zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

PRVNÍ REALIZACE PCO V ČESKÉ REPUBLICE!

11.09.2008
Ovzduší
PRVNÍ REALIZACE PCO V ČESKÉ REPUBLICE!
V současné době nepříjemný zápach představuje závažný problém všude kolem nás.

Můžeme se s ním setkat téměř všude, např. na biologických čistírnách odpadních vod, úpravnách vod nebo v řadě průmyslových výrob.

Fotokatalytická oxidace (dále PCO) a Ionizace (dále IAO) jsou moderní technologie, které jsou schopny dokonale potlačit potencionální nebezpečí vzniku problémů se zápachem. Tyto metody patří do fyzikálně-chemických způsobů odstraňování zápachů, tím je možno minimalizovat provozní potíže a obejít řadu nevýhod klasických biofiltrů spojených s nepostradatelností stabilního biologického procesu. Společnost ASIO, spol. s r.o. již mnohokrát tyto fyzikálně-chemické technologie na čištění zápachu představila a presentovala na různých seminářích, výstavách po České Republice a publikovala v několika odborných časopisech. Nesporné provozní výhody spojené se 100% funkčností pouze na základě odběru elektrické energie byli přijaty s povděkem, ale stále zde panovala nedůvěra, která vycházela z chybějících referencí v České Republice. Proto jsme rádi, že první realizace je na světě.

Mlékárenská společnost NET PLASY, spol. s r.o., jako výrobce sortimentu pomazánkových másel, pařených sýrů, termizovaných sýrů a dalších výrobků zaujímá jedno z předních míst mezi tuzemskými výrobci. V roce 2001 společnost získala certifikát ISO 9001. V posledních letech úspěšně expanduje i na zahraniční trhy. Za své výrobky získala celou řadu významných ocenění. Prvořadým cílem společnosti jsou kvalitní výrobky a spokojený zákazník. V polovině roku 2007 se však vyskytl velmi závažný problém. V okolí celé čistírny odpadních vod se šířil nepříjemný zápach, který vedl ke stížnostem obyvatelstva Bystřice pod Hostýnem žijící poblíž mlékárny. Odbor životního prostředí v Bystřici pod Hostýnem proto určil této společnosti termín do konce měsíce května 2008, kdy musí být vyřešena situace s obtěžujícím zápachem. V loňském roce se společnost pokoušela nepříznivý stav se zápachem vyřešit instalací klasických biofiltrů. Po špatné zkušenosti s těmito biofiltry byla oslovena fa ASIO, spol. s r.o. a zelenou dostala nová technologie, tj. fotokatalytické oxidace (PCO). Jedná se o první realizaci v České republice – viz obr.č.1 a 2.

Technologie PCO čistí nepříjemný zápach jako celek, tj. směs organických i anorganických sloučenin. Je to proces, který kombinuje fotooxidaci za působení UV světla a katalytickou oxidací. Technologie se obvykle používá v aplikacích, kde jsou odpadní plyny značně zatíženy obtížně oxidovatelnými, zapáchajícími nebo organickými látkami jako jsou H2S sirovodík, NH3 amoniak, (CH3)2S dimethylsulfidy, VOC těkavé organické látky, CH3-SH, CH3-CH2-SH merkaptany aj. Ve vyčištěném vzduchu se vyskytuje oxid uhličitý (CO2), dusík (N), síra (S) a vodní pára (H2O). Jedná se o zařízení, které je provozně spolehlivé, prostorově nenáročné, téměř bez nároků na obsluhu a fungující okamžitě, tj. po stisknutí vypínače vychází z jednotky PCO čistý vzduch. Rovněž spotřeba el.enegie je zanedbatelná, u instalované jednotky o výkonu 600 m3/hod. je to 3 kW.

Obr. č.1 a 2 –  Pohled na technologii PCO o výkonu 600 m3/hod.

Jednotka PCO čistí nepříjemný zápach z následujících částí:

  • budova flotační jednoty,
  • aktivační nádrže č.1 a č.2,
  • dosazovací nádrž,
  • odtokový kanál vyčištěné vody.

 
Surový nepříjemný zápach je tvořen převážně sirovodíkem (H2S) do max. 100 ppm, amoniakem (NH3) do max. 10 ppm, pachovými látkami do 4000 OU/m3.

K PCO jednotce z míst, kde se linul nepříjemný zápach byly přivedeny 2 potrubí větve z PP s ochranným nátěrem proti UV záření. Po připojení PCO jednotky ke zdroji el.energie byla jednotka připravena ke spuštění do provozu.

Jednotka PCO byla spuštěna do provozu 5.června 2008. Musíme konstatovat, že nepříjemný zápach je ve společnosti NET PLASY už minulostí. Po dvou měsíčním provozu nejenom že technologie PCO dokonale čistí zápach v areálu společnosti, ale rovněž lidé v okolní bytové zástavbě přestali podávat petice na odbor ŽP na MÚ v Bystřici pod Hostýnem.

Poznámka :

Společnost ASIO, spol. s r.o. má ve své široké škále výrobků a zařízení rovněž zařízení na čištění zápachu pracující na principu fotokatalytické oxidace (PCO) i ionizace (IAO). S dodávkou samotného zařízení jsou spojeny i komplexní služby, tj. změření obsahu škodlivých látek mobilním přístrojem, návrh vhodného zařízení s jeho umístěním, návrh velikosti zařízení s četností výměny vzduchu, návrh a dimenze optimálního potrubního připojení k PCO a IAO jednotkám a možnost odzkoušení na poloprovozním zařízení.

Obr. 2

Zdroj: ASIO s.r.o. - www.asio.cz

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí