zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Pozvánka na KURZ „ODPADOVÝ HOSPODÁŘ“

22.09.2008
Odpady
Pozvánka na KURZ „ODPADOVÝ HOSPODÁŘ“

Odborný program kurzu obsahuje aktuální okruhy z oblasti legislativy odpadového hospodářství. Kurz  svým časovým rozsahem a procvičováním témat na příkladech pomůže účastníkům vykonávat funkci odpadového hospodáře.

Zdravotní ústav se sídlem v Pardubicích
a Regionální centrum pro vzdělávání a informace v životním prostředí

Pořádají kurz Odpadový hospodář

25. – 26. 11. 2008
Místo konání: Dům techniky Pardubice

Akce č.: 10020672

Program:

1/  Legislativní úprava nakládání odpady /zákon         
     č.185/2001 Sb. v platném znění

2/ Odpadový hospodář – podmínky ustanovení do
    funkce a povinnosti

3/ Hodnocení nebezpečných vlastností
    odpadů a zařazení do katalogu odpadů

4/ Podrobnosti nakládání s odpady a  vedení evidence
    odpadů
- vyhláška č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady
- obsah žádosti k nakládání s odpady
- technické požadavky na zařízení
- podrobnosti nakládání s vybranými výrobky a odpady (PCB, oleje, kaly, autovraky, biologicky rozložitelné odpady, azbest)
- vedení evidence a ohlašování 
- plány odpadového  hospodářství

5/ Zpětný odběr vybraných výrobků                
- elektrozařízení,  pneumatiky, oleje, baterie

6/ Odstraňování odpadů
- vyhl. č. 294/2005 Sb. , skládkování, plány úprav
  skládek
-  skládky a IPPC
   - spalování odpadů

7/ Vztah zákonů o odpadech a obalech.

8/  Přeshraniční přeprava odpadů

9/ Výkon státní správy, sankce za neplnění
      povinnosti – fakultativní pokuty

10/ Platnost jednotlivých ustanovení
      Změny některých dalších zákonů

11/ Praktické zkušenosti z plnění funkce 
      odpadového hospodáře

Časový harmonogram:
Pondělí 24. 11. 2008 - příjezd a ubytování
Úterý    25. 11. 2008 
    8,30 –   9,30 - prezence
    9,30 –  17,00 - odborný program
Středa 26. 11. 2008
    8,30 – 15,00 - odborný program 

P ř e d n á š í:
JUDr. Ing. Emil  Rudolf, MŽP Hr. Králové
Ing. Jana Samková, ČIŽP Hradec Králové
Mgr. Josef Jenčovský, ČIŽP Hradec Králové
           
Účastníci kurzu si přinesou:
· Zákon o odpadech č.185/2001Sb. v platném znění
·  Vyhl. č. 383/01 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady  v platném znění
· Vyhl. č. 381/01 Sb., kterou se stanoví katalog odpadů,  v platném znění
· Vyhl. č. 376/01 Sb. o hodnocení nebezp. vlastností odpadů
· Vyhl. č. 384/01Sb. o nakládání s PCB v platném znění
· Vyhl. č.382/01 Sb. o podmínkách použití upravených kalů  na zemědělské půdě v platném znění
· Vyhl. č. 294/2005 Sb. o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu
· Vyhl.č. 352/2005 Sb. o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady
Vedoucí akce: Ing. Nora Hácová
Informace: Martina Buchtová
Dům techniky Pardubice spol. s r. o.
nám. Republiky  2686, 532 27  Pardubice
Tel.: 466 614 320, Fax: 466 612 100
e-mail: dtpce@dtpce.cz, http:/www.dtpce.cz

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí