK, Václav. Technologie ložných a skladových operací. 1. vyd. Institut J. Pernera, o. p. s. Pardubice: Ediční středisko Univerzity Pardubice, 2007. 87 s. ISBN 80-86530-36-1.
Zdroj: Logistika

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí