zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Udržitelný vývoj dnes a zítra

24.09.2008
Obecné
Udržitelný vývoj dnes a zítra
Udržitelnost vývoje se vyšplhala na vrchol současné komerční agendy. V řadě rozvinutých zemí rychle stoupá také po "žebříčku" hodnot spotřebitelů.
Nejinak tomu bude i v následujících letech. Situace se sice liší trh od trhu, ale tento dlouhodobý proces již nyní ovlivňuje dění v globálním maloobchodu.

Úroveň zájmu o udržitelný vývoj je na jednotlivých trzích odlišná. To znamená, že naléhavost patřičných kroků, ať už retailerů, nebo dodavatelů, se různí napříč všemi trhy. Nicméně, udržitelný vývoj je běh na dlouhou trať a my jsme teprve na začátku. Bude ovlivňovat každou obchodní firmu jak na vyzrálých, tak i na méně konsolidovaných trzích. Proto je pro budoucnost rozhodující plánování a pochopení všech strategických aspektů udržitelného vývoje. Při plánování strategie udržitelného vývoje mohou být nápomocny klíčové faktory, na něž upozorňu je studie společnosti IGD - Udržitelný vývoj: Plánování pro budoucnost.

CHÁPÁNÍ STRATEGIÍ MALOOBCHODNÍKŮ

S tím, jak retaileři vyvíjejí svou vlastní strategii udržitelného vývoje, roste potřeba a příležitost pro dodavatele zapojit se spolu s jejich klíčovými zákazníky do řady iniciativ v rámci dodavatelského řetězce. Pro dodavatele je proto rozhodující, aby dokonale chápali strategii a postupy svých zákazníků v této oblasti a byli tak schopni připravit vhodnější plán svého zapojení a předvídat budoucí vývoj.

Maloobchodníci, kteří jsou v této oblasti nejpokrokovější, umístili environmentální iniciativy do středu své korporátní strategie. Jsou v čele změn vedoucích k udržitelnějšímu způsobu obchodování a k procesu posilování jejich značky. Tito retaileři se zaměřují na snižování vlivu své činnosti na životní prostředí a spolu s dodavateli realizují změny v rámci širšího dodavatelského řetězce. To vše zasazují do své komunikační strategie, aby tak získali konkurenční výhodu a posílili propojení se zákazníky.

Mezi maloobchodníky roste trend "vzdělávat" spotřebitele, pokud jde o používání energeticky úsporných produktů. IGD kromě toho očekává, že retaileři budou stále více investovat do cenových a reklamních strategií, aby ovlivnili etické chování nakupujících v místě prodeje. Největší pozornost přitom v současné době věnují problematice uhlíkových emisí. Tato a další klíčové problematiky, které tvoří strategii retailerů zaměřenou na environmentálně a sociálně udržitelný vývoj, jsou detailněji popsány v následujícím textu.

PROBLEMATIKA UHLÍKOVÝCH EMISÍ

Mezi iniciativami retailerů evidentně vyčnívá úsilí zvládnout uhlíkové emise a optimalizovat spotřebu energie. Patří sem jak krátkodobá opatření ke snížení spotřeby energie, přezkoumání a zdokonalení infrastruktury s cílem vylepšit efektivitu, tak i dlouhodobější iniciativy zaměřené na investice do získávání alternativních zdrojů energie. Na straně poptávky se retaileři zaměřují na vytvoření trhu pro výrobky "s nízkým obsahem uhlíku". Při směřování k produktům s ekologickým designem se maloobchodníci snaží vyvíjet výrobky přátelské k životnímu prostředí tím, že odstraňují nevhodné součásti nebo přidávají recyklovaný materiál či minimalizují velikost produktu, aniž by nějakým způsobem ovlivnili jeho "výkon".

OBALY A ODPAD

Snižování objemu a hmotnosti obalů je významným trendem, na který se v současné době zaměřuje řada privátních značek retailerů. Pomůže nejenom redukovat objem a váhu obalů založených na fosilních palivech, ale bude mít také vliv na efektivnost při používání paliv během dopravy a skladování produktů. Další oblastí zájmu retailerů je výroba k životnímu prostředí přátelštějších obalů za použití inovativních alternativních materiálů, které jsou recyklovatelné nebo biodegradovatelné. To umožňuje další výhodu při snižování množství vytvořených odpadů.

DOPRAVA A DISTRIBUCE

Retaileři se angažují při získávání ekonomických a environmentálních výhod prostřednictvím optimalizace dopravy a skladování. Optimalizace prostoru a nahrazování fosilních paliv "zelenějšími" možnostmi tvoří klíčové iniciativy k dosažení hospodárného využití energie a paliv.

ZDROJE A VYUŽITÍ VODY

Efektivní spotřebě vody se v mnoha západních zemích věnuje méně pozornosti než využití energie. Ovšem lze v tomto směru očekávat zvýšení zájmu. Strategie retailerů se zaměřují na snižování spotřeby vody, využívání dešťové vody a recyklování vody pro nepitné účely.

SOCIÁLNĚ UDRŽITELNÝ VÝVOJ

Na základě rostoucího zájmu spotřebitelů v západních zemích o původ produktů se retaileři zaměřují na "sociální" aspekty svojí nabídky - čili na lokální zdroje v zemích, kde jsou aktivní, na doporučení dodavatelů a kvalitu vztahu s dodavateli.

Lze očekávat, že retaileři budou stále více posuzovat produkty dodavatelů podle kritérií udržitelného vývoje. To by mohlo mít vliv na jejich nákupní rozhodnutí.

ZDROJ: REGAL
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí