zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Roste přeprava nebezpečných věcí

13.08.2008
Havárie
Roste přeprava nebezpečných věcí
K nejrychleji se rozvíjejícím odvětvím v oboru kamionových přeprav patří přeprava nebezpečných nákladů. Přestože jejich objem neustále stoupá, jak vyplývá z údajů společnosti BlueTrucks, musejí přepravci v Česku překonávat řadu překážek.

Specifika přepravy nebezpečných nákladů jsou daná především vlastnostmi převážených surovin. Mezi nebezpečné se řadí přeprava hořlavých kapalin, toxických a žíravých látek a jiných nebezpečných látek a předmětů, sloužících především chemickému průmyslu. Při jejich přepravě musí být přesně dodrženy podmínky, za jakých lze s danou surovinou manipulovat. Při jejich porušení hrozí např. riziko výbuchu nebo kontaminace okolního prostředí, což by mohlo zanechat následky na zdraví lidí, kvalitě životního prostředí a znamenat i ekonomické ztráty při odstraňování následků. Proto se přeprava nebezpečných nákladů řídí závaznými pravidly. V Česku se od roku 1987 přepravci řídí Evropskou dohodou o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR), která byla uzavřena v roce 1957 v Ženevě.

Přepravci nebezpečných věcí u nás aktuálně řeší řadu problémů. Jedním z nich je zákaz vjezdu nebezpečných nákladů na úsek dálnice D1 v oblasti Želivky a Humpolce. "Zatímco v celé Evropě přeprava nebezpečného zboží směřuje na dálnice, my se musíme v místě objížďky pouštět do kopcovitého terénu s úzkými, zejména v zimě téměř nesjízdnými silnicemi," říká Radek Holub, ředitel společnosti BlueTrucks. "Jezdí se také po silnicích 1. a 2. třídy vedoucích přes města a vesnice. Považuji to za riziko nejen pro naše řidiče, ale také pro obyvatele oblasti, kterou jsme nuceni projíždět," dodává Holub.

Stejně jako v jiných technických oborech i zde pociťují firmy nedostatek kvalifikovaných zaměstnanců. Přeprava nebezpečných nákladů totiž klade vysoké nároky na znalosti a zkušenosti řidičů, kteří musejí projít náročným školením, aby vyhověli všem požadavkům legislativy. Zároveň to musejí být skuteční profesionálové se smyslem pro zodpovědnost; obcházení předpisů a nařízení by zde mohlo mít nedozírné následky.

K přepravě rizikových surovin se používají speciální cisternové soupravy, které jsou schopny udržet chemikálie po celou cestu ve vhodném prostředí nezávisle na vnějších podmínkách. Firma BlueTrucks v současné době disponuje šestnácti cisternovými soupravami. Jsou mezi nimi i vícekomorové cisterny, ve kterých lze najednou převážet více druhů chemikálií, nebo tahače vybavené kompresory pro vypouštění produktu. Z méně běžných technologií v BlueTrucks využívají tzv. cisterny s vlastním čerpadlem, které mohou stáčet a následně převážet i vysoce nebezpečné tekutiny s bodem vzplanutí nižším než 17 °C.

Problémem je také nedostatek čisticích stanic. V České republice najdeme pouze dvě (v Litvínově a Bohumíně), takže řidič často najede s prázdnou cisternou stovky kilometrů navíc, aby ji mohl nechat vypláchnout před načerpáním dalšího nákladu.

V letech 2006/2007 došlo v BlueTrucks k meziročnímu nárůstu přeprav nebezpečných nákladů o 20 %, firma proto přistoupila k postupnému rozšiřování svého vozového parku. "Více než tři čtvrtiny exportních nebezpečných přeprav tvoří pryskyřice, pětinu různé kyseliny a zbylých pět procent připadá na oleje, lepidla a ostatní produkty spadající do klasifikace nebezpečného nákladu," uvádí Radek Holub.
Zdroj: Logistika

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí