zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Pozvánka na semináře Návaznosti 2008 - aneb proč čistíme odpadní vody

15.09.2008
Voda
Pozvánka na semináře Návaznosti 2008 - aneb proč čistíme odpadní vody

Podzimní cyklus seminářů firmy ASIO spol. s r.o.

Nutrienty ve vyčištěných vodách a jejich vliv na osídlení vod
Většina z nás se setkává při navrhování, posuzování a povolování ČOV s čísly vyjadřujícími povolené koncentrace fosforu a dusíku ve vyčištěné vodě. Přitom je jasné, že jedna věc jsou čísla v nařízení vlády, ale druhá věc je vždy konkrétní tok, přinejmenším jeho průtoky a že mikroorganismy se chovají pokaždé trochu jinak. Abychom tedy věděli, jaký konkrétní vliv mají na mikroorganismy (hlavně sinice) fosfor a dusík, dovolili jsme si pozvat odborníka – uznávaného mikrobiologa na tuto problematiku a nechat ho odprezentovat zajímavý pohled z druhé strany. Tj. jaké koncentrace fosforu již startují rozvoj sinic, je z hlediska vývoje sinic nutná denitrifikace atd.? Jaká opatření mají smysl z hlediska snížení množství sinic, je vhodné používat chemické přípravky na jejich likvidaci? Prostě nový pohled v nových souvislostech.

Kal z čistíren – odpad nebo zdroj živin
Jaké jsou možnosti zpracování kalu, souvislosti s ekonomikou celé ČOV, kompostování a komplexní přístup k odpadům z obce, řešení zápachu na ČOV.

Dešťové vody a ovlivnění vody v tocích
V Německu byla v letošním roce vydána směrnice DWA-M 153, která je vlastně návodem, jak postupovat v jednotlivých případech, vypouštění dešťových ze zpevněných ploch vod do zásaku a do toků. Princip této směrnice spočívá v tom, že na jedné straně se ohodnotí lokalita, kam bude vypouštěno (tj. tok nebo vsak) a na druhé straně se ohodnotí na základě množství vod a způsobu provozování zdroj dešťové vody tj. odkud bude vypouštěno. Porovnáním zdroje a lokality, kam bude vypouštěno se stanoví potřeba opatření – tj. ve výsledku jsou lokality, kde lze vypouštět bez předčištění, lokality s mechanickým předčištěním nebo lokality, u nichž je nutné zpomalovat odtok a samozřejmě různé kombinace. Tj. tato směrnice dává vlastně odpověď na otázku, kdy a jak dešťové vody čistit…
 
ZAŘAZENÍ SEMINÁŘŮ

1) „Program celoživotního vzdělávání ČKAIT“ s bodovým hodnocením - 1 bod.
2) „Akreditovaný vzdělávací program MVČR pro pracovníky veřejné správy“ - průběžné vzdělávání.
Semináře jsou pro státní správu zdarma. V případě požadavku o vydání Osvědčení o absolvování akreditovaného semináře je toto zpoplatněno částkou 600,- Kč. Nutno avizovat v přihlášce.
(Vzdělávací instituce ASIO, spol. s r.o., č.a.: AK/I-30/2006)

PRO KOHO JE SEMINÁŘ URČEN:
Projektanty, pracovníky veřejné správy a státní správy, stavební firmy, vodohospodářské společnosti a ostatní odbornou veřejnost.

CÍL SEMINÁŘE:
Pokračování ve vzdělávání účastníků pro vodohospodářskou praxi při projektování a schvalovacích řízeních ve státní správě.
Seznámení s novinkami na trhu a v legislativě.

Místa konání
Datum   Město Místo konání
čtvrtek 30.10.2008       Brno BVV, Kongresové centrum, Výstaviště 1
úterý 4.11.2008       Praha Jižní město, koleje VŠCHT

Pořádá
ASIO, spol. s r.o., Tuřanka 1, P.O. BOX 56, 627 00 Brno
tel.: 548 428 111,   fax: 548 428 100
www.asio.cz

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí