zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Pozvánka na seminář ZAJÍC A JEHO MÍSTO V KRAJINĚ

19.08.2008
Příroda
Pozvánka na seminář ZAJÍC A JEHO MÍSTO V KRAJINĚ
12. – 13. září 2008 v Roudnici nad Labem 

Česká lesnická společnost, o.s.,  ve spolupráci s Českomoravskou mysliveckou jednotou  a Městským úřadem v Roudnici n. L. 

 Vás srdečně zve na  odborný seminář 

ZAJÍC A JEHO MÍSTO V KRAJINĚ
 

 Česká lesnická společnost v dlouhodobém zájmu o rozvoj myslivosti reaguje tímto odborným seminářem  na aktivity Podřipského zájmového sdružení nájemců honiteb, jehož cílem je na základě analýzy stanovištních podmínek na 50.000 ha území, reprezentovaných strukturou a kvalitou vegetačního krytu, vytipovat ty úpravy prostředí, které povedou k eliminaci negativních antropogenních změn.

Na základě výsledků této analýzy sdružení formuluje konkrétní doporučení a plošně kvantifikuje revitalizační opatření, včetně jejich ekonomického vyhodnocení. Pro vlastní řešení revitalizace oblasti byl jako vhodný bioindikační druh zvolen zajíc polní, jehož zdejší populace byla v katastrofálním zdravotním stavu. Po tříletém plošném léčení se zdravotní stav objektivně zlepšil do takové míry, že v některých lokalitách lze léčení přerušit.

Seminář seznámí účastníky z řad lesníků na všech stupních LH, myslivce i úředníky veřejné správy s novými poznatky i dosavadními výsledky práce při ochraně a obnově přírody nejen Podřipského sdružení nájemců honiteb.

Bylo zažádáno o akreditaci u ministerstva vnitra podle zák. č. 312/2002 Sb., o vzdělávání úředníků. 

ISBN 978-80-02-02059-2 

12. – 13. září 2008 v Roudnici nad Labem 

pátek – seminář a společné večerní posezení
sobota – odborná exkurze

Mediální partneři ČLS:

www.silvarium.cz                                                            www.enviweb.cz

Odborní garanti:

Ing. Karel Hrouzek, MěÚ Roudnice nad Labem

Odbor životního prostředí

Tel:  416 850 181, e-mail: khrouzek@roudnicenl.cz

Ing. František Havránek, CSc., VÚ LHM Jíloviště-Strnady

Praha 5 – Zbraslav

Tel: 605 264 633, e-mail:  Fhavranek@quick.cz

Organizační garant:

Ing. Karel Vančura, Česká lesnická společnost, o.s.

Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1

mobil:  776 791 401, e-mail: cesles@csvts.cz

Časový program odborné akce:

Pátek  12. září        8,30  -    9,30 hod.        prezence

  9,30  -  13,00 hod.        zahájení a přednášky

13,00  -  14,00 hod.        přestávka na oběd

14,00  -  16,00 hod.        pokračování  přednášek

18,00            -   20,00 hod.                    společné večerní posezení

 

Sobota 13. září      8,30 - 8,45 hod.              sraz účastníků exkurze

9,00           hod.                             odjezd autobusu na exkurzi

11,00/11.30                             ukončení exkurze                     

Odborné referáty:

Ing. Vladimír Drož, vedoucí Odboru životního prostředí Roudnice n.L.    

Metodika a zkušenosti s plošným léčením zaječí zvěře na  Podřipsku

Zástupce MZe, odbor 16230 (Odbor rybářství, myslivosti a včelařství)

Úloha  státní správy myslivosti při ochraně a obnově životního prostředí (nepotvrzeno)

Doc. MVDr. Karel Bukovjan, CSc. - Ing. František Havránek, CSc.

Institut ekologie a chovu zvěře  Praha, Výzkumný ústav lesního hospodářsví a myslivosti

Využití zaječí zvěře v ekologickém monitoringu zátěže krajiny

Doc. MVDr. Karel Bukovjan, CSc. - Ing. Tomáš Hrouda

Institut ekologie a chovu zvěře Praha

Detekce esterů kyseliny ftalové v tukové tkáni zvěře a riziko kontaminace potravního řetězce člověka

Dr. Heinz Spittler, Landesanstalt für Ökologie Bodenordnung u. Forsten, Bonn, SRN Forschungsstelle für Jagdkunde

Populace zajíce v kulturní krajině

RNDr. Ivo Sýkora, CSc., MK ČMMJ Praha, OMS Pardubice

Zajíc polní na okrese Pardubice

Doc. Ing. Jaroslav Slamečka,CSc.,

Slovenské centrum polnohospodárského výzkumu v Nitre

Populační dynamika zajíce a jeho životní prostředí      

Ing. Jiří Janota, Ing. Jitka Kůtová, Zemědělská univerzita Praha

Dřevinné formace a zvěřní políčka na Podřipsku

Ing. František Havránek, CSc. Ing. Miloš Ježek, Ing. Tomáš Hrouda

Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti,v.v.i.

Význam krajinných prvků pro vývoj populace zajíce

Zdeněk Fanta, myslivecký hospodář honitby Ctiněves - Černouček           

Praktické zkušenosti s rekonstrukcí krajiny na úpatí Řípu

v honitbě Ctiněves - Černouček

Ing. Viktor Zanker, starosta honebního společenstva Račice           

Spojení vlastníka pozemků a obnovy přirozeného prostředí pro drobné živočichy v honitbě Račice

Miroslav Novák, předseda představenstva honitby Astur, a.s.

Zemědělská velkovýroba nemusí být v rozporu se životním prostředím drobné zvěře – příklad z honitby Astur

Doc. Ing. Vladimír Hanzal, CSc., Dr. Ing. František Libosvár

Jihočeská univerzita, Katedra rybářství a myslivosti

Význam plodin a bylin pro zvěř

Prof. Emil Tkadlec, PřF UP v Olomouci, Katedra ekologie a životního prostředí

Vliv velkoprostorové klimatické proměnlivosti na populační růst zajíce polního

RNDr. Jakub Hruška, CSc., Česká geologická služba

Populační dynamika zajíce v letech 2003-2007 - vliv klimatu a zemědělského hospodaření

Organizační pokyny:

Odborná akce  se koná v pátek 12. září 2008 v konferenčním sále hotelu Vavřinec, na adrese Karlovo náměstí 20, 413 01 Roudnice n. Labem (horní okraj náměstí v Roudnici), v sobotu exkurze podřipskem do honiteb Račice a Ctiněves – Černouček (Říp).

Ubytování je zajištěno blokovou rezervací převážně ve tří -, částečně dvoulůžkových pokojích Hotelu Sport-Lípa, adresa: Vědomice 297 (z centra Roudnice přes Labe a hned za mostem vpravo, sport. areál),www.hotelsportlipa.cz

Rezervovaná kapacita jménem ČLS je 52 osob do 22.8., lůžko si každý účastník rezervuje sám mailem na adrese info@hotelsportlipa.cz, (pí. Šímová), dle vlastních požadavků:

Cena 460, - Kč se snídaní/noc/os. (platba na recepci, ubytování není v ceně semináře),

Cena 400,- Kč bez snídaně/noc/os.

Lůžka budou přidělována podle pořadí došlých mailových rezervací („kdo dřív přijde...“). V místě ubytování bude pro účastníky semináře připravena společná večeře (v ceně semináře) a následovat bude společný večer  s neformální odbornou diskusí. Ráno budou před hotelem přistaveny autobusy na exkurzi.  ČLS dále ubytování nezprostředkovává.

Exkurze  -  do honitby Račice (biopásy, zvěřinová políčka a krmné linky v centru honitby s výkladem k zakládání) a do honitby Ctiněves – Černouček (způsob zakládání, udržování a ochrany zařízení pro drobnou a spárkatou zvěř, vyhovující nárokům zvláště chráněného území hory Říp. Seznámení s aplikací „systému 500“ a s Modelovým projektem úpravy prostředí regionu – vypracovaným Ústavem pro výzkum lesních ekosystémů.

1.      Cestovné a případné další náklady si hradí účastníci sami nebo je hradí jejich vysílající organizace.

2.      Účastnický poplatek činí  1400,- Kč,  přednášející neplatí. Poplatek za účastníka (účastníky) uhraďte ve prospěch účtu ČLS u KB Praha, č.ú. 12437111/0100, k.s. 0308, v.s. 224809.   Upozornění: ČLS  je plátcem DPH, DIČ: CZ00549746 .

      Na jednu přihlášku lze přihlásit i více účastníků a úhradu provést jednou platbou.

3.      Součástí účastnického poplatku je sborník přednášek a občerstvení (zde: občerstvení  v průběhu semináře, oběd večeře, sobotní exkurze. Ubytování není v ceně semináře.

4.      Řádně vyplněnou závaznou přihlášku zašlete nejpozději do   1. září 2008 na e-mailovou adresu  cesles@csvts.cz, případně poštovní: ČLS, Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1. Po tomto termínu je nutné přihlášení telefonicky dohodnout s organizačním garantem a platbu provést na místě. Při platbě převodem či složenkou uveďte do Zprávy pro příjemce jméno účastníka či firmu i v.s. 224809 (preferujeme přihlášky mailem, děkuji!).

5.      Nezúčastníte-li se jednání, pošlete za sebe náhradníka. Poplatek nebude vrácen, ale zašleme sborník.

6.      Přijetí závazných přihlášek zaslaných jinak než mailem nepotvrzujeme. Prosíme              o včasné zaslání přihlášek a úhradu vložného.

Na Vaši účast se těší pořadatelé

 

Další odborné semináře ČLS najdete na www.cesles.cz
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí