zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Pozvánka na Seminář ROZPTYLOVÉ STUDIE LÁTEK ZNEČIŠŤUJÍCÍCH OVZDUŠÍ

26.09.2008
Ovzduší
Pozvánka na Seminář ROZPTYLOVÉ STUDIE LÁTEK ZNEČIŠŤUJÍCÍCH OVZDUŠÍ
Cílem semináře je neformální výměna zkušeností s vypracováním rozptylových studií a interpretace jejich výsledků.

Pořádají
Dům techniky Pardubice
- Držitel certifikátu ČSN EN ISO 9001:2001
- Akreditovaná vzdělávací zařízení MŠMT, MPSV ČR a MV ČR
- Člen Asociace institucí vzdělávání dospělých
- Agentura práce

Český hydrometeorologický ústav Praha
a
Regionální centrum pro vzdělávání a informace v životním prostředí

Číslo akce: 10020667
Akreditovaný seminář MV ČR
Akreditace číslo: AK I./PV-565/2004

Seminář je určen pracovníkům státní správy, odborníkům z oblasti ochrany ovzduší a hlavně žadatelům o autorizaci.

ÚTERÝ 14. ŘÍJNA 2008

800 – 900   Prezence
900 –1530   Odborný program

· Požadavky legislativy na vypracování  rozptylových studií.
- náležitosti rozptylových studií   
- podmínky autorizace    
- obsah rozptylových studií.
 Ing. Daniel Kostovský, MŽP ČR Praha
· Imisní limity v legislativě ČR a EU.               Ing. Daniel Kostovský, MŽP ČR Praha
· Základy meteorologie pro aplikaci na problém rozptylu znečišťujících látek v ovzduší.                                         RNDr. Josef Keder, CSc., ČHMÚ Praha
· Transport, rozptyl a transformace znečišťujících látek v atmosféře. Proudění, suchá a mokrá depozice.         Mgr. Jan Macoun, Ph.D., ČHMÚ Praha
· Vstupní data do modelů, jejich dostupnost a spolehlivost.               
Ing. Lenka Janatová,  ČHMÚ Praha
· Referenční model SYMOS´97.               Mgr. Jan Macoun, PhD., ČHMÚ Praha
· Referenční model AEOLIUS.               RNDr. Josef Keder, CSc., ČHMÚ Praha
· Referenční model ATEM.                Mgr. Jan Macoun, PhD., ČHMÚ Praha
· Přesnost a validace modelů.                  RNDr. Josef Keder, CSc., ČHMÚ Praha
· Interpretace výsledků modelových výpočtů.    Mgr. Jan Macoun, PhD., ČHMÚ Praha
· Diskuse a závěr.

Odborný garant:                                 ¨

RNDr. Josef Keder, CSc., ČHMÚ Praha

Vedoucí akce: Ing. Nora Hácová

Informace: Martina Buchtová

Dům techniky Pardubice spol. s r. o.

nám. Republiky  2686
532 27  Pardubice

Tel.: 466 614 320

Fax: 466 612 100

e-mail: buchtova@dtpce.cz

www.dtpce.cz

Organizační pokyny
1. Místo konání:            Dům techniky Pardubice         
2. Datum konání:          14. října  2008
3. Doprava: od nádraží ČD i ČSAD autobusy č. 6, 8, 9, – zastávka nám. Republiky nebo trolejbusem č. 2, 13 – zastávka U Grandu. Parkování – parkoviště u Zimního stadionu cca 10 minut chůze od DT (30,-Kč/1den).
4. Řádně vyplněnou závaznou přihlášku zašlete nejpozději do  10. 10. 2008 na adresu:
Dům techniky Pardubice spol. s r. o.
nám. Republiky 2686, 532 27  Pardubice
tel.: 466 614 320, fax: 466 612 100
e-mail: buchtova@dtpce.cz
5.   Účastnický poplatek činí  …………… 1 904,- Kč
a obsahuje
vložné ……………………………….……..…….....…  1 600,-  Kč  19%
DPH   ………………………………………...…     304,-  Kč
Naše DIČ: CZ48151904, IČ: 48151904. 
Platbu uhraďte na účet č. 10006-7503-524/0600U GE Money Bank Pardubice.    
Variabilní  symbol 10020667.
Účastnický poplatek je možné po předběžné dohodě uhradit u prezence.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí