zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Ekologické investice ano, ale záleží na lokalitě

11.09.2008
EIA
Ekologické investice ano, ale záleží na lokalitě
Chvályhodný záměr, řekne si leckdo. Jenže obyvatelé i zastupitelstvo se postavili proti...
Firma Komaxo chtěla postavit ve svém průmyslovém areálu v Krásné Lípě na Děčínsku elektrárnu na biomasu. Město i občanské sdružení Lípa pro zdraví se postavily ostře proti - elektrárnu 100 metrů od návštěvnického centra Národního parku České Švýcarsko rozhodně nechtějí.

Jednatel kolínské společnosti Komaxo Zdeněk Záboj původně předpokládal, že elektrárna by mohla být spuštěna na začátku roku 2009. Pracovalo by v ní 30 lidí. Firma slibovala, že by udržovala silnici, po které by jezdila auta s palivem, že by elektrárna mohla zásobovat město teplem, jež by bylo o pětinu levnější, než je teplo z městského zdroje, a že by firma sponzorovala různé aktivity v Krásné Lípě.

Chvályhodný záměr, řekne si leckdo. Jenže obyvatelé i zastupitelstvo se postavili proti. Obyvatelé nejdříve podepsali petici proti výstavbě, posléze založili i občanské sdružení Lípa pro zdraví, jehož cílem je boj proti plánované elektrárně.

"Elektrárna by byla přímo v centru města, na místě bývalé teplárny, která je víceméně nefunkční, místo ní jsme si museli sami postavit novou plynovou kogenerační jednotku, která vytápí obecní domy, takže teplo, ani elektrárnu o výkonu 7 megawattů elektřiny a 31 megawattů tepla už nepotřebujeme. Veškeré palivo by se vozilo nákladními auty přímo přes náměstí. Jiná cesta není. Bojíme se také exhalací. Vždyť ve městě se stýkají tři chráněná území Lužické hory, Labské pískovce a České Švýcarsko. Chceme zde rozvíjet turistický ruch a do těchto plánů nám elektrárna nezapadá," říká starosta Krásné Lípy Zbyněk Linhart.

MĚSTO ZASPALO

Když vloni přišel poštou tento investiční záměr, který úspěšně prošel tzv. malou EIA neboli posuzováním vlivu stavby na životní prostředí, město mělo možnost se k tomu vyjádřit, ale neudělalo to. "Prostě jsme to zjistili pozdě," prozradil starosta. Radnice poté, ač se zpožděním začala jednat. "Stěžovali jsme si na krajském úřadu, že s investičním záměrem nebyla dostatečně seznámena veřejnost, navíc, že v podkladových materiálech jsou hrubé chyby, také, že například Správa CHKO Lužické hory během rekordních čtyř dnů usoudila, že stavba nebude mít žádný negativní vliv na životní prostředí. Nakonec jsme docílili toho, že Ústecký kraj výsledek posuzování vlivu na životní prostředí zrušil, a musí proběhnout znovu," vysvětlil Linhart s tím, že nyní jde už o tzv. velkou EIA, kdy se do posuzování vlivu stavby na životní prostředí bude muset zapojit i veřejnost, účastníkem řízení bude i Krásná Lípa, ale i města a obce z přilehlého Saska. "Navíc nyní na regulérnost posuzování vlivu na životní prostředí nedohlíží Ústecký kraj, ale přímo ministerstvo životního prostředí," dodal Linhart. Velká EIA byla zadána letos v zimě, zatím není dokončena.

Starosta též tvrdí, že jedinou motivací investora je snaha získat dva druhy podpor: na výstavbu zdroje obnovitelné energie a vyšší výkupní cenou zelené energie, a že podle záměru může investor spalovat biomasu a uhlí v libovolném poměru. Takže nakonec vůbec nemusí jít o ekologickou investici.

Zamítavému postoji města investor Zdeněk Záboj nerozumí. "Nabídl jsem vybudovat infrastrukturu za 12 milionů, pomocí které jsem chtěl dodávat o 20 % levnější energii domácnostem. Názor zastupitelů jako laiků je podle mne neobjektivní," odmítl investor obavy radnice.

Ani zástupce hejtmana Ústeckého kraje Radek Vonka, který má na starosti životní prostředí v regionu, není však záměrem Zdeňka Záboje nadšen. "Investor musí získat souhlas samosprávy, jinak to nepůjde. Osobně si ale myslím, že takové projekty nemají v regionu, kde je tak zachovalá příroda, která má šanci se stát rezervací UNESCO a je jednou z nejvýznamnějších středoevropských turistických destinací, co dělat. Nemám nic proti obnovitelným zdrojům, ale je třeba pečlivě zvažovat, kde je budovat, aby nepřinesly více škody než užitku," říká Vonka.

DVOJÍ TRESTNÍ OZNÁMENÍ

Přestože posouzení vlivu stavby na životní prostředí na ministerstvu životního prostředí ještě zdaleka neskončilo, firma Komaxo v červnu zahájila pokládku tří nových vysokonapěťových kabelů pro napojení elektrárny na rozvodnou síť ČEZ. A to bez informování dotčených osob, čímž nesplnila požadavky § 152 stavebního zákona. To ale důrazně popřel vedoucí kotelny Milan Pešír, podle kterého se pouze opravovaly stávající kabely a k tomu žádná povolení ani ohlášení nejsou potřeba.

"Ale i v tom případě musí stavebník zajistit řádnou přípravu a provádění stavby, například vytyčením inženýrských sítí a v dostatečném předstihu informovat osoby těmito pracemi dotčené, tj. i vlastníky. A to se nestalo," odpověděl starosta města Zbyněk Linhart. Tři nové vysokonapěťové kabely byly podle starosty viditelně dimenzovány pro připravovanou elektrárnu, respektive na přenos jejího plánovaného výkonu, navíc nejdou ani ve stávajících trasách. "Z celého postupu je patrná snaha vyhnout se řádnému územnímu a stavebnímu řízení a obejít povinnost plynoucí ze stavebního zákona," tvrdí starosta.

Proto město zareagovalo a třetí den poté, co Komaxo kabely položilo, je se souhlasem celého zastupitelstva zase vykopalo. "Město vyňalo pouze kabely, které ležely na jeho pozemcích," říká starosta. Kromě toho podalo i trestní oznámení Policii ČR a oznámení o porušení několika zákonů poslalo i rumburskému stavebnímu úřadu. "K porušení zákonů došlo mj. v provádění prací bez nutných dokladů, zásahu do místní komunikace, kácení dřevin a zejména k nepovolenému zásahu do cizího majetku, což považujeme za protizákonný postup," vyjmenovala mís-topředsedkyně Občanského sdružení Lípa pro zdraví Hana Volfová. Trestní oznámení na zastupitelstvo však podala i firma Komaxo, celá věc se nyní vyšetřuje.

KOMAXO OMEZUJE SVÉ PLÁNY

Je firma Komaxo i přes ostrý odpor města Krásná Lípa odhodlána své plány uskutečnit? "Ne, od původního záměru postavit elektrárnu na biomasu jsme upustili. Je to boj s větrnými mlýny. Namísto toho chceme nyní jen vybudovat kogenerační výrobu elektřiny a tepla, ale z uhlí, nikoliv z biomasy, a o daleko menší kapacitě, než byla plánovaná. Původně jsme chtěli vyrábět 8 tisíc kilowattů elektřiny za hodinu, nyní jen 200 kilowattů," vysvětlil Zdeněk Záboj s tím, že kvůli nutnosti zaplatit "velkou i příhraniční EIA" i kvůli zvýšení cen uvažované technologie by se stavba nyní prodražila až o 30 milionů.

Může tedy město Krásná Lípa slavit vítězství? Ne, protože Zdeňku Zábojovi nevěří. "Jelikož jejich předchozí záměr nevedl k úspěšnému konci, pravděpodobně přehodnotili své záměry a chtějí postupovat k cíli jinými, postupnými cestami," napsal v dopise firmě ČEZ Distribuce starosta Linhart. Město totiž nesouhlasí ani s vybudováním menšího zdroje výroby elektřiny a žádá ČEZ, aby nepovolil napojení tohoto zdroje do své rozvodné sítě.

"Firma Komaxo nás žádala o souhlas se zabudováním zdroje elektrické energie v místě (55 kW). Ten jsme jim nevydali, protože s uvedeným záměrem zásadně nesouhlasíme, ale především - umísťování jakéhokoliv zdroje v tomto místě je v rozporu s územním plánem. Musím konstatovat, že jakákoliv snaha v dané lokalitě zbudovat zdroj elektrické energie, když ne standardní cestou, tak nějakými postupnými kroky, je jen obcházením pravidel a zákona. Domníváme se, že příslušné firmy i státní orgány by takovému počínání měly bránit," uvedl v dopise starosta.

Také občanské sdružení Lípa pro zdraví se domnívá, že investor se chce jen vyhnout řízení EIA a zapojení veřejnosti do posouzení vlivu provozu elektrárny na životní prostředí a zdraví obyvatel a začal proto stavět "načerno".

"Proto připravujeme novou petici proti plánované elektrárně," uvedla v polovině srpna Hana Volfová.

AUTOR: ALENA ADÁMKOVÁ
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí